Token

IOTA

(MIOTA)
Typ
Valuta
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • VALUTAN FÖR SAKERNAS INTERNET
 • HUR FUNGERAR IOTA?
 • STRUKTUR OCH EKONOMI
 • STYRNING OCH UTVECKLING
 • PROBLEM, LÖSNINGAR OCH ANVÄNDING AV TOKEN
 • FÖREMÅLET MED IOTA
 • FÖRDELARNA MED IOTA
 • NACKDELARNA MED IOTA
 • TILL SLUT - VAD HAR IOTA MED MJÖLK ATT GÖRA?

 

VALUTAN FÖR SAKERNAS INTERNET

Först av allt låt oss klarlägga vad som är skillnaden mellan IOTA och MIOTA. IOTA är både namnet på tokenet, och det är också namnet på den minsta enheten av tokenet. MIOTA representerar en miljon IOTA. IOTA är lagat för mikrotransaktioner och är för små enheter till att de kan köpas i dagens marknad, så det är därför MIOTA enheten du får köpt i dagens marknad.

Det är typiskt norsk att vara bra, det måste självklart också en norrman till för att ordna upp i problemen som har plågat kryptovaluta-världen de sista åren. En av de fira grundläggarna av IOTA är David Sønstebø, från Kongsberg, en självlärd Programmerare som slutade på skolan och bestämde sig för att hellre  finna ut av saker själv på internet. Med tanke på kryptovalutan IOTA använde teamet ett liknande framgångsätt. På grund av sitt fokus upp mot sakernas internet la de till sido konventionell blockkedje-teknologi och kom fram till överraskande och revolutionerade resultater, nämligen en slags ny form för blockkedja, men utan block och utan kedja.

HUR FUNGERAR IOTA?

Vi har blivit vana med att kryptovaluta är synonymt med blockkedje-teknologi. Här skiljer IOTA sig ut från andra kryptovalutor. Efter noggrann genomgång av alla problem och förbättringsmöjligheter har IOTA  bestämt sig för att droppa den etablerade blockkedje-teknologien.

De valde att laga sitt eget alternativ som de kaller “The Tangle”, eller “Floken” på norsk. Om man ser på en grafisk framställning av systemet är det lätt att se hur det namnet blev valt. En floke låter inte så betryggande i utgångspunkten, men om man ser på det lite närmare så lägger man märke till att det är system i kaoset. Floken till IOTA är baserad på korrigerad Asyklisk Graf (DAG)-teorin. Teorin är också av och till kallad “Mangrovegraf” på grund av grafens likhet med rotsystemet til mangroveträd.

I Floken till IOTA måste varje transaktion verifiera två tillfälligt valda föregående transaktioner. Denna kombination av transaktioner och validering i en och samma funktion gör att antalet noder som validerar ökar kraftigt i förhåll till traditionella blockkedjor. Det är därför vanliga användare som både utför transaktioner och utför valideringsfunktionen. Valideringsfunktionen är den som oftast blir utfört av “gruvarbetare” i en blockkedja. Flera noder betyder att flera transaktioner kan behandlas per sekund. Det systemet gör också att IOTA är oändligt skalerbart. Iota har heller inga egna “gruvarbetare” då det jobbet blir gjort av varje enskild användare i systemet. Därmed faller behovet förr att betala “Gruvarbetare” bort och IOTA har därmed bestämt sig för att erbjuda tjänsten utan transaktionskostnader.

STRUKTUR OCH EKONOMI

Det är användarna, inte gruvarbetarna, som utför godkänning av transaktionerna i IOTA. För att kunna delta i en transaktion i Floken måste en användare först autorisera två föregående transaktioner. Noder i nätverket måste först försäkra att de godkända transaktionerna inte är i konflikt med varandra. Eftersom en transaktion får flera godkänningar vill systemet acceptera den mer. Denna metoden försäkrar att den samma IOTAen inte kan användas två gånger i Floken.

När du använder IOTA kan du välja om du vill använda en lätt Node eller en full node. Om du väljer en full node vill den ladda ner och lagra alla transaktionerna sedan det sista ögoblicket. En full node behöver att vara påloggad och tillgänglig för andra användare hela tiden, om du för exempel använder en amazon server för det kan det fort kosta runt $40 per månad och driva den. Fördelen med att använda en full node är att du försäkrar att dina transaktioner går igenom mycket fortare. Om du väljer en lätt node kan det hända du måste vänta lite längre för dina transaktioner går igenom eftersom lätta noder är avhängiga av att kunna kobla sig till tillgängliga fulla noder för att kunna fullföra en transaktion. Fördelen med en light node är att den inte behöver mycket lagringsplats och inte behöver och vara tillgänglig hela tiden, du behöver bara att använda den när du vill.

En sak som är viktig att komma ihåg när du använder IOTA är att en adress bara ska användas till en betalningstransaktion. Det beror på att när betalningen är gjord är adressen publicerad och räknas som kompromittert. Pengar som fortsatt finns på den adressen som eventuellt inte blir använt i transaktionen måste därmed flyttas till en annan adress du äger. Några av användarna i systemet har fått medel fryst i systemet och har trott att det är på grund av fel med systemet. Det är det faktiskt inte. Vid dessa tillfällen har det visat sig att användarna har försökt att utföra transaktioner med samma (kompromitterte) adress, och systemet har därför fryst pengarna tillfälligt för att försäkra att personen inte blir offer för tjuveri.

Det är fortsatt tidiga dagar för IOTA, men det kommer klart fram att de har stora planer om att öppna upp för mikrotransaktioner, och bland annat har planer om och introducera möjligheter för försäljning av data genom sitt nätverk. Det kan för exempel betyda att du får tillbud om att sälja data som temperaturdata, användardata och elektricitet kapacitet i din nya elbil i byte för IOTA från leverantören. Det är en samarbete som är både till fördel för användarna av IoT produktet och leverantören.

STYRNING OCH UTVECKLING

IOTA blev startat av David Sønstebø, Sergey Ivancheglo, Serguei Popov och Dominik Schiener. Organisationsmässigt blir IOTA nu administrerat av IOTA Stiftelsen som är registrerad i Tyskland 2017 av Dominik Schiener och David Sønstebø. I tillägg till dessa två är också Ralf Rottmann med i styret på organisationen.

Nordmannen David är en serie entreprenör som brinner för teknologier som kan främja människans utveckling. Dominik är en entreprenör från Italien som brinner för att främja förbättringar i samfund och näringsliv. Ralf är en serie entreprenör som sålde sitt sista företag till Alcatel-Lucent. Han är också en av grundarna av of Grandcentrix som är Tysklands ledande utvecklare av lösningar för det öppna internet.

Organisationen har även ett stort team som jobbar med utveckling och drift av projektet. Du kan få mer info om medlemmarna i IOTA teamet här.

PROBLEM, LÖSNINGAR OCH ANVÄNDING AV TOKEN

Skalering, eller saknaden av den, är ett av huvudproblemen som många blockkedje-baserade valutor sliter med idag. Desto större antal användare som är med i nätverket desto mer arbete går åt verifiering. Problemet är att “gruvarbetarna” som jobbar med säkring av nätverket får ett stadigt svårare jobb när antalet användare och block stiger. Det gör att tiden det tar för en transaktion att gå igenom snabbt är på väg uppåt. I December förra året rapporterade CNBC News att det nu tar genomsnitt 78 minuter för en Bitcoin transaktion att bli färdig. Priset per transaktion startar också att närma sig en obekväm nivå för användarna.

Svårigheten med att laga nya block har redan fört till konsolidering och utveckling av så kallade Mining Pools där både arbete och betalning blir delat upp jämt bland medlemmarna. Det kan i sig själv vara problematiskt. Enligt bitcoinmining.com motsvarar de två största mining pools i marknaden ca halvparten av proof of work. Det betyder att det kan diskuteras hur “distribuert” Bitcoin egentligen är om dagen, och om mining pools med tiden får för mycket inflytande över säkerheten i systemet.

Allt detta arbete av gruvarbetare kräver otroliga mängder elektricitet , som leder till ett annat problem för Bitcoin och andra liknande blockkedje valutor. Det visar sig att bitcoin inte precis är miljövänligt med tanke på CO2 utsläpp. Enligt Digiconomist använder Bitcoin nu cirka lika mycket elektricitet som Schweiz. Med ökande användning av Bitcoin stiger konsumtionen fort. I genomsnitt räknas det att varje Bitcoin transaktion nu betyder CO2 utsläpp av otroliga 417kg. För att göra saker värre så kommer mycket av elektriciteten som används i förbindelse med Bitcoin från kolkraftverk i Kina.

De problem vi nämner ovan löste IOTA teamet bra vid att laga en valuta som inte använder sig av en blockkedja. IOTA använder DAG teknologin med den så kallade “Floken”. Floken till IOTA möjliggör en decentraliserad huvudbok med transaktioner som verifisieras av två av de förra transaktionerna i floken. Det är en mycket mindre arbetsintensiv process än gruvdriften till för exempel Bitcoin. Processen kan utföras direkt på en mobiltelefon eller en klocka. Enkelheten av systemet gör att behovet för de dyra och förorenade gruvarbetarna faller bort. De förbättringarna gör att IOTA kan erbjuda transaktioner kostnadsfritt. Vid att bli kvitt stora mängder av onödvändiga beräkningar kan IOTA drastiskt reducera användningen av elektricitet.

FÖREMÅLET MED IOTA

Enligt David Sønstebø är IOTA “En decentraliserad och väldig lättväxt token för mikrotransaktioner som är optimalt för sakernas internet. Det är en blocklös huvudbok utan någon form för avgifter på transaktionerna. Valutan för sakernas Internet.”

Idag gör transaktionskostnaderna det omöjligt att laga en maskin-till-maskin ekonomi där betalning blir gjort i form av mikrotransaktioner. Ett av huvudföremålen med IOTA är att göra det tekniskt möjligt och finansiellt intressant  att utföra mikrotransaktioner mellan maskiner. IOTA vill danna ryggraden som håller samman maskin-till-maskin ekonomin.

I denna processen har IOTA också lagat en valuta som det är väldigt intressant att använda oss människor emellan, och som har löst många av problemen med etablerade blockkedje valutor.

FÖRDELARNA MED IOTA

En av de största fördelarna med IOTA är att den skalerar mycket bättre än alla blockkedje-baserade valutor. Faktisk så blir IOTA snabbare och bättre desto flera som använder valutan. Det är därför nätverket automatiskt skalerar sig efter nodena (användarna) i nätverket. Gruvarbetarna är inte nödvändiga i IOTA där vanliga användare tar sig av verifisering av transaktioner. Det gör det så billigt och enkelt att driva systemet att det är möjligt för IOTA att erbjuda gratis transaktioner

IOTA använder algoritmer lagat för IOT utstyr och transaktioner mellan dessa. Det betyder att de är lagat för att vara okomplicerade och lätta nog till att kunna användas av en mobiltelefonen eller en klocka. Det bidrar till hög transaktionshastighet och effektiv resurs användning.

Sist så är Quantum datamaskiner fortsatt science fiction, men de är under utveckling och kommer säkert snart till att bli verklighet. Förmodligen mycket fortare än någon av oss förväntar, och kanske så tidigt som inom de nästa 10 åren. uppbyggningen till IOTA gör att själv med angrepp från en Quantum datamaskin kommer det till att vara svårt att knäcka IOTA nätverket. Det är ingen risk för vanliga blockkedje valutor som är sårbara för angrepp från en Quantum datamaskin när den tiden kommer. Skillnaden här är att Bitcoin och de flesta andra valutor använder elliptiska signaturer medans IOTA använder hash-based signaturer. Speciellt intresserade kan läsa mer om det här.

IOTA har löst ett stort, och växande, problem för aktörer i industrier som har intresse i sakernas internet, och det ser ut som det har gett dem en del solida partnerskap med stora industriella aktörer i näringslivet här finner du en lista med referanser till en del av dessa. Solid backing av näringslivet är en viktig förutsättning för succés till alla valutor, och desto yngre valutan är desto viktigare är det.

NACKDELARNA MED IOTA

IOTA blir säkrare och snabbare desto mer trafik som finns på nätverket, men fördelarna med IOTAs skalnings förmåga har en baksida. Med för få användare och för lite trafik är nätverket mer sårbart för angrepp. IOTA har löst det problemet tillfälligt med en central koordinatornode som passar på att det inte finns oegentligheter kedjor och att alla transaktioner får lika mycket verifiering. Denna koordinator funktionen är tänkt att vara tillfällig. IOTA har förklarat att koordinator funktionen vill bli borttagen så snart nätverket är stort nog till att den inte längre behövs.

IOTA blev startat 2015 och, speciellt om man tar i betraktning att den är baserad på ny teknologi, är relativt ny och oprövad. I alla fall i förhållande till blockkedje teknologin som, trots sina fel, är etablerad i marknaden på detta tidspunktet.

En annan risk med IOTA är att de har många fiender. Blockkedje teknologi är den som de flesta så långt har investerat i inom krypto miljön. Det är därför många har ett starkt egeninteresse om att sprida dåliga rykten om IOTA. Ledningen till IOTA har till tider haft en konfronterande stil i sin respons till kritik.

