lisk - LSK
Token

Lisk

(LSK)
Typ
Plattform
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Vad är Lisk?
 • Vilka huvudkomponenter består Lisk av?
 • Vem står bakom Lisk?
 • Hur används LSK-valutan på Lisk-plattformen?
 • Vad är fördelarna med Lisk?
 • Vad är nackdelarna med Lisk?

Den nya generationen av decentraliserade applikationer baserat på blockkjedje-teknologien och JavaScript.

Vad är Lisk?

Lisk blev startat för att svara på den växande efterfrågan efter teknologisk utveckling som använder sig av blockkedjan. I grunden är Lisk en plattform som är lansert för att bygga applikationer, som ockå ska vara tillgänglig för utvecklare över hela världen.

”Lisk-stiftelsen tror på en decentraliserad framtid.”

En av de stora utmaningarna för personer som har önskat att dra nytta av denna nya teknologi. Har vart att det måste byggas från grunden varje gång man har startat något nytt. Att laga sin egen blockkedja är komplicerat arbete, även för en erfaren utvecklare och kod expert.

Lisk har skapat en möjlighet för att bygga sin helt egen blockkedja-applikation – på redan existerande teknologi. Detta görs vid att kombinera blockkedja med programmeringsspråket JavaScript, som är ett av världens största och mest implementerande. Vi ska snart se närmare på möjligheterna till Lisk mer detaljerat

Men grundläggande består Lisk av en huvudkedja, som inte är byggt på något annat blockkedje-protokoll. Det är en egen plattform, speciellt utvecklat för att fylla tomrummet grundläggarna av Lisk önskar och fylla.

Här kan man bygga decentraliserade applikationer, som är något helt annat än de som idag erbjuds på Apples App Store eller Googles Play Store. Applikationerna skrivs i JavaScript, och körs på blockkedjan. Det betyder att vem som helst kan få tillgång till dem, vart som helst i världen – och utveckla dem till vad som helst.

Det finns många likheter mellan Lisk och Ethereum, därför sist nämnda också tillrättalägger för decentraliserade applikationer, men detta är alltså två individuella tjänster.

lisk hjemmeside

Vilka huvudkomponenter består Lisk av?

Som vanligt för de nyare kryptovalutorna och blockkedje-teknologierna består Lisk av en hel del mer än bara en digital betalingsmetod. Under går vi genom huvudkomponenterna av Lisk-plattformen:

RAMVÄRK FÖR APPLIKATIONSUTVECKLING (SDK)

SDK står för Software Development Kit, med ett så stort fokus på applikationsutveckling som Lisk har är det ingen tvekan om att det är en av plattformens viktigaste komponenter. Ramvärket till Lisk brukar som nämnt JavaScript, som vill vara väldigt attraktivt för utvecklare som är nya till blockkedje-teknologien, men känner till programmering från förr.

Applikations utvecklingen har oändliga möjligheter på Lisk plattformen. Se för dig att du får möjligheten till att bygga ditt eget pusslespel, men att bitarna och färgen redan är utvecklat av nån annan. Grunden finns där, men den är också 100% tillpassningsduktig och applikationer av alla olika slag kan utvecklas som en del av Lisk. Det kan vara allt från sociala medie-nätverk och spel till kryptovalutabörser och nätbutiker.

SIDKEDJOR

Lisk baserar sig på en egen huvudkedja – alltså en egen blockkedja. För de som önskar och utveckla applikationer i nätverket blir det möjligt och göra det i form av sidokedjor. De fungerar som helt självständiga blockkedjor, men är ändå kopplat upp till huvudkedjan på Lisk-nätverket.

I en sidkedja är det utvecklaren själv som bestämmer hur den ska se ut och progammeras. Man kan välja att använda sig av LSK-valutan som betalingsform, eller att laga sin egen kryptovaluta som hänger samman med den nya sidkedjan.

Det som gör detta så speciellt är att sidkedjan inte vill ha någon inverkning på funktionaliteten till huvudkedjan. Detta är alltså helt decentraliserade applikationer, som också kan ’cuttas’ från Lisk nätverk (huvudkedjan)  om någonting skulle gå galet med programmeringen.

ETT OMFATTANDE EKOSYSTEM AV APPLIKATIONER OCH TJÄNSTER

Huvudfokuset till Lisk är utveckling av applikationer. Vid hjälp av sidokedjorna är alla dessa som vi har sett knytet till huvudkedjan. När det efter vart utvecklas flera och flera applikationer vill nya och existerande program och tjänster i Lisk-nätverket kunna använda sig av dem.

Istället för att använda en tredjepartsleverantör vill utvecklarna i detta tillfälle kunna koppla sig på existerande Lisk-applikationer och –tjänster. Då vill man kunna erbjuda bättre och bättre programvara, som baserar sig på en stor digital utvecklingsplattform.

Programvaran som utvecklas vill köras på egna sidokedjor av Lisk-nätverket. Samtidig är den också tillknuten huvudkedjan, och kan därmed kommunicera med annan programvara som befinner sig på andra sidokedjor. Allt är decentralisert och säkert, Likväl vill man kunna skapa ett stort och utfyllande ekosystem av digital innovasion.

LSK-TOKEN

Den sista huvudkomponenten i nätverket Lisk är LSK-tokens, kryptovalutan som hänger samman med plattformen. Denna har ett omfattande jobb i funktionaliteten av Lisk, och vi ska se på hur den fungerar lite senare.

Som del av Lisk sin ICO (initial coin offering) blev det samlat in 14.000 Bitcoins, till ett värde av ca 6 miljoner dollar. 85% av LSK-tokens blev distribuerat till de som hade deltagit i dugnaden i förkant av projektet. Lisk som kryptovaluta finns tillgänglig för köp på de flesta kryptobörser.

lisk potensial

Vem står bakom Lisk?

Det är utvecklarna Max Kordek och Oliver Beddows som grundade Lisk 2016. Detta är med andra ord en relativt ny plattform och kryptovaluta, som ändå har gjort stora framsteg sedan starten av projektet.

Lisk är en ’hard fork’ av projektet Crypti. En hard fork betyder att utvecklarna av en blockkedje-plattform (och tilhörende valuta) bestämmer sig för och ändra fundamentalt på den existerande koden. Beddows och Kordek var inte nöjda med förstaversionen av ideen sin, alltså Crypti, och de startade därför Lisk

Plattformen är det som kallas för ’open source’, eller öppen källkod, som betyder att det inte är ett enkelt sällskap som sitter med utvecklingen av projektet. På Lisk kan vem som helst bygga applikationer och använda sig av huvudkedjan. Därmed drivs också utvecklingen primärt av implementeringen.

Plattformen är lagad för att vara så anpassningsbar som möjligt. Lisk riktar sig inte mot någon specifik marknad eller näringssegment. Ideen är att så många utvecklare som möjligt ska skapa applikationer till så många föremål som möjligt. Då vill Lisk-nätverket bli mer omfattande, och tillhörande kryptovaluta vill öka i värde.

Hur används LSK-valutan på Lisk-plattformen?

LSK-valutaen är viktig för säkerhet och underhåll av nätverket i Lisk. Det baserer sig på något som kallas för DPoS, ett nytt system for validering på blockkedjan utvecklat av Daniel Larimer (BitShares).

VAD ÄR ETT DELEGATED PROOF-OF-STAKE-SYSTEM?

I ett DPoS-system kombinerar man de två Proof of Work- och Proof of Stake-systemen. Kort förklarat är PoW baserat på att ju mer kapacitet du har till att gräva efter kryptovaluta, ju större ansvar får du för säkerhet och underhåll på blockkedjan. Med Proof of Stake överföres detta principet till hur många tokens, dvs hur mycket kryptovaluta du besitter.

Olämpan med bägge dessa system är att de skiljer ’arbetarna’ i ett blockkedje-system (de som gräver etter kryptovaluta och lagar nya block) från ’ägarna’ i det samma systemet (de som sitter med kryptovaluta). Med Delegated Proof of Stake får man en kombination av koncepterna, Det är där LSK-valutan blir viktig för Lisk.

I DPoS röstar ägarna på arbetarna, som får dem in i delegatställningar. Ägarna betonar i jämförelse med hur mycket ägarna sitter med i form av kryptovaluta. Arbetarna som får mest röster blir ansvariga för systemet, för underhåll, produktion av nya block och validering av transaktioner.

Om du sitter med mycket LSK betyder det att din röst står starkare jämfört med någon som har mindre. Om du är en arbetare i nätverket, och gör ett bra jobb, vill du få flera röster från ägarna. DPoS ser till att det är attraktivt både och hålla LSK, och gräva efter den. Det är 101 delegater i Lisk-nätverket, men listan är dynamisk och ändras kontinuerlig enligt  antal röster de olika arbetarna sitter med.

HUR FUNGERAR LSK-VALUTAN PÅ SIDOKEDJORNA?

LSK-valutaen är värdefull därför den kan användas som valuta i utvecklingen av nya sidokedjor till Lisk  huvudkedja. På dessa decentraliserade applikationer blir det möjligt för utvecklarna och köra transaktioner med LSK. Ju flera som är med och utvecklar blockkedjan, och ju flera som använder sig av applikationerna, ju mer värdefull vill därmed LSK bli också för sidokedjan.

