Sist uppdaterad: 08. Februari 2018
Marknad

Kan nya regler för 2018 stoppa det kinesiska förbudet mot ICOs?

I denna artikeln går vi igenom sista nytt från Kina och deras ICO-ban
Jan H
Kina är känt för att göra saker på sitt eget sätt. Antingen om det är konkurrenten Alibaba till Amazon eller WeChat till Facebook så brukar landet skapa sina egna lösningar inom teknologi. Kina har också genomgått en enorm ekonomisk växt de sista tio åren. De har därmed kapaciteten som behövs för att konkurrera med Väst.

Då kommer det kanske inte som någon överraskning att den asiatiska marknaden, och länge med Kina i toppen, har spelat en enorm roll i växten till kryptovaluta de senaste åren. I september förra året kom det ändå ett chockerande drag från Kinas regering: ICOs blev förbjudna. precis efter annonserade flera stora kinesiska kryptobörser att de skulle läggas ner, som till av Kinas stadigt strängare regleringar.

Under hösten har kryptomarknaden lidit kraftigt under förbudet, speciellt de projekt som har haft uppstart med bas i Kina. På Southeast Asia Blockchain Summit kom ändå en kinesisk tjänsteman ut med information som kan tyda på att Kina planlägger att revurdera tillnärmningen sin till ICOs.

Vad är en ICO?

För att förstå varför ett kinesiskt förbud har så enormt mycket att säga för kryptovaluta börserna runt om i världen måste man först förstå vad en ICO egentligen är. ICO är kort för Initial Coin Offering. Detta kan anses som en insamling till blockkedje-baserade projekt.

När ett nystartat projekt ska samla in pengar för att realisera en ny plattform eller en ny produkt görs detta genom en ICO. Projektet kan vara vad som helst, så länge det är baserat på blockkedje-teknologi. I en ICO blir det möjligt för folk flest och investera pengar, som oftast i form av värdefull kryptovaluta, mot att de får en viss mängd ny kryptovaluta när projektet lanseras.

ICO fungerar därmed som ett slags aktie prebuy, där man köper andelar av en kommande firma till en billig slant. Det är vanligt att ICOs har ett privat säljrunda, och en offentlig säljrunda. I det privata vill det primärt vara stora investorer som skjuter in medler, mens i det offentliga  kan vem som helst köpa.

Detta betyder i praktiken att värdeskapningen i kryptovaluta-marknaden föregår genom ICOs. Personer som har tro på projektet puttar in pengar, projektet realiseras och lanseras, och om det lyckas skapa ett värde. Då vill den tillhörande kryptovalutan bli mer och mer värd, och ge avkastning till de som köpt billigt under ICO-rean.

Risken med ICOs

Marknaden för kryptovaluta exploderade 2017 och kan inte längre anses som något bara några få utvalda personer driver med. Nu är kryptovaluta värt flera hundra miljarder dollar på världsbasis. Handeln har blivit så enkel att vem som helst kan starta och köpa valuta på nätet.

När en marknad genomgår en så enorm växt är det naturligt att det finns människor som vill försöka och utnyttja sig av möjligheterna. Därför har man sett en stor växt i så kallade falska ICOs. Detta är en form för svindel där svindlarna sätter upp ett projekt, låter folk sätta in sina pengar för att därefter försvinna med dem.

Ett av de största problemen med kryptovaluta, från en lovlig ståndpunkt, är att de fram tills nu inte har vart reglerade av någon central myndighet eller organisation. Det är alltså ingen som kan ställa svindlarna till ansvar, och de får försvinna med pengarna.

Kinas ICO-förbud i 2017

Som ett svar på marknaden som startade och spinna helt ut av kontroll annonserade den kinesiska centralbanken i september 2017 att det kommer ett förbud mot ICOs. Då kom följande regler:

  • Organisationer och individer ska sluta och samla in medler genom ICO-aktiviteter
  • Insamlings plattformerna ska inte erbjuda handel- och börstjänster
  • Banker och finansiella institutioner ska inte göra affärer som kan knytas till ICO-handel
  • Organisationerna och individerna som hade fullfört en insamling ska laga planer för och betala tillbaka till sina investorer.

Förbjudet fick stora påverkningar på den kinesiska marknaden för kryptovaluta-handel. ICO-plattformen ICOINFO och ICOAGE stängde omedelbart. BTCChina (kinesisk Bitcoin-börs) la ner sin ICO-plattform, bara en vecka efter att den hade blivit lanserad.

Med förbjudet kom också en stor nergång i valutakurserna till de stora kryptovalutorna – som inte var speciellt överraskande. Kina hade intill då vart en stor marknad inom kryptovaluta, och med förbjudet blev olika projekt och börser hämmade över natten.

Bara några dagar efter förbjudet blev publicerat kom det i tillägg ut att Kina ville införa stränga regelverk för den kinesiska kryptovaluta börsen. Detta fick katastrofala påföljder av värdet på kryptovaluta – Bitcoin gick exempel ner över 38% av nyheterna, från $5000 till $3000.

kina ico asia

Yang Dongs föredrag på Southeast Asia Blockchain Summit

Fram till nu har det verkat som om Kina har vart ute efter en sak: att reglera kryptovaluta handeln. Men Yang Dongs engagemang på samlingen för blockkedje-teknologi i Sydöst-Asia kan överraskande tyda på att Kina startar och röra sig i en  mjukare rättning.

Yang Dong är vicepresident vid juristavdelningen på China’s People’s University och ledare vid Centeret för Finansiell Teknologi (Center for Financial Technology). Under sitt föredrag på samlingen förnekade Dong ett absolut förbud mot ICOs i Kina.

Han bekräftade att utländska börser ska regleras strängt, men att regleringen i Kina primärt har vart ett försök på och bromsa ICO-marknaden. Det är genomfört enorma mängder med svindel, och det har därför vart nödvändigt och införa ett tillfälligt förbud.

Yang Dong sa följande:

Goda ICO-projekt ska få lov till och utvecklas i ett lovligt och kontrollerat miljö – istället för dra alla över samma kam.

Även om detta kan verka tvetydigt i ljus av Kinas tidigare politik runt kryptovaluta är det ändå logiskt. När svindel förekommer så hyppigt har regeringen en plikt till att försöka och stansa den.

Att skilja på dåliga och bra ICOs

Hur skiljer man egentligen en bra ICO från en dålig? I samband med ICO-förbudet i Kina rapporterade den kinesiska nyhetsplattformen Caixin att 90% av alla ICO-projekt misstänks för svindel. Färre en 1% samlade enligt rapporten in medler till legitima investeringar.

Det är inget tvivel om att det är ett behov för bättre regleringar av ICOs. Investorer ska skyddas, även om motståndare av den kinesiska centralbanken säger att det är upp till varje person eller företag. Regeringen i Kina ger uttryck för att de önskar primärt att undgå onödiga förluster av pengar till svindlare.

För de som sitter på kryptovaluta kommer Yang Dongs föredrag som goda nyheter. Marknaden i Asien har stor inflytelse på värdien av kryptovaluta och det vill vara gunstig om Kina lättar på sina regler. Detta vill också föra till vidare teknologisk utveckling på blockkedjan, och möjlighet för investering i nya projekt.

Ändå pekar allt mot att Kinas regering med sitt ICO-förbud har infört en ny epok i kryptovalutahandeln. Det är inte längre fritt fram för alla på 100% anonym basis – både ICOs och börser som handlar med kryptovaluta måste rätta sig efter pålagda regelverk. Hur positivt detta vill vara för den ekonomiska utvecklingen av blockkedje-teknologin och kryptovaluta är det bara tiden som kan utvisa.