Ett av de teknologiska bekymmer som har tagits upp är att så kallade fulla noder kan bli överväldigad av förfrågningar från lätta noder. Det är därför det för ögonblicket är för få fördelar med att driva en full node. Det kan föra till att behandlingstiden på transaktionen till tider kan öka, men om man sätter upp sin egen Full Node vill det problemet vara löst.

Tillslut så är det inte så lätt att köpa IOTA som andra kryptovalutor. För det mesta måste IOTA köpas med Bitcoin eller andra etablerade kryptovalutor, och den är bara tillgänglig på utvalda ställen.

TILL SLUT - VAD HAR IOTA MED MJÖLK ATT GÖRA?

Lite i sig själv, men det är fortsatt ingen som har erbjudit mig att köpa information om hur mycket mjölk som är kvar i mitt kylskåp. Personligen kan jag gott sälja den informationen för ett par extra klunkar. Speciellt om mitt kylskåpet kunde ta sig av det och använda klunkarna vid nästa automatiska beställning och leverering. Kanske IOTA är lösningen här?  Det börjar bli på tiden, för nu är det snart tomt igen.

 

KÄLLOR OCH BAKGRUNDSMATERIAL

https://www.iota.org/

https://www.youtube.com/watch?v=B37UbzPlSzw

https://www.iota.org/getting-started/faqs

https://www.youtube.com/watch?v=y7JPQng-Vjc

https://www.youtube.com/watch?v=GwhJQ67zxbg

https://www.youtube.com/watch?v=DAdyZRyjiyc

https://cointelegraph.com/news/micropayment-company-ditches-outdated-bitcoin-for-iot-technology

https://e24.no/boers-og-finans/bitcoin/droppet-ut-av-skolen-som-17-aaring-grunnla-kryptovaluta-verdt-13-5-milliarder/24147277

https://www.forbes.com/sites/jeffkauflin/2018/01/03/iota-rose-464-in-2017-but-buyer-beware-experts-have-major-security-concerns/#3c17f00f5faa

https://blog.iota.org/official-iota-foundation-response-to-the-digital-currency-initiative-at-the-mit-media-lab-part-1-72434583a2

https://ministryofblockchain.io/tag/directed-acyclic-graph/

https://en.wikipedia.org/wiki/Directed_acyclic_graph

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption

https://www.cnbc.com/2017/12/19/big-transactions-fees-are-a-problem-for-bitcoin.html

https://hackernoon.com/why-bitcoin-fears-quantum-computers-and-iota-doesnt-697da531a11b

https://www.allaboutcircuits.com/news/iota-a-cryptoplatform-for-securing-transactions-on-the-iot/

https://iotasupport.com/buyingiotaotc.shtml

https://medium.com/@louielu/in-depth-explanation-of-how-iota-making-a-transaction-with-picture-8a638805f905

https://steemit.com/blockchain/@xzentorxz/different-types-of-wallets-for-blockchains

https://iota.readme.io/docs/light-vs-full-node

https://iota.stackexchange.com/questions/1175/what-is-the-difference-between-swarm-client-vs-core-client-vs-light-client

https://blog.iota.org/a-primer-on-iota-with-presentation-e0a6eb2cc621

https://iota.readme.io/docs/light-vs-full-node

https://thenextweb.com/hardfork/2017/11/28/iota-microsoft-data-marketplace-cryptocurrency/

https://medium.com/@jj1385jeff850527/iota-tangle-introductory-overview-of-white-paper-for-beginners-df9b14882b64

https://www.reddit.com/r/Iota/comments/7f3dmx/list_of_known_iota_partnerships_corporate/

https://iota.readme.io/v1.2.0/docs/what-is-iota

https://www.reddit.com/r/Iota/comments/6gkclk/a_typical_use_case_for_iota/

https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic-curve_cryptography#Quantum_computing_attacks

https://www.imperialviolet.org/2013/07/18/hashsig.html

https://www.reddit.com/r/Iota/comments/7cze8u/iota_address_reuse_explained_for_laymen/

0.44
-2.73%
0.00004700
 • Marknadsvärde:
  $1,218,369,614.00
 • 24 h trading volym:
  $44,035,347.59
 • Cirkulerande tokens:
  $2,779,530,283.00
 • Totala tokens:
  $2,779,530,283.00
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu