Guide

En guide för grundläggande analys av kryptovaluta

Tema
Investering
Passar för
Nybegynner
Denna artikel påpekar vikten av att göra en grundläggande analys av kryptovalutor, och lär dig hur du kan göra en bra analys innan du investerar i en valuta.

I denna guiden:

Det kan vara svårt och utmanande att navigera runt i kryptovärlden på grund av många främmande ord och fraser från datorvärlden, som inte är så lätta att förstå för alla.

Branschen är mycket ung och det är inte så lätt att hitta referenspunkter att jämföra tekniken med, så att man förstår alla sammanhang.

Vi på Coinweb har skapat en guide om hur man kan göra en analys av en kryptovaluta helt på egen hand och få en bättre överblick över ämnet.

analys

Vikten av att göra en egen analys:

För traditionella investeringar i aktier, innebär en grundläggande analys en bedömning av den finansiella situationen för ett företag, samt en bedömning av hur bärkraftigt företaget är med redovisningen som grund.

Om siffrorna ser bra ut, kan vi vara säkra på att företaget har en underliggande bra ledning och att det därför är säkert att investera i det.

När man gör en grundläggande analys av en kryptovaluta är de avgörande faktorerna radikalt annorlunda. Varför?

 1.  Kryptovalutor är inte företag. Man kan också beskriva dem som en tillgång som har ett värde inom ett nätverk eller mer specifikt på en blockkjedja / blockchain. Dess ”livskraftighet” är inte baserat på att generera en intäkt, utan snarare på vilka fördelar de ger och i vilken utsträckning tekniken för en specifik blockkjedja antas. Detta inkluderar antalet användare, antalet utvinnare (miners) och utvecklare. Varje valuta är ett ”bevis” eller en dokumentation på de olika användningsområdena som blockkedje-tekniken har. Detta är kanske lite svårt att förstå. Men för att göra det enklare, illustrerar vi det med ett exempel. Föreställ dig att ett företag etablerar 10 nöjesparker runt om i Europa. Parkerna har nya åkattraktioner och nya maskiner som man inte har sett eller testat tidigare. För att kunna komma in och använda åkattraktionerna behöver du ha en viss valuta eller token. Utan dessa kommer du ingenstans. Om alla vill köpa denna valuta för att prova den nya temaparken, så ökar efterfrågan på valutan naturligt. Gemensamt för de flesta kryptovalutorna är att mängden är begränsad. När efterfrågan går upp och tillgången är begränsad, så stiger priset. För att jämföra detta med avsnittet om valutatillgången; nöjesparken är blockkjedjan och livskraften beror på om tillräckligt många människor vill besöka nöjesparken. Dessutom är valutorna decentraliserade. Det betyder att det inte finns någon emittent och ingen som styr valutan.
 1. Marknaden för kryptovalutor är i sin linda och de flesta av alla kryptovalutor är i utvecklingsstadiet. Det innebär att det finns få riktiga tillämpningar i den verkliga världen just nu, och därför saknar vi historia att titta på. Men det finns tecken på att vi är mitt i ett teknologiskt genombrott vad gäller blockkjedjor och vad vi kan använda tekniken till. Vid analys av aktier så har dock historiken en hel del att säga om resultatet.

Av den anledningen, bör en grundläggande analys av kryptovalutor utföras på ett annat sätt. På grund av valutans komplexitet och den underliggande tekniken är det viktigaste att analysera vilka möjligheter valutan potentiellt har på lång sikt.

Detta säkerställer att vi kan göra bättre investeringsbeslut och förstå vad vi investerar i. Det viktigaste av allt, är att man sätter sig in i tekniken så att man kan skapa sig en egen uppfattning och fatta sina egna beslut.

Steg 1: Hitta rätt informationskällor

För att bedöma en valuta måste du först veta var man kan hitta den viktigaste källan till information. Här börjar du:

 1. Valutans ”Whitepaper” (affärsplan)

Detta är en detaljerad plan som beskriver syftet och mekaniken med valutan. Detta är den viktigaste källan till information för att kunna göra en grundläggande värdering av valutan. Du bör alltid läsa igenom den innan du investerar. Nackdelen är att det snabbt kan bli mycket tekniskt och svårt att förstå alla sammanhang.

 1. Valutans Slack-kanal eller egna blogg

Detta är den officiella och viktigaste kommunikationskanalen från teamet av utvecklare. Gå med i Slack-kanalen och se hur dialogen mellan utvecklare och intressenter förs. Tveka inte att ställa frågor och få svar på dina funderingar. Om de är aktiva och ger bra svar kan du vara säker på att de bryr sig om att utveckla en bra produkt. Var också uppmärksam på uppdateringar på hemsidan eller på valutans blogg.

 1. Community: Reddit / Bitcointalk / Steemit

Forumen är viktiga för att förstå valutorna bättre, och för att få reda på vad andra tycker om dem. Du kan hitta enkla definitioner och analyser från andra begåvade människor med intressen i samma valuta. Mångfalden av idéer och åsikter kan ge en bättre förståelse för vad valutan har för mål ifall Whitepaper var alltför tekniskt. Ett tips är att leta upp ett begrepp följt av ”ELI5”. Detta är en jargong som betyder ”förklara det för mig som om jag vore fem år gammal.” Det kan vara till stor hjälp i början.

Steg 2: Checklista för grundläggande analys

Nästa steg är att gå igenom en checklista för att systematiskt belysa de viktigaste faktorerna. Tänk dig följande:

 1. Samlad bedömning av syftet med valutan:
  • Är syftet klart definierat och har den ett tydligt mål? Detta är särskilt viktigt om den är revolutionerande och först i sitt slag.
  • Löser den ett viktigt problem? Finns det tillräckligt många som har det här problemet och som dessutom kan använda lösningen?
  • Har valutan faktiskt nytta? Utan nytta så kommer inte investerare ha incitament att inneha valutan, vilket är starkt kopplat till utvecklingen av priset, och därmed resultatet av investeringen.
  • Innehåller White-paper användbar information? En tumregel är att hålla sig borta om White paper bara verkar driva upp en hype kring projektet och lova hög avkastning.
  • Är projektet uppbackat av eller grundades det av skickliga investerare? Det är i sådan fall ett gott tecken och ger projektet ökad trovärdighet.
 2. Operativ värdering
  • Hur fungerar valutan? Vad är konceptet? Oavsett om det är ”Proof of Work”, ”Proof of Stake” eller andra begrepp, ger de en god förståelse för hur valutan fungerar. Dessa begrepp bör studeras parallellt med den här guiden.
  • Är valutan centraliserad eller decentraliserad? Den grundläggande idén med kryptovalutor är att den ska vara decentraliserad. Det vill säga att ingen begär information eller kontrollerar valutan. Överföringen bör inte ske via en tredje part.
  • Hur ser färdplanen ut? Har de en tydlig plan för utvecklingen, med en egen tidslinje? Det visar hur engagerat och målinriktat utvecklingsteamet är.
  • Hur mycket pengar har de samlat in hittills och hur mycket kommer de att få in totalt? Hur kommer pengarna användas? Majoriteten bör gå till den fortsatta utvecklingen av produkten eller prototypen.
 3. Marknadsanalys
  • Är valutan först med att lösa ett specifikt problem? Detta kan vara av stor betydelse om det är en ”first mover” på en marknad.
  • Vad skiljer valutan från sin närmaste konkurrent? Ny och förbättrad teknik kan leda till bättre mottagande och snabbare framsteg.
  • Hur stor och lukrativ är marknaden? Marknaden bör vara väl definierad och tillräckligt stor för att ge en betydande tillväxt över tiden.
  • Finns det stora rättsliga hinder på marknaden? Detta kan leda till att utvecklingen blir långsam och att eventuellt försprång går förlorat.
 4. Bedömning av utvecklingsteamet
  • Vilka är grundarna och vilka erfarenheter har de? Framgången bestäms till stor del av den erfarenhet som kärngruppen har.
  • Vilka är rådgivarna? Goda rådgivare ger valutan ökad trovärdighet och större chans att lyckas.
  • Är de aktiva i dialogen med intressenter? Det är ett gott tecken, om de tar sig tid att svara på frågor från externa investerare som vill ha information.
  • Är teamet aktivt med att uppdatera och dela framgångarna, och är de skickliga på att justera tidslinjen på vägen? Detta är i sådana fall ett tecken på kvalitet.
 5. Mängden valuta och distribution
  • Hur stor mängd valuta finns redan, och finns det fördefinierat hur mycket som kommer att utvinnas totalt? Om det finns en specificerad mängd så ger det en bättre förutsättning för att bedöma hur väl valutan kommer att stå sig i värde. Om tillgången går upp så kommer värdet att falla över tiden.
  • Vad är marknadsvärdet på företaget? Högt / lågt? Detta kan jämföras med andra liknande valutor.
  • Finns det en gräns (Hard cap) vad gäller mängden valuta som kommer att utvinnas? Detta är i högsta grad relevant för investeringar i Om det finns ett obegränsat antal eller ett odefinierat antal, kommer detta att vara väldigt avgörande för det framtida värdet av valutan.
  • Hur är fördelningen av valutan och har teamet en bindningstid? Det är inte ett gott tecken om teamet har en stor andel av valutan, och dessutom ingen bindningstid. Bindningstid säkrar ett långsiktigt engagemang från dem som har tillgångar i valutan och från de som arbetar med utvecklingen.
  • Är valutan jämnt fördelad? Det är inte bra om större ”valar” sitter på en stor andel. Det kan leda till prismanipulation.
 6. röd flagg
  • Är valutan konstruerad som en pyramid eller som Ponzi bedrägerier? I så fall håll dig borta.
  • Finns det några varningar om bedrägeri? Gör en snabb sökning på nätet för att se om någon misstänker att detta är en bluff. Men var samtidigt kritisk till källor.

investera i krypto

Steg 3: Starta investeringar

När du har avslutat din analys, är det dags att köpa valutor som du känner dig säker med. För att köpa en valuta så måste du öppna ett konto på en börs. Men det finns många olika börser som erbjuder handel. Vi har sammanställt en guide till dig:

Öppna konto:

Om du är helt ny behöver du hitta en börs som tillåter dig att växla dina pengar. vi rekommenderar   Coinbase . De kräver att du bekräftar din identitet genom att skicka en bild antingen av ett pass eller körkort. Detta kan göras med hjälp av en webbkamera på din dator.

Med Coinbase kan du köpa Bitcoin och Ethereum direkt. Dessa två valutor är porten för att köpa andra valutor. Ska du köpa andra valutor måste du göra följande:

 1. Öppna ett konto hos Coinbase och överför pengar
 2. Öppna konto hos en kryptobörs som erbjuder handel i olika valutor. Vi rekommenderar  Binance.com och Kucoin.com. Dessa tillåter inte direkt överföring av svenska kronor, och du måste alltid först gå via Coinbase och växla dina pengar till antingen Bitcoin eller Ethereum.
 3. Överför Bitcoin eller Ethereum till kryptobörsen och kom igång med investeringarna.

Läs mer:   En nybörjares guide till hur man investerar i kryptovaluta

Vi önskar dig lycka till med dina investeringar! Kom ihåg att du kan kontakta oss när som helst på hei@coinweb.se.

Och en liten sak till. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Med vänliga hälsningar

Coinweb teamet!