Vad är fördelarna med Lisk?

Lisk är ett omfattande projekt. Det är tydligt att grundläggarna har försökt och skapa något som det redan finns en existerande efterfrågan f'ör. Bara det är en stor fördel. Det är speciellt fyra saker som är värt och nämna som är fördelar med Lisk.

100% självständig plattform

Lisk är byggt från grunden till ett specifikt föremål och det är inte beroende av något annat protokoll f'ör att fungera. Då många blockkedje-projekt är byggt på toppen av för exempel Ethereums existerande kedja är Lisk självständig. Det är ägarna och arbetarna som blir eniga om och implementera eventuella ändringar på plattformen.

Programmeringsspråk: JavaScript

Problemet Kordek och Beddows har försökt att lösa med Lisk är nämligen tillgängligheten till blockkedje-teknologi och kryptovaluta. De har önskat att göra det enkelt f'ör utvecklare och komma på banen, utan att sätta sig in eller i värsta fall skriva, ett helt nytt system.

Därför är JavaScript som grundläggande programmeringsspråk ett schackdrag. Det är kompatibelt med alla existerande, konventionella plattformar man kan tänka sig på internet. Vid och kombinera blockkedja med JavaScript gör Lisk det enklare och implementera blockkedja som del av nya applikationer på tvärs av industrier och landsgränser.

 God dokumentation

Om en utvecklare mot förmodan skulle vara osäker på hur de kommer igång med Lisk har plattformen omfattande dokumentation tillgänglig. Denna är helt gratis och tillgänglig för alla som önskar och läsa den. Dokumentationen är som en grundig bruksanvisning om Lisk till intresserade utvecklare.

Delegated Proof of Stake-systemet

DPoS är som nämt en kombination av två tidigare säkerhet- och valideringssystem för blockkedja. Istället för att skilja ägare och arbetare för de dem tillsamans och ger dem ett jämlikt inflytande på hur de önskar att Lisk-plattformen ska styras. Det gör det gunstigt att både äga och gräva efter LSK-valuta.

Som med de allra flesta kryptovalutor bindet upp mot specifika blockkedje-projekt vill LSK (och Lisk) vara oavhängig av omfattande implementering f'ör att lyckas. Om LSK ska öka i värde måste tjänsten den hänger samman med användas på en stor skala. Lyckligtvis har grundläggarna tillrättalagt för det.

Vad är nackdelarna med Lisk?

PLATTFORMEN  ÄR NY

I motsättning till Ethereum, som är den  största konkurrenten inom decentraliserade applikationer (DApps), är Lisk en ny aktör på blockkedje-banan. Själva projektet blev startat 2016. Med så mycket, och ökande, konkurrans kan det bli svårt för Lisk att etablera sig och växa såsom plattformen behöver f'ör att bli mer värdefull.

JAVASCRIPT ANSES AV MÅNGA SOM ETT OSÄKERT PROGRAMMERINGSSPRÅK

JavaScript är det som kallas för ett svagt programmeringsspråk. Det handlar primärt om att koden körs på användarens datamaskin. Även om en sidokedja vill vara oavhängig från huvudkedjan i Lisk kan det ändå uppstå säkerhetsproblem på de självständiga applikationerna.

Grundläggarna av Lisk argumenterar för att det är utvecklarnas uppgift och skriva trygg kod i utgångspunkt, oavhängig av vilket programmeringsspråk som använts. Beddows och Kordek har fått mycket kritik för att inte laga ett tryggare språk till Lisk-projekt.

FÖR MYCKET FRIHET KAN VARA NEGATIVT

Det vill alltid vara riskabelt att laga ett helt öppet system vem som helst kan skriva applikationer och utveckla teknologi på. När man ger fria tyglar till användarna är man också i fara f'ör att mista kontrollen över sitt eget nätverk. Lisk blir tvunget att se till för att huvudkedjan är den föredragna och regerande för att nya utvecklingar på plattformen inte ska underminera den.

Om Lisk klarar att lösa alla problemen projekten siktar efter, har plattformen potensial till och bli en viktig del av applikations utveckling baserad på blockkedje-teknologi. Med tillräcklig implementering kan den tillhörande LSK-valutan öka en hel del i värde.

Källor:

https://blockonomi.com/lisk-guide/

https://blog.lisk.io/what-is-lisk-and-what-it-isnt-e7b6b6188211

https://www.finder.com/lisk

https://docs.lisk.io/docs/faq

2.08
-0.71%
0.00022349
 • Marknadsvärde:
  $245,633,472.00
 • 24 h trading volym:
  $11,138,621.85
 • Cirkulerande tokens:
  $132,924,973.00
 • Totala tokens:
  $0.00
Webbsida:
https://lisk.io
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu