ethereum
Token

Ethereum

(ETH)
Typ
Plattform
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Vad är Ethereum?
 • Smarta Kontrakt: grundbulten i Ethereums framgång
 • Den decentraliserade Ethereum-plattformen
 • Hur fungerar decentraliserade program?
 • Lite om decentraliserade autonoma organisationer
 • Är Ethereum samma som Bitcoin?
 • Vilka står bakom Ethereum?
 • Vad är syftet med Ether valutan?
 • Fördelar med Ethereum
 • Nackdelar med Ethereum

Om du har hört talas om Bitcoin är chansen stor att du har stött på Ethereum också. Projektet kom på banan relativt sent i blockkedje - och kryptovaluta-utvecklingen. Hur som helst har det vuxit sig till det näst största på marknaden på bara några år.

Tills relativt nyligen, behövde du en hel del resurser och inte så lite programmeringserfarenhet för att bygga blockkedje-applikationer. Det var fram tills Ethereum skapades. Program som tidigare nästan var otänkbara, såsom elektronisk röstning, är nu på väg.

Genom att erbjuda utvecklare en plattform specifikt dedikerad till att bygga decentraliserade applikationer har Ethereum öppnat oändliga möjligheter inom blockkedje-tekniken. Här tar vi en titt på giganten och på hur den bakomliggande tekniken egentligen fungerar.

vad ar ethereum

Vad är Ethereum?

Blockkedjor är revolutionerande teknik. De gör det möjligt att flytta värden och information, helt decentraliserat, i ett säkert och världsomspännande nätverk. I uppstarten var användningsområdet begränsat till finansiella transaktioner. Efter ett tag fick utvecklare upp ögonen för möjligheterna som blockkedjorna verkligen skapar. Det fanns bara ett problem: För att skapa ett nytt program skulle det vara nödvändigt att bygga en helt ny blockkedja - till varje projekt.
Efterfrågan efter en grundläggande programvara - en grund man kunde bygga mjukvara ovanpå - växte stort. Programmerare ville dra nytta av innovativ teknik. Det är också här Ethereum kom in i bilden.

Istället för att utvecklarna skulle behöva skriva ny blockkedje-kod (som är relativt komplicerat) till varje nytt projekt så hade Vitalik Butarin en enklare lösning. Med hjälp av smarta kontrakt (mer om detta senare), byggde han och Ethereum-teamet en plattform bara för blockkedje-applikationer.

Utvecklare hade tillgång till handböcker och djupgående information om hur man använder Ethereum-koden. Projektet blev som en utgångspunkt, en mall för alla som ville dra nytta av blockkedje-tekniken. Med en sådan massiv explosion inom det här IT-området, var det heller ingen överraskning att Vitalik sköt guldfågeln när han planlade Ethereum.

Smarta Kontrakt: grundbulten i Ethereums framgång

För att förstå Ethereums framgång, måste man förstå lite mer om det som kallas för smarta kontrakt. Detta begrepp definierades av kryptografen Nick Szabo redan 1993, och bygger på vad som kallas för IFTTT logik; "if this, then that", Inom kryptering förklarar denna logik i grunden verkan/effekt-principen.

Låt oss använda en läskapparat som exempel. Om du lägger tillräckligt med pengar i maskinen kan du välja själv vad du vill ha. Och när du trycker på knappvalet kommer läskapparaten att hämta din flaska, som du sedan får ut. Du hade inte fått rätt flaska om du inte hade lagt i tillräckligt med pengar; eller om du hade tryckt på fel knappval. Så är det också med smarta kontrakt. Dessa fungerar som en digitaliserad dominoeffekt.

På många sätt är namnet vilseledande, eftersom det så lätt associeras med traditionella avtal mellan två eller flera parter. Istället kan man tse smarta kontrakt som självexekverande datorprogram, med en förprogrammerad sekvensering. Man skriver datakod som bestämmer vilka kriterier som måste infinna sig för att sekvensen ska köras. Och därefter sker detta helt automatiskt på blockkedjan.

Smarta kontrakt är decentraliserade. I Ethereums fall innebär det att de är baserade på över 20 000 användare, eller noder, i nätverket, som sprids över hela världen. Alla processer som utförs och genomförs i form av smarta kontrakt på blockkedjan registreras i Ethereums transaktionshuvudbok (liggaren) och bekräftas av noderna. Baserat på blockkedjeteknik är alltså smarta kontrakt i princip omöjliga att knäcka.

Möjligheterna för smarta kontrakt är enorma, och kan användas för att växla pengar, egendom, lager, innehåll eller något annat av värde. Grundidén till Ethereum är att det ska användas för att köra säkra och decentraliserade applikationer - som i teorin kan utformas till att göra nästan vad som helst.

Den decentraliserade Ethereum-plattformen

Även om alla blockkedjor har möjlighet att läsa och exekvera kod så är de flesta begränsade. De kan inte användas till särskilt mycket mer än vad de är avsedda för. Ethereum är annorlunda. Den plattformen gör det möjligt för utvecklare att skriva egna appar ovanpå blockkedjan. Följden blir att man kan bygga tusentals olika applikationer, med samma grund, men med helt olika funktioner.
Kärnan till detta är uppfinningen Ethereum Virtual Machine (EVM), vilket är vad som kallas en Turing-komplett programvara. Det innebär att programvaran ur ett programmeringsperspektiv är universell och kan köra all kod, oavsett programmeringsspråk, ovanpå blockkedjan. EVM gör det mycket enklare och mer effektivt att skapa nya blockkedje-applikationer.

Precis som alla andra blockkedje-projekt så bygger Ethereums plattform på vad som kallas ett peer-to-peer-nätverk (P2P). Det finns ingen enskild central hantering av Ethereum. Alla användare i nätverket representerar så kallade noder. Dessa bidrar till att göra nätverket säkert och verifiera de transaktioner (smarta kontrakt) som utförs. Alla dessa transaktioner måste godkännas av ett förprogrammerat antal noder som läggs till i blockkedjan och registreras i transaktionshuvudboken.

Hur fungerar decentraliserade program?

En decentraliserad applikation ser för användaren likadan ut som en traditionell, centraliserad applikation. Om du till exempel har laddat ner Googles kalenderprogram skulle du inte ha märkt någon skillnad mellan de två. Det beror på att applikationerna innehåller vad som kallas en front-end och en back-end. Och det är bakom kulisserna, i programmets back-end, som Ethereums smarta kontrakt jobbar.
För där ett traditionellt program körs på en enda server, så körs ett program som bygger på Ethereum på den decentraliserade blockkedjan. Det innebär att koden inte är låst till en plats, men bearbetas och bekräftas av ett P2P-nätverk. Där kan varken enskilda personer eller centrala aktörer, såsom en regering, kontrollera programmet. Kom ihåg att grunden här är smarta kontrakt, som följer en förprogrammerad kod för sin sekvens.

En av de största fördelarna med en decentraliserad tillämpning är att de i princip är omöjliga att manipulera. I traditionella applikationer behöver en hacker bara ta ner den centrala servern som ett program körs på för att skapa problem. Med blockkedjeteknik däremot tvingas hon eller han ta ner tusentals noder för att komma in i programmet.

Alla tjänster som i dag är centraliserade kan decentraliseras med hjälp av Ethereum-plattformen. Det kan vara allt från banklån, försäljning av hus, röstnings-system, offentliga register, sociala medier och mycket mer. Alla plattformar som hanterar känslig information är potentiellt utsatta för databrott. Decentralisering gör informationen betydligt säkrare.

Lite om decentraliserade autonoma organisationer

Ethereum kan också användas för att bygga decentraliserade självständiga organisationer (Ethereum kallar detta för demokratiska självständiga organisationer). En sådan organisation är helt självständig och decentraliserad utan någon enskild ledare. DAOer körs med hjälp av programkod på en uppsättning smarta kontrakt som är skrivna på Ethereums blockkjedja.
Koden är utformad för att ersätta en vanlig organisations regler och strukturer. På det sättet elimineras behovet av mänsklig och centraliserad kontroll. En DAO ägs av alla som köper tokens (värde relaterat till organisationen), men istället för att varje token ger lika ägande och aktier så ger de innehavaren rätt att rösta och vissa andra rättigheter i organisationen.

Genom att etablera en organisation som kodats och förprogrammerats (en uppsättning smarta kontrakt) så undviker man potentiella fallgropar som traditionella organisationer kämpar med idag. Här är bara några av fördelarna med en decentraliserad självständig organisation:

Undvik korruption: Det är inte möjligt att knäcka blockkedjan. Om de viktigaste funktionerna i en organisation skrivs som förprogrammerad kod så blir det alltså omöjligt att knäcka organisationen. En robot och en uppsättning kod kan inte ta mutor.

Man undviker orättvisa: I en DAO kan inte en liten grupp människor i maktposition bestämma sig för att göra ändringar i driften, eller ta över ledningen i form av en kupp. Alla som har tokens har lika rösträtt, och organisatoriska rättigheter styrs via förprogrammerade villkor.

Man undviker bedrägerier: Genom att digitalisera den ekonomiska aspekten av en organisation så är det inte möjligt för medlemmar att stjäla eller svindla pengar. Alla transaktioner måste godkännas av alla medlemmar, och det är koden som utför den faktiska överföringen av pengarna.

Du kan läsa mer om decentraliserade autonoma organisationer här .

Är Ethereum samma som Bitcoin?

Ethereum jämförs ofta med Bitcoin. Dessa är de två största kryptovalutorna till marknadsvärdet, och har även en hög kostnad per valutaenhet. Ethereum har tagit Bitcoin -revolutionen ett steg längre, och fick enorm uppmärksamhet under processen. Men är Ethereum detsamma som Bitcoin? Både ja och nej.
Både Bitcoin och Ethereum är blockkedje-nätverk. De följer således den decentraliserade strukturen som gör en blockkedja till en blockkedja. Noder i nätverket behöver bekräfta transaktionerna och det finns ingen central kontrollform i något av projekten. Dessutom är Bitcoin och Ethereum båda baserade på öppen källkod.

Ändå är Ethereum något helt annat än Bitcoin. Kom ihåg att Bitcoin erbjuder ett mycket specifikt sätt att använda blockkedje-teknik, nämligen ett system för elektroniska pengar. Bitcoin är inte avsedd för något annat än att skicka pengar, eller digital valuta, på ett decentraliserat sätt.

Ethereum är å andra sidan en plattform speciellt utformad för att kunna köra decentraliserade appar. Sålunda, är möjligheterna oändliga med Ethereum; det är egentligen bara utvecklarnas fantasi som begränsar vad blockkedjan kan användas till.

Vilka står bakom Ethereum?

Ethereum är ett relativt nytt blockkedje-projekt. Det föreslogs för första gången 2013 av den rysk-kanadensiska programmeraren Vitalik Butarin. Han föreställde sig en kraftig expansion av blockkedje-teknikens befintliga applikationer, och trodde att det skulle vara möjligt att decentralisera nästan vad som helst.
"Ethereum ska erbjuda en blockkedja med inbyggd komplett Turing programmeringsspråk (...) som gör det möjligt för användare att, skapa vilket system som helst, helt enkelt genom att skriva logik med några enkla fraser kod."
- Från Ethereums white paper av Vitalik Butarin (2013)

Efter Butarin hade annonserat Ethereum-projektet på The North American Bitcoin Conference i början av 2014 inledde han ett samarbete med Gavin Wood. Tillsammans grundade de Ethereum, och strax efter skrev Wood det som blev den tekniska specifikationen för Ethereums EVM-system.

Ethereum har haft en enorm tillväxt på kort tid. Under token-förköpen 2014, som varade i 42 dagar, samlade Ethereum-projektet totalt in över 18 miljoner US-dollar (USD). Mellan augusti 2015 och december 2017 steg en valutaenhet från 0,75 dollar till över 700 dollar, det vill säga en ökning med över 93.000% (det är inte ett stavfel).

Vad är syftet med Ether valutan?

Ether, förkortas ETH, Ethereum-plattformens kryptovaluta. Detta är det bränsle som sörjer för den dagliga driften av nätverket. Ether har flera olika funktioner för Ethereum och bygger på samma proof of work-system som Bitcoin.
Valutan är en slags betalning som kunderna (programmerarna som använder Ethereum-nätverket) ger till maskinerna som kör deras kod. Ether ser till att utvecklare skriver bra kod då ineffektiv kod kostar mer att köra. Dessutom bidrar kryptovalutan till att nätverket underhålls genom att användarna (noderna) får ersättning för de resurser de bidrar med i form av Ether.

Fördelar med Ethereum

När vi tittar på fördelarna med Ethereum är det lämpligt att se fördelarna med decentraliserade applikationer på blockkedjan i ett mer generellt perspektiv. Det är i grund och botten detta Ethereum togs fram för; att utveckla programvara som kan köras på toppen av nätverket.

Decentraliserade tillämpningar är oföränderliga
Precis som transaktionerna till en kryptovaluta registreras i en transaktionshuvudbok (en huvudbok), så registreras även all information i en applikation. Operationen kodas till en sekvens av kryptografisk logik (IFTTT principen), och smarta kontrakt kommer bara köras när de förprogrammerade kriterierna infinner sig. Således kan ingen tredje part manipulera data i en decentraliserad applikation.

Decentraliserade program kan inte hackas
Det finns två huvudsakliga skäl till det. Först och främst baseras applikationerna på ett nätverk där konsensus, det vill säga enighet bland nätanvändarna, är huvudprincipen. Således kan inte decentraliserade applikationer censureras eller tas ner av en central kontrollmyndighet. Andra program som körs på blockkedjan använder kryptering, och kan därför inte knäckas.

Decentraliserade applikationer har inga driftstopp
När hela nätverket hjälper till att köra ett program och hålla det igång skulle hela nätverket bli tvunget att krascha för att applikationen ska få driftstopp. Detta händer inte med decentraliserade applikationer. Även om en del av nätverket skulle få problem så finns det så många andra delar som kan kompensera. Därför kan decentraliserade applikationer heller inte stängas av.

Decentraliserade applikationer kan utvecklas till vad som helst
När du har en plattform som kan läsa alla programmeringsspråk och köra vilken kod-sekvens som helst, så blir möjligheterna oändliga. Ethereum är en sådan plattform där utvecklare kan leka hej vilt med blockkedje teknik. Troligtvis har vi idag bara sett en bråkdel av den fulla potentialen av decentraliserade program.

Ethereum har redan ökat i värde sedan starten, men denna nykomling bland blockkedjeprojekten har definitivt potential att bli ännu större. Plattformen har redan varit utgångspunkten för mängder av decentraliserade applikationer på blockkedjan, och är i det avseendet väl etablerade här. Likväl så behöver Ethereum-teamet få mer utbredd implementering av plattformen för att projektet ska fortsätta växa, och värdet öka.

Nackdelar med Ethereum

Trots alla fördelar är inte decentraliserade applikationer helt utan fel eller brister. Koden som körs av smarta kontrakt är trots allt skriven av människor, och smarta kontrakt är därför bara så bra som de som skrev koden. Fel i kod eller förbisedda faktorer kan leda till att oförutsedda saker händer. Ethereum är dock konstruerat på ett sånt sätt så att dåliga program inte har möjlighet att påverka huvud-blockkedjan.
Dessutom försöker Ethereum vara väldigt många olika saker samtidigt. Den skall vara en supermaskin och köra ett oändligt antal decentraliserade applikationer. Den ska generera smarta kontrakt i ett helt obegränsat tempo. Och den ska vara plattformen som kryptovalutan Ether körs på. Det kommer att bli en utmaning för Ethereum-teamet att upprätthålla sömlös drift på alla de olika prioriterade områdena deras.

Eftersom Ethereum-projektet är så pass nytt så finns det ständigt nya planer på tapeten som diskuteras för utvecklar-teamet. När man gör stora förändringar i blockkedje-teknik finns det alltid en risk att något går fel. Speciellt riskabelt är övergången från Proof of Work till Proof of Stake (planerad 2018-2019).

Med det sagt, är det fortfarande ingen tvekan om att Vitalik Butarin och Ethereum har öppnat upp en helt ny värld inom blockkedje-tekniken. Om projektet fortsätter i samma riktning och med samma utvecklingstrend som det har haft hittills, kan vi med stor säkerhet säga att Ethereum är här för att stanna.

Källor
Decentralizing Everything with Ethereum’s Vitalik Butarin

How Do Ethereum Smart Contracts Work?
https://www.coindesk.com/information/ethereum-smart-contracts-work/

What is a Smart Contract?
https://www.youtube.com/watch?v=qdoUpGg_DpQ

Intro to Ethereum Dapps
https://www.youtube.com/watch?v=XGa-8txQo6E

Ethereum White Paper
https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper

History of Ethereum
https://ethereum-homestead.readthedocs.io/en/latest/introduction/history-of-ethereum.html

What is Ether
https://www.ethereum.org/ether

254.37
-5.23%
0.02577467
 • Marknadsvärde:
  $27,912,072,710.00
 • 24 h trading volym:
  $24,557,204,470.10
 • Cirkulerande tokens:
  $109,731,175.00
 • Totala tokens:
  $0.00
Webbsida:
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu