Guide

Kryptovaluta, tokens och altcoins: Vad är skillnaden?

Tema
Kryptovaluta
Passar för
Nybegynner
I denna guide får du en grundig genomgång av skillnaden mellan begreppen kryptovaluta, tokens och altcoins.
Jan H

I denna guiden:

Blockkedje-teknologin har skapat en helt ny marknad för handel. Idag ligger det totala marknadsvärdet inom kryptovaluta på flera hundra miljarder dollar, och har därmed blivit till en enorm finanssektor. Investorer över hela världen jobbar för att tjäna pengar på kryptovaluta, och marknaden fylls upp med investeringsmöjligheter i en enorm hastighet.

I och med att kryptovaluta har vuxit sig så stort är det heller ingen nyhet att det finns flera olika under-områden man kan skjuta in pengar i. Begreppsmängden ökar också, och om du är ny till kryptovalutavärlden är det fort gjort att bli förvirrad.

I denna guide går vi grundigt igenom begreppen ‘kryptovaluta’, ‘tokens’ och ‘altcoins’. De har en tendens till att bli använt om varandra, som egentligen är fel. Vi kommer också ta en titt på varför ordet kryptovaluta i sig själv är ganska opassande. Läs vidare, så får du en bättre översikt över dina investeringsalternativ som finns på marknaden

Vad är kryptovaluta?

Låt oss då starta med kryptovaluta, som definitivt är det mest använda begreppet när det kommer till investeringar inom blockkedje-teknologi.

KORT OM BEGREPPET VALUTA

I utgångspunkten är kryptovaluta egentligen ett dåligt formulerat begrepp för vad det innebär. Det handlar om definition på ‘valuta’ och vad man egentligen menar när man använder det ordet. På svenska kommer ordet valuta från det italienska ordet valuta, som betyder ‘pris’ eller ‘värde’. På engelska använder man ordet currency, som kommer från det latinska currens med betydningen ‘i cirkulation’. Båda orden visar till en värdeenhet som används.

Med dessa två betydningar kan man sammanfatta valutans tre huvudegenskaper som följer:

  • valutan ska ha ett (stabilt) pris eller värde
  • valutan ska vara i cirkulation
  • valutan ska kunna användas

Om vi tar en titt på kryptovaluta med de tre egenskaperna, eller kriterierna, i bakhuvudet är det lätt att se att det är ett ganska opassande begrepp. I alls fall som kryptovaluta används idag. För idag används  kryptovaluta i huvudsak som investeringsenheter, och inte användningsenheter.

Vi kan jämföra det med någon som använder sina pengar upp mot någon som har sina pengar stående på ett konto. Hur skulle exempelvis det svenska samfundet gå runt om  inga var villiga till att använda sina svenska kronor?

Tanken bakom kryptovaluta är egentligen att det ska kunna användas som en värdeenhet inom ett system. Det ska ha ett värde som är i Cirkulation. Men så är det inte idag. Några använder kryptovaluta; investorer köper och säljer enheterna i stora klumpar. Därför hade ordet kryptoaktier eller kryptoenheter troligtvis vart mer passande.

Hva er kryptovaluta?

DIGITALA OCH OREGLERADE VÄRDEENHETER

Kryptovaluta är nämligen digitala värdeenheter. De accepteras stort sett inte som betalningsform, kan inte växlas med varor i reella transaktioner och är i tillägg helt ostabila. Den sistnämda egenskapen kan förklaras med att kryptovaluta inte är reglerad av en central myndighet; enheterna är decentraliserade av natur. Det är ingen som ser till att priset förhåller sig stabilt.

Då blir det utfodrande att implementera kryptovaluta i de finansiella systemen vi är vana med. Se för dig att lönen du fick utbetalt idag var värt halvparten eller dubbelt så mycket bara några timmar efter att du har mottagit den. Det är idag realiteten för kryptovaluta; det är helt vanligt med pris svängningar på flera tiotals procent under kort tid.

På det sättet är inte kryptovaluta riktiga pengar ännu, åtminstone inte i ordets korrekta mening. De är instabila värden som arbetar inom sina specifika ekonomiska ekosystem. Som investerare kan du förmodligen både förlora och tjäna pengar på dem. Men för en vanlig konsument är de för turbulenta att användas i vardagen.

Dessutom finns det inga system för handel med kryptovaluta än. i alla fall inte omfattande. Du kan komma över nätbutiker som accepterar Bitcoin, ja. Men det är fortfarande ett tag tills Meny eller ICA tar kryptovaluta som betalning. Intill vidare är kryptovaluta relativt statiska enheter, vilka endast fungerar digitalt och endast inom sina etablerade protokoll.

IDEOLOGIN BAKOM KRYPTOVALUTA

Kryptovaluta har definitivt potential till att göra mycket positivt. Om man får stabilisera dem vill de exempelvis kunna bidra starkt till att utjämna ekonomiska orättvisor på världsbasis. När en värdeenhet inte styrs av någon centralmakt vill man kunna motverka både inflation och ekonomisk korruption.

Utmaningen är att så länge alla använder kryptovaluta för att tjäna sig rika, använder de egentligen inte kryptovaluta. Då blir kryptovaluta ett investeringsobjekt, istället för reella transaktionsenheter, som är statiska.  I så fall vill det också vara helt omöjligt för kryptovaluta att ersätta traditionella valutor så som vi känner dem idag.

Ideologin bakom kryptovaluta är att de ska kunna fungera som en decentraliserad värdeenhet en dag. Det är långt till det blir en realitet, men blockkedje-teknologin som stöttar kryptovaluta har definitivt potential till att revolutionera flera olika marknadssektorer. Om man finner lösningar som stabiliserar kryptovaluta vill det inte vara någonting i vägen för att enheterna efter vart kan ersätta traditionella valutor.

Uppsummerat: Kryptovaluta är digitala och oreglerade värdeenheter som är ostabila och generellt används som investeringsobjekt istället för transaktionsenheter. Valutorna stöttas av blockkedjan och kan användas innanför sina specifika plattformer.

Läs mer om kryptovaluta här.

Hva er tokens?

Vad är tokens?

Vi kan kalla kryptovaluta för ett paraplybegrepp som omfattar flera olika underkategorier. Tokens är en sådan underkategori, och begreppet används ofta växelvis med kryptovaluta, som egentligen blir fel.

BLOCKKEDJA: EN LAGVIS STRUKTUR

För att förstå skillnaden mellan tokens och kryptovaluta, eller i alla fall varför tokens kan vara kryptovaluta, men kryptovaluta inte kan vara tokens, måste vi se på hur blockkedjan är strukturerad lagvis. Värdeenheterna befinner sig nämligen på olika ställen i denna strukturen.

Först och främst är det så att blockkedje-teknologi är grundlaget för samtliga värdeenheter i krypto världen, antingen om det är prat om kryptovaluta eller tokens (eller altcoins, som vi kommer till snart). Så all annan programmering (för allt det är egentligen bara program och protokoll som kör uppe på varandra) startar med den teoretiska blockkedje-teknologin. Vi kan kalla denna för Nivå 1.

På toppen av Nivå 1 ligger olika protokoll. Det kan exempelvis vara Ethereums protokoll, eller Bitcoins protokoll. Protokoll är ett annat ord för hur användare innanför ett bestämt digitalt nätverk kommunicerar med varandra. Det är i tillägg ett annat ord för den enkla blockkedjan. Vi kan alltså säga att Bitcoins protokoll är det samma som Bitcoins tillhörande blockkedja, och Nivå 2 är strukturen.

Det är som en del av protokollet  i Nivå 2 finner vi kryptovalutor. De värdeenheterna är programmerade in i koden till det enkla blockkedje-protokollet. För Bitcoin är det bitcoins (BTC/XBT), för Ethereum är det ether (ETH) också vidare. En kryptovaluta hänger alltså samman med ett specifikt protokoll – en specifik blockkedja – och är protokollets värdeenhet.

Men det finns också en Nivå 3 i blockkedjans struktur, och det är här tokens befinner sig. Det är digitala värdeenheter, precis som kryptovalutor (så vi kan därför säga att en token är en kryptovaluta; men en kryptovaluta är inte en token), men som opererar på toppen av ett existerande protokoll.

VAR PASSAR TOKENS IN I BLOCKKJEDJESTRUKTUREN?

Sättet man skapar tokens på är via så kallade smartkontrakt. Det är digitala kontrakt som följer en sekvens baserad programmering. Vid att laga en sådan programmering blir det möjligt att skapa decentraliserade applikationer (dApps), och innanför dessa applikationer finner vi tokens.

En decentraliserad applikation kan vara väldigt annorlunda en annan; tänk på det som vilken som helst typ programvara. Det endaste det betyder är att du har att göra med ett program som är decentraliserat, istället för centraliserat, men som i princip kan göra vad som helst.

Det är vanligt att projekt som vill lansera en ny kryptovaluta, med ett underliggande serviceutbud, bygger detta i form av en decentraliserad ansökan. Därefter gör du inte din egen blockjede eller ett protokoll, men bygger en ny tjänst (i princip en ny programvara) med tillhörande värde ovanpå ett befintligt protokoll.

Denna tillhörande värdeenheten är då en token. Den fungerar i en decentraliserad applikation med smarta kontrakt, på toppen av ett befintligt protokoll, som för exempel Ethereums blockkedja.

Hva er blokkjedens struktur?

VAD BETYDER ORDET TOKEN– OCH VILKEN FUNKTION HAR VÄRDEENHETERNA?

Token kan på svenska jämföras med ordet ‘värdebevis’ eller ‘värdepapper’. Tokens skapas generellt i första omgång till investorer i projekt genom en ICO (initial coin offering). Efter det säljs de på börser, när de har blivit tillräckligt stora till att accepteras för handel. Det är här det kan uppstå förvirring, i och med att kryptovalutor (mynt, eller coins) och tokens handlas om varandra.

Det är vanligt att tokens har flera funktioner i en decentraliserad applikation än att bara vara en värdeenhet. De används till att betala för transaktioner i applikationen, ja. Men generellt vill en token-ägare också få vara med på att bestämma hur prosjektet driftas framöver.

På det sätter liknar tokens mer på aktier än kryptovaluta-mynt gör. Du äger ett värde, men som aktiehållare vill du också ha en viss inverkan på hur bolaget (projektet; den decentraliserade applikationen) tar beslutningar och utvecklar sig. Token ägare kan vara med på att bestämma saker som vidare utveckling, implementering av ändringar och vilka användare på nätverket som ska få lov till att drifta och säkra det.

Uppsummering: Tokens är värdeenheter tillhörande en bestämd decentraliserad applikation. Tokens fastsätts därmed av programmeringen till ett smartkontrakt, och inte ett blockkedje-protokoll. Så sätt befinner tokens sig på en högre nivå i blockkjedestrukturen än vad kryptovaluta gör. Likheten är att både tokens och kryptovaluta-mynt är digitala, decentraliserade och oreglerade värdeenheter.

Vad är altcoins?

Kryptovaluta visar oftast till mynt fastsatt av ett blockkedje-protokoll, medans tokens visar till värdeenheter fastsatt av ett smartkontrakt som driftar en decentraliserad applikation. Så var kommer begreppet ‘altcoins’ in i bilden?

BITCOIN VÄRLDENS FÖRSTA KRYPTOVALUTA

Om du vet lite om kryptovaluta har du förmodligen fått med dig att Bitcoin var världens första. Satoshi Nakamoto lanserade detta decentraliserade betalningssystem under 2009, i kylvattnet av den globala finanskrisen som skapade problem över hela världen.

I utgångspunkten var tanken enkel: Nakamoto önskade och skapa ett system där man inte var avhängig av tillit till en tredjepart för att företa transaktioner. Finanskrisen visade att bankerna inte förvaltade kundernas medel på en försvarligt sätt. Därför blev Bitcoin lagad som en decentraliserad betalingslösning

Blockkedje-protokollet till Nakamoto var designat för att understötta bitcoin; digitala mynt som potentiellt skulle kunna ersätta traditionella valutor. Och det tog inte lång tid f’ör andra uppdagade det revolutionerade protokollet, och startade att laga sina egna kryptovalutor.

Bitcoin som verdens første kryptovaluta

ALTCOINS: ALTERNATIV TILL BITCOIN

Altcoins är en förkortning för alternative coins, alternativa mynt, och i detta tillfälle kryptovalutor. Ordet ‘altcoin’ betyder at man har och göra med ett alternativt mynt till Bitcoin.

Därför att tokens kan vara kryptovalutor kan man därför säga att altcoins är digitala, decentraliserade värdeenheter som inte är bitcoins. Bitcoin var den allra första kryptovalutan på marknaden och har därmed fått en slags ensamrätt.

Några exempel på altcoins är ether (ETH), omisego (OMG), litecoin (LTC) också vidare. Vilken som helst kryptovaluta som inte kommer från Bitcoin kan i praxis vara en altcoin.

Uppsummering: Altcoins är alternativa värdeenheter till Bitcoin. Både tokens och kryptovalutor (mynt) kan tekniskt sett vara altcoins.

Nu är du mycket bättre insatt i skillnaden mellan några av de viktigaste begreppen inom kryptovalutavärlden än de allra flesta. Som investor är det viktigt at du väljer dig ut projekt du har tro på, antingen de kommer med sin egen självständinga blockkedja (kryptovaluta-mynt) eller körs i smartkontrakt (tokens).