Token

ICON

(ICX)
Typ
Valuta
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Vad är ICON?
 • Struktur och ekonomi
 • Problem, lösningar och användning
 • Föremålet med ICON
 • Fördelarna med ICON
 • Nackdelarna med ICON
 • Avslutning

Det finns hundravis av privata och offentliga blockkedjor och kryptovalutaprojekt som löser flera olika problem. Teknologin öppnar för nya möjligheter inom områden som för exempel integritet, delning av kapacitet för databehandling, transaktionshastighet, skaleringsförmåga, mikrotransaktioner, likviditet, försäljning av underhållning, till och med för prostitution. Vad dessa kryptor har gemensamt är att de är alla avsedda att fungera isolerat - som deras egna ekosystem där de löser specifika problem.

Det som saknas är ett överordnat, decentraliserat system där alla de olika kryptovalutorna kan kopplas till varandra för enkel överföring mellan de olika systemen. Med andra ord en blockkedja av blockkedjor. Det är det ICON har byggt och redan är gott igång med implementeringen av i Syd-Korea.

Vad är ICON?

ICON är en kryptovaluta som är byggt som en blockkedja av blockkedjor. De lagar en blockkedja som individuella blockkedjor kan använda till för att koppla sig till andra blockkedjor så att de kan överföra medel direkt mellan blockkedjorna utan att tvingas gå via en börs för kryptovaluta. I det nätverket används kryptovalutan (ICX) som överföringsmedium i en decentraliserad krypto börs. Den är integrerad i form av smartkontrakt på blockkedjan. Det liknar Bancor Network, men med den skillnaden att Bancor använder Ethereum-smartkontrakt, som gör att växlingen kostar mycket mer än med ICON, som genomför växlingen via sin egen blockkedja.

En av orsakerna till att växlingar kan genomföras med lägre kostnader är att nätverket använder sig av Delegated Proof of Stake (DPoS) när det gäller den typen algoritm som används för att komma till enighet om verifiering av transaktioner i nätverket. Vid att använda denna typ algoritm vill ICX-valutan kunna göra en mycket större transaktionshastighet, samtidigt som att elförbrukningen till denna typ av prosjekt är lite. Det betyder att kostnaderna vid varje transaktion reduceras i förhållande till för exempel Bitcoin eller Ethereum.

samfunds representanter (C-Rep) är de datacenter i nätverket som används till att godkänna blocken i blockkedjan. Algoritmen är ganska annorlunda från Proof of Work (PoW)-systemer, precis som Bitcoin och Ethereum använder, de “gruvarbetare” godkänner blocken med sitt arbete. Valet av samfunds representanter är pågående hele tiden, så att representanter som eventuellt inte gör sitt jobb tillräckligt bra vill omedelbart bytas ut.

Samfunds representanterna är representanter från de diverse blockkedjorna, också kallat samfund, som är associerad till ICONs nätverk. Andra exempel på kryptovalutor som använder DPoS är BitsharesSteemit, EOS och Tron. Samfunds representanterna i ICON-nätverket har en tillsvarande roll som “vittnen” har i de andra nätverken.

ICON: Blokkjeden for blokkjeder

Struktur och ekonomi

Kryptovalutaen ICX er utstedt av ICON Foundation, som er en sveitsisk registrert organisasjon. Implementeringen og utviklingen er basert på et samarbeid mellom de to sørkoreanske organisasjonene theloop og DAILI Intelligence. Disse selskapene er igjen backet og finansiert av noen av Sør-Koreas største konglomerater. ICON has så langt greid å etablere viktige konsortium innen en rekke næringer inkludert verdipapirer, banknæringen, universiteter, sykehus og forsikring i Sør-Korea.

Blockkedje-plattformen är uppbyggd som en öppen källkod och anses vara en av de få projekten i sektorn som stöds av Korea. Projektet anses vara det första och största kommersiella blockkedje-projektet i Sydkorea.

ICON-nätverket är bygget upp av samfundet, samfundsnoder och samfunds representanter, som alla tillsammans utgör ICON-republiken.

Community (Samfundet)

Ett samfund i ICON är ett nätverk sammansatt av olika noder med samma styrningssystem. Finans institutioner, regeringar, skolor, nätbaserade marknadsplatser, hälsosektorn, Bitcoin och Ethereum kan alla vara exempel på samfund i ICON-republiken. Varje samfund har olika sammansättningar och egenskaper och styr sig själva efter sina egna regler, helt oavhängig av andra samfund.

C-Node (Samfundsnod)

Samfundsnoder är byggstenarna i ett samfund. De bestämmer hur samhället ska komma överens om transaktioner, styrning och beslut. Riktlinjerna för varje samfundsnod bestäms av det individuella samfundets regler.

C-Rep (Samfundsrepresentant)

Samfundsrepresentanten är både en invald representant från ett individuellt samfund och en del av ICONs styrningssystem. Representanten stämmer på verifiering av transaktioner och på saker som angår styrningen av ICON-nätverket. Bara starkt engagerade användare som har bidragit positivt i systemet vill få chansen till att bli samfunds representanter. ICON har ett AI-styrt score system, kallat ICON Incentives Scoring System (IISS), som bestämmer vem som kan bli samfundsrepresentanter. Fördelen med att bli invald som samfundsrepresentant är att man kan tjäna ICX på verifiering av block i blockkedjan.

Citizen Node (Vanliga användare)

Vanliga användare kan koppla sig på ICON-systemet genom en så kallad Citizen Node. De noderna har emellertid inte rösträtt på nätverket, de har bara möjligheter till att laga transaktioner.

ICON Republic (ICON-republiken)

Alla delarna ovanför utgör tillsamman ICON-republiken som är det system som kopplar samman och koordinerar alla de individuella och styrda samfunden.

Problem, lösningar och användning

Varje kedja är som känd inte starkare än det svagaste ledet. Kryptovalutor använder blockkedje-teknologi, som är ett väldigt säkert sätt att hantera transaktioner på. Svagheten till kryptovaluta nu för tiden är att för att faktiskt kunna använda din kryptovalutaen måste du ofta röra dig in på kryptobörser, som är mycket mindre säkra än själva blockkedjan. När du hör om hacking i sammanhäng med kryptovaluta är det ofta i systemen till kryptobörser det skjer. Hacking av en blockkedja räknas för att vara så gott som omöjligt.

Lösningen ICON föreslår är ett system där kryptobörser blir onödvändiga. I systemet vill överföringar mellan olika blockkedjor bli gjort via en egen blockkedja. Den är special utvecklad för att kunna koppla samman andra blockkedjor. I sitt arbete för att kunna laga denna typ blockkedja har ICON blivit med i ett samarbete kallat Blockchain Interoperability Alliance som jobbar med att etablera en standard för kommunikation mellan individuella blockkedjor. Alliansen delar också teknisk information för vidare utveckling, och utvecklar miljöer runt detta överordnade föremålet.

Föremålet med ICON

Syftet med projektet är att ansluta världens blockkedjor så att de lättare kan användas i vardagstransaktioner. ICON vill överföra medel mellan olika blockkedjor utan att behöva använda externa krypto börser som är mindre säkra än själva blockkedjan. Istället kommer de att använda smarta kontrakt som kan användas för omedelbar växling av kryptovaluta internt inom ICON-blockkedjan.

Fördelarna med ICON

Därför ICON använder DPoS-algoritmen istället för Proof of Work använder nätverket mycket mindre el än många andra kryptovalutor. Det har också en annan positiv sida, nämligen att transaktionerna kan genomföras väldigt mycket snabbare.

En annan spännande sak projektet jobbar med är ICONex-kryptoplånbok, där du kan förvara ICX och andra valutor. I den samma plånboken kan du också importera och administrera plånboken för andra kryptovalutor. ICONick ID för din kryptoplånbok  låter dig laga dina egna kryptoaddresser som är lättare att komma ihåg.

En av de viktigste fördelarna med ICON är att de har bred stötte både från myndigheter och näringsliv i sin marknad. Det att ICO-en blev utsåld redan i pre-försäljningen visar hur stark tro det är på denna valutan.

Projektet tillfredsställer annars ett specifikt och växande behov i kryptomarknaden.

Nackdelarna med ICON

Efter ett halvår ICON lanserade sitt huvudnät under januari 2018 blev ett litet, men relativt allvarligt, fel funnit i koden till ICON smartkontrakt. Resultatet av felet var att överföringar av ICX från varje plånbok inte funkade. Eftersom ICX först och främst är designat för att vara ett betalingssystem säger det sig själv att det är ett väldigt allvarligt fel.

Många har kritiserat ICON för brist på provning genom att ett sådant fel kunde förbises. Det är särskilt oroande att detta fortfarande kan hända trots att de stora resurser som ICON har till sitt förfogande.

ICON är för närvarande inriktad på Sydkoreas marknad, så det är troligt att det tar lite tid innan den här kryptovalutan kommer att vara användbar som betalningsmetod i Europa.

DPoS är fortfarande ett relativt nytt koncept inom blockchain-teknik, och är mer komplicerat än PoW. Båda algoritmerna har fördelar och nackdelar, men det kan vara en nackdel för ICON att tekniken är relativt otestad. Att använda samhällsrepresentanter som "vittnen" i processen är också en ny vridning, som inte har testats tidigare.

Avslutning

Om du är sjuk bör du inte stressa för att ändra "universitetspengarna" till "sjukhuspengar" innan du kan betala. Det är dags att få samkört kryptovalutorna så att saker kan bli lite enklare när det gäller den dagliga användningen av kryptovaluta. Det är denna utmaning ICON, och deras medarbetare i Blockchain Interoperability Alliance, har tagit hand om.

Vi ser fram emot den dag det inte spelar någon roll vilken valuta du håller i din plånbok. Automatiserad utbyte kommer att ske omedelbart och utan kostnad. Det återstår fortfarande att få majoriteten av befintliga kryptovalutor med på laget, men genom att skapa ett inkluderande system där de enkelt kan ansluta sig till och dra nytta av den ökade likviditeten innebär det att de har tagit ett viktigt steg i rätt riktning.

0.36
-2.24%
0.00003899
 • Marknadsvärde:
  $172,049,466.00
 • 24 h trading volym:
  $10,525,781.19
 • Cirkulerande tokens:
  $800,460,000.00
 • Totala tokens:
  $0.00
Webbsida:
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu