Token

EOS

(EOS)
Typ
Valuta
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Det decentraliserade operativsystemet
 • Vad är EOS?
 • Vad är EOSIO?
 • Struktur och ekonomi
 • Problem, lösningar och användning
 • Föremålet med EOSIO
 • Fördelarna med EOSIO
 • Nackdelarna med EOSIO
 • Avslutning

Det decentraliserade operativsystemet

Det börjar och bli en stund sedan flertalet av användarna hade egna servers för lagring av data och applikationer. Nu ska allt helst vara "cloud-baserat". Lokal lagring hade fördelen av att man kontrollerade sin data i större grad. Nackdelen var att man lätt kunde förlora allt om utrustningen går sönder. Amazon Web Services (AWS) och Google App Engine har revolutionerat marknaden för datorer och hosting. Idag föredrar väldigt många att använda tjänster som detta. De effektiviserar både och gör sakerna mycket billigare om du tar hänsyn till alla driftskostnader.

Problemet med tjänsterna är att alltför mycket makt ändar upp i alltför få händer. Om man använder dessa systemen ger man Google/AWS full tillit till att de tar gott vara på din data. EOSIO (www.eos.io) har utvecklat en plattform som löser det problemet vid att skapa en decentraliserad plattform som fungerar som en slags nätbaserat och decentraliserat operativsystem. I EOSIO kan du bygga, lagra och driva dina appar utan bekymring för att leverantören plötsligt av en eller annan grund stänger din tillgång.

Vad är EOS?

För att fördela resurserna i det decentraliserade operativsystemet, och för att hjälpa till med utveckling av kapaciteten har grundläggarna bak EOSIO systemet lanserat kryptovalutan EOS som representerar en ägardel i EOSIO systemets resurser. Om du äger 1% av EOS valutaenheter så äger du också 1% av system resurserna till EOSIO.

Vad är EOSIO?

EOSIO är ett decentraliserat operativsystem. Operativsystemet kan användas för att bygga upp tusentals decentraliserade applikationer (så kallade DApps) i industriell skala. EOSIO operativsystemet bearbetar data parallellt. Alla data inom ett block kan bearbetas när som helst och med vilken nod som helst i systemet. Det gör att data som annars ville stått i kö för behandling nu kan behandlas på samma tid. EOSIO operativsystemet fördelar uppgifter där det finns kapacitet. EOSIO gör det möjligt för decentraliserade appar och skalera antingen vertikalt (vid att lägga till mer databehandlingskraft per nod), eller horisontalt (vid att lägga till flera noder). EOSIO låter också decentraliserade applikationer bli utvecklade i välkända programmeringsspråk precis som för exempel C++ eller Java.

Transaktioner i EOS-valutan använder algoritmen Delegated Proof of Stake till att godkänna transaktioner. Andra exempel på kryptovalutor som använder Delegated Proof of Stake är Bitshares, Steemit och Tron. Delegated Proof of Stake-modellen till EOS betyder att alla som sitter på kryptovaluta enheter vill kunna delta i val av 21 representanter som EOS kallar “vittnen”. Vittnen är de datacenter som används till att godkänna blocken i EOS-blockkedjan. Algoritmen är ganska annorlunda från gruvarbetarna i Bitcoin och Ethereum, som godkänner blocken med sitt arbete i processen kallat Proof of Work. Valet av vittnen är pågående hela tiden. Så vittnen som eventuellt inte gör sitt jobb bra nog vill omedelbart byttas ut.

Hva er EOS?

Struktur och ekonomi

Vittnen får bra betalt för jobbet de gör, och det vill därför vara stor konkurrens om att vara vittne på EOSIO-blockkedjan. Det är bara de topp 20 invalda vittnena som vill motta regelmässiga betalningar. Med andra ord är det attraktivt och göra en god jobb som vittne; man vill snabbt förlora sin plats och den regelmässiga intäkten om man inte gör en ordentlig insats.Vittnena vill också bli roterade för varje 21 block. Det betyder att ingen vittnen kommer till att verifiera mer än maximalt 4.8% av alla block.

EOSIO kommer inte att ha transaktionskostnader för nätverksanvändare, och kommer också att ha en mycket kort transaktionstid. Faktum är att projektet antar att nätverket så småningom kommer över en miljon transaktioner per sekund. Men redan i början är det snabbt, med över 1000 transaktioner per sekund.

Ledarteamet i EOSIO har solid erfaring med det de håller på med. Utvecklingen styrs av Dan Larimer, som tidigare var med och utvecklade Steemit och Bitshares. Företaget bakom EOSIO är  Block One, som är registrerat på Cayman-öarna, med kontor i Hong Kong, California och Virginia.

Skalerbarhet av EOS-nettverket

Problem, lösningar och användning

EOSIO löser ett av de problem som andra blockkedjor har med skalning. EOSIOs delegerade bevis på insats är ett mycket mer skalbart alternativ än Proof of Work, som kämpar med allvarliga skaleringsproblem. Det antas att EOSIO kommer att kunna hantera över 1000 transaktioner per sekund från början och att denna siffra kan öka till miljoner transaktioner per sekund.

EOSIO-systemet löser problemet med centraliserad kontroll över data. System som AWS och Google är centralt kontrollerade och därför mycket mer sårbara när det gäller press från exempelvis myndigheterna i restriktiva regimer som Kina eller Turkiet. Om du kör en app från din egen server eller server till ett företag som AWS eller Google riskerar du helt enkelt att det kan stängas på grund av politisk press. Ett system som EOSIO är decentraliserat, och det är därför svårt för myndigheterna att lägga press på det, eftersom systemet inte ägs av någon, men är ett öppet källkodssystem.

EOSIO utför vidare det som heter parallell databehandling. Det betyder att i stället för en åtgärd som görs av en dator, är åtgärden spridd över antalet datorer. På det här sättet kan komplexa beräkningar ske snabbare och utan att man behöver köpa mycket avancerad utrustning.

Föremålet med EOSIO

Syftet med EOSIO är att skapa ett vertikalt och horisontellt skalbart globalt operativsystem utan transaktionskostnader som kan användas för decentraliserad hosting av appar. Decentraliserade appar kan inte censureras. Därför representerar de ett säkrare och mer robust sätt att lagra och köra applikationer.

EOSIOs valutaenheter, kallad EOS, är en "utility token" som används för att köpa en del av den totala bandbredd och lagringsutrymme i det decentraliserade EOSIO-operativsystemet. Som ägare av dessa enheter har du tillgång till en proportionell del av systemresurserna. Det vill säga om du äger 1% av EOS-enheterna, får du tillgång till 1% av systemresurserna för EOSIO. Du har också rätt att rösta och kan delta i urvalet av vittnen som godkänner transaktionerna på blockkedjan

Problemer, løsninger og bruk av EOS

Fördelarna med EOSIO

De som deltar i konsensusprocessen för EOSIO måste godkännas genom val av användare i nätverket. Det betyder att det är svårare för hackare och användare med dåliga avsikter att få direkt tillgång till konsensusprocessen. Din EOSIO-röstning beror på hur mycket EOS du håller.

Appar i EOSIO-systemet kan utvecklas i vilket som helst programmeringsspråk, som C ++ eller Java, som många programmerare känner till. Detta är en stor fördel framför, till exempel Ethereum där endast Solidity, ett relativt okänt programmeringsspråk, kan användas.

EOSIO ett decentraliserat system, som betyder att du som app utvecklare slipper att förhålla dig till en centraliserad organisation som plötsligt kan avsluta ditt kundförhållande. Mängden EOS du sitter på fastsätter hur stor andel av systemresurserna du har rätt till att använda.

Jämfört med andra blockeringslösningar har EOSIO hög skalbarhet och erbjuder därför en mycket högre transaktionshastighet och transaktionsvolym än till exempel Bitcoin eller Ethereum. EOSIO vill inte heller ha transaktionskostnader inom systemet.

EOSIO är lagat med bakgrund i Bitshares och Steemit. Dessa system är framgångsrika appar med användaren i fokus. Det ser man exempelvis vid att transaktioner är kostnadsfria och att konton upprättas med användarnamn istället för komplicerade nycklar.

Fordeler og ulemper med EOS

Nackdelarna med EOSIO

Delegated Proof of Stake (DPoS) är mindre decentraliserat än vanlig Proof of Stake (PoS). I PoS är är det användaren som håller en viss mängd kryptovaluta som har lov till att ta sig av verifiseringen av transaktionen. Desto större mängd av valuta du håller, desto mer är verifiseringen din värd. Det funkar därför användarna som håller så stora mängder av kryptovaluta att de i teorien kan ha incitament att förstöra systemet. De kommer då också att vara de största förlorarna i attacken.

Med DPoS är det ett antal av demokratiskt valda representanter (i EOSIO är de kallade vittnen) som tar sig av verifiseringen av transaktionen. Det anses av många att vara ett mer demokratiskt sätt att göra saker på sedan användarna med små volymer av EOS kryptovaluta också har anledning till att stämma på de representanterna de önskar som vittnen, men samtidigt är det ett faktum att en relativt liten grupp av 21 individer eller organisationer blir gett mycket makt.

Att bygga en app på EOSIO-plattformen är inte för alla. Operatörer som AWS tillåter apputvecklare att bestämma i detalj vilken typ av dator din app kommer att drivas av. Om du till exempel vill skapa en app som behöver avancerad grafikacceleration, till exempel vissa dataspel, är EOSIO inte lösningen. Men med AWS kan du välja vilket grafikkort dina servrar innehåller.

EOSIO har ännu inte lanserat sitt huvudnät med sin nya, integrerade EOS-valuta. Detta bygger fortfarande på Ethereums ERC20-standard som så småningom kommer att ersättas. Det är ett omfattande projekt och många saker kan fortfarande gå fel under eller efter starten, vilket naturligtvis kan leda till svåra prissvängningar eller ännu värre.

PROBLEM VID LANSERING

Mindre än en vecka före lanseringen av EOSIOs huvudnät, fann det kinesiska datasäkerhetsbolaget 360 Total Security en allvarlig svaghet i säkerheten hos EOSIO. Svagheten kan användas av angripare att skicka ett smittat smart kontrakt till systemet som sedan skulle kunna användas för att ta kontroll över alla aktiva noder i den.

Angriparen kan använda denna kontroll för att stjäla pengar eller information från användarkonton, generell förstörelse, sprida virus eller använda systemets massiva resurser, till exempel att utnyttja Bitcoin eller andra storskaliga krypteringsvalutor.

EOSIO-ledningen kom inte omedelbart med en kommentarer förutom att garantera att problemet skulle lösas så fort som möjligt och att Main Net inte skulle lanseras förrän svagheten åtgärdades. Denna typ av nyheter strax före lanseringen var en väldigt negativ utveckling för EOSIO, och många undrar hur säkert systemet verkligen är när något så kritiskt kan hända så kort före lanseringen.

Avslutning

Slutet på tiden när länder som Iran, Turkiet, Indonesien och Kina kunde censurera tillgången till tjänster som Wikipedia, Reddit och Vimeo är förhoppningsvis precis runt hörnet med införandet av EOSIO. Everipedia är ett online lexikon som nu testas på EOSIO-nätverket och som på grund av det decentraliserade nätverket kommer att vara utom räckhåll för dessa regimer. För att säkerställa dig är EOSIO öppen för alla som vill använda den för att starta decentraliserade applikationer som inte kan censureras. Det första du behöver göra för att komma igång är att köpa dig lite EOS-valuta för att säkra din del av EOSIO.

Källor

https://bitshares.org/technology/delegated-proof-of-stake-consensus/

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_fault_tolerance#Byzantine_Generals'_Problem

https://medium.com/swlh/the-blockchain-for-dummies-guide-part-3-e5aba942041

https://icobench.com/ico/eos/team

https://github.com/eosio

https://block.one/contact/

https://www.youtube.com/watch?v=XhKbBszovR0

https://everipedia.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Everipedia

https://www.reddit.com/r/eos/comments/81vbpp/is_eos_a_tokenized_aws/

https://globalcoinreport.com/ethereum-joining-hands-with-amazon-web-services-and-enigma-eng/

https://en.wikipedia.org/wiki/EOS.IO

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalability

https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/TechnicalWhitePaper.md

https://www.reddit.com/r/eos/comments/88585f/the_exhaustive_eos_faq/

https://medium.com/eosio

https://block.one/about/

https://eos.io/faq

https://eos.io/

https://www.youtube.com/watch?v=Jye8tKhRjoI

https://www.youtube.com/watch?v=QxKqKVsLYLA

https://block.one/news/block-one-signs-200m-joint-venture-partnership-to-accelerate-asia-focused-eosio-ecosystem-development/

http://bitcoinist.com/high-risk-vulnerabilities-found-in-eos-network-main-net-launch-might-be-pushed-back/

https://steemit.com/bitcoin/@mooncryption/guide-proof-of-work-pow-vs-proof-of-stake-pos-vs-delegated-proof-of-stake-dpos

7.10
0.34%
0.00076163
 • Marknadsvärde:
  $6,529,285,889.00
 • 24 h trading volym:
  $1,797,330,451.83
 • Cirkulerande tokens:
  $1,016,261,393.00
 • Totala tokens:
  $0.00
Webbsida:
www.eos.io
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu