litecoin
Token

Litecoin

(LTC)
Typ
Valuta
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Vad är Litecoin?
 • Vad är Scrypt-algoritmen?
 • Vilka skillnader är det egentligen mellan Litecoin och Bitcoin?
 • Supplerande funktion till Bitcoin
 • Vem står bakom Litecoin?
 • Vad används LTC-valutan till i Litecoin-nätverket?
 • Fördelar med Litecoin
 • Olämpor med Litecoin

Den (nästan) identiska lillebroren till Bitcoin.

Vad är Litecoin?

Litecoin är ett decentralisert, världsomfattande betalningsnätverk som baserar sig på blockkedje-teknologi. Den är en av de äldsta altcoin-valutorna, gemensam nämnare för alternativa valutor till Bitcoin, och är av skaparen Charlie Lee omtalat som ‘silvret till Bitcoins guld’.

På många sätt kan man säga att Litecoin är en klon av Bitcoin, med en hel del förbättringar. Detta projektet är en ‘fork’ av Bitcoin, som betyder att källkoden från Bitcoin är använd, men att delar av programvaran är ändrad. I Litecoins tillfälle handlar det om ändringar i den grundläggande koden som kör blockkedje-nätverket under kryptovalutan.

Litecoin baserar sig på en transaktionshuvudbok och ett peer-to-peer-nätverk (P2P). Alla transaktioner blir offentligt registrerade, som med Bitcoin, och måste bekräftas av ett förhandsbestämt antal noder (användare). Därför blocken till Litecoin släpps snabbare och på ett litet annorlunda sätt än Bitcoin-blocken är det ett ‘lättare’ mynt en föregångaren. Vi ska ta en titt på hur det fungerar strax.

Målet till Charlie Lee och Litecoin-projektet är att göra Litecoin till den föredragna kryptovalutan till dagligt bruk. Det betyder världsomspännande implementering och bättre tillgänglighet för de som är intresserade i att grava efter Litecoin. Kryptovalutan har sedan lanseringen 2011 genomgått en enorm prisväxt.

Vad är Scrypt-algoritmen?

Algoritmen till en blockkedja är systemet nätverket använder till att bekräfta nya block på kedjan; Det är alltså i all huvudsak gruvarbetarna (miners) som känner det. För att förstå varför Scrypt-algoritmen blev valt till Litecoin måste vi först ta en snabb titt på olämporna vid SHA-256, Bitcoins Proof of Work-algoritm.

Proof of Work kan enklast förklaras så här: Den som har mest datakraft (CPU) får mest inflytande på nätverket. Det skiljer sig från Proof of Stake, där det är andelsbehållningen som får denna funktionen. Både Bitcoin och Litecoin använder Proof of Work-algoritmer. Därför kan man på många sätt säga att det är gruvarbetarna som har störst inflytande på drift och vidareutveckling av nätverket med ett Proof of Work-system.

SHA-256 står för secure hash algorithm-256. En ‘hash’ kan jämföras med en signatur, och genereras för varje nytt block på blockkedjan. Det blir alltså det unika fingeravtrycket till det specifika blocket. I SHA-256-algoritmen genereras det en 256-bit hash (signatur). Det är flera olämpor vid att använda denna programmeringen till utvinning av Bitcoin:

 • det är möjligt att parallellisera de matematiska problemen som måste lösas för att få ut en block (inte seriebaserat)
 • man behöver ASICs för att gräva efter Bitcoin (application-specific integrated circuit)
 • gruvdriften är odemokratisk på grund av stora gruvarbetarlag
 • gruvdriften kräver enormt mycket energi

Bitcoins algoritm har flera utfodringar, speciellt med tanke på skalning av nätverket. Charlie Lee valde Scrypt-algoritmen till Litecoin för att förebygga dessa problem. I tillägg önskar han att undgå tävling om Bitcoin-gruvarbetarna, som använde SHA-256.

Scrypt är en seriebaserad algoritm, som betyder att du inte kan parallellisera uträkningen av de matematiska problemen som du kan med Bitcoin. Det leder till att det inte är någon poäng i gruvarbetarlag; uppdragen kan inte lösas parallellt. Vem som helst kan därmed gräva efter Litecoin från sin egen datamaskin.

Det leder automatiskt till att man löser de andra problemen med utvinning av Bitcoin under SHA-256. Utan gruvarbetarlag får man inte problem med demokratisk gruvdrift. I tråd med namnet är Litecoin en lättare valuta, både att gräva efter och att använda.

Vilka skillnader är det egentligen mellan Litecoin och Bitcoin?

Men om Litecoin egentligen bara är en klon av Bitcoin, är det egentligen några stora skillnader mellan dessa två? Än valet av algoritm för generering av signaturer till nya block som ska på kedjan? Vid sidan av Scrypt och SHA-256 finns det faktiskt flera skillnader mellan de två valutorna. Dessa är någon av grunderna till att Litecoin kallas för silvret till Bitcoins guld.

BLOCK-TID OCH TRANSAKTIONSHASTIGHET

Med Bitcoin tar det 10 minuter för varje nytt block att genereras och läggas till kedjan. Charlie Lee delade detta tidsintervallet i fyra och skrev in en block-tid på 2.5 minuter för Litecoin. När det tar mindre tid att laga och bekräfta nya block till kedjan blir också transaktionshastigheten mycket bättre. Bitcoin kan hantera 7 transaktioner per sekund; Litecoin ligger däremot på 56.

MINDRE TRANSAKTIONSAVGIFTER

Det var viktig för Charlie Lee att Litecoin skulle fungera som en slags lillebror till Bitcoin. Kungen av kryptovaluta har länge vart plågat av en stor sak: Höga transaktionskostnader. Den 21. december 2017 låg exempelvis genomsnittlig transaktionskostnad på Bitcoin på hela 54.9 USD (cirka 460 kronor). För samma dag på Litecoin var priset 1.4 USD (cirka 12 kronor, eller 2,6% av Bitcoins).

SKILLNAD I NÄTVERKSSTORLEK

Om vi fortsätter med lillebror-jämförelsen kan man tänka på Bitcoin som ett cruiseskip och Litecoin som en segelbåt. Bitcoin har i skrivande stund 16.5 miljoner plånboks-adresser med mer än 1 USD i värde stående i sig. Det motsvarande talet för Litecoin ligger på 1.7 miljoner. Med färre användare blir det enklare för Litecoin och implementera nya ändringar på nätverket.

MARKNADSVÄRDE

Bitcoin är giganten på kryptovalutamarknaden. Den har vart störst länge, och kommer förmodligen till att fortsätta och vara det i många år framöver. Litecoin har hållit femteplatsen över en längre period, men i procent utgör Litecoin bara 6% av Bitcoins marknadsvärde.

ANTAL ENHETER I VALUTAN

Själva idén med kryptovaluta är att det ska finnas en fastsatt mängd mynt som vill lagas. Det är för att motverka inflation och se till att det har ett bärkraftigt ekonomiskt system. Bitcoins enhetsbegränsning ligger på 21 miljoner, medans Litecoin ska utvinna fyra gånger så många, alltså 84 miljoner Litecoin (LTC).

Supplerande funktion till Bitcoin

Det är lätt att tänka att Litecoin är en stark konkurrent till Bitcoin.  Men det har aldrig vart en önskan. Charlie Lee har från dag en haft en önskan om att Litecoin ska ha en supplerande funktion till Bitcoin.

Lee jämför Bitcoin med guld och Litecoin med silver. Om man sätter det i ett modernt ekonomiskt perspektiv är det lätt och se att guld och silver har två helt olika funktioner. Guld ville man ha använt till de stora, tunga, värdefulla transaktionerna. Silver ville på den andra sidan ha fungerat som en mer daglig valuta.

Det är också idén med Litecoin. Med snabbare transaktionshastighet och lägre avgifter ska man kunna använda den valutan till de lite mindre köpen. Lee önskar att Litecoin ska vara kryptovalutan till generell användning. Utan att det ska tävla med, eller fungera istället för, Bitcoin.

Vem står bakom Litecoin?

Det är Charlie Lee som utvecklat och lanserat Litecoin oktober 2011. Utgångspunkten var källkoden till Bitcoin, den ser närmast identisk ut mellan de två. Skillnaden är de små ändringarna Lee la in, som användning av Scrypt-algoritmen och snabbare block-generering.

Då Litecoin kom på marknaden var det en av världens första altcoins – alternativ kryptovaluta till Bitcoin. Det hade fram till denna tidspunkt bara kommit få olika alternativ, men alla hade misslyckats på kritiska områden och därför inte lyckats etablera sig.

Lee visste att han kunde laga en bättre altcoin-kryptovaluta en de existerande och använde inte lång tid på att modifiera källkoden. Hans huvudutmaning handlade om att laga den första blocken (genesis block). Där det idag finns verktyg som skriver kryptovaluta-kod för dig hade Lee bara Satoshi Nakamotos tidigare arbete att gå efter.

Det tog ändå relativt kort tid innan Litecoin kom på banan. Sedan lanseringen har den verkligen etablerat sig som silvret till Bitcoins guld. Då han utvecklade Litecoin jobbade Charlie Lee för Google, men sedan dess har han både jobbat som ingenjör för Coinbase och ledare för Litecoin Foundation.

Litecoin har en öppen källkod och kan användas av vem som helst. Mellan våren  2013 och 2018 ökade Litecoin-priset med mer än 5000%.

CHARLIE LEE, CREATING LITECOIN, 03 MARCH 2017

Vad används LTC-valutan till i Litecoin-nätverket?

Litecoin är i grund och botten ett relativt enkelt kryptovaluta-projekt. Kom ihåg att det blev lanserat redan 2011, bara 2 år efter Bitcoin först kom på banan. Därför är inte Litecoin som andra, nyare kryptovalutor. Litecoin-nätverket är byggt för att stötta LTC-valutan, inte omvänt,  därmed är LTCs funktion att vara betaliningslösningen för nätverket.

I och med att idén bakom Litecoin är att vara ett världsspännande betalningsnätverk får ändå LTC en relativ viktig funktion. Om du ska använda dig av Litecoin är du tvungen till att använda LTC som valuta för att överföra pengar och medler.

Det är så Litecoin som projekt ökar i värde. Ju fler människor som investerar i LTC och använder Litecoin-nätverket till att betala med, jo mer blir den tillhörande valutan värd. Det är gemensamt för samtliga kryptovalutor; för att öka i värde måste det finnas en efterfrågan.

Fördelar med Litecoin

När man ska se på fördelarna med Litecoin kan man på många sätt se på olikheterna mellan denna valuta och Bitcoin. Charlie Lees baktanke med projektet har trots allt vart och förbereda existerande kryptovaluta-teknologi – som primärt var Bitcoin den gången. Det är i all huvudsak fyra saker som gör Litecoin fördelaktigt.

LITECOIN HAR DEMOKRATISK GRUVDRIFT

Med hjälp av Scrypt-algoritmen är det inte möjligt att stifta gruvarbetarlag, som är en stor del av Bitcoins utmaningen. När algoritmen är helt och hållet seriebaserad betyder det att vem som helst i teorin kan gräva efter Litecoin. Det ser till för en demokratisk gruvdrift, där det största gruvarbetarlaget inte blir sittande med mest makt över nätverket.

LITECOIN ÄR BILLIGT ATT ANVÄNDA

Transaktionsavgifterna är en utmaning för samtliga kryptovalutor. Grundprincipen handlar om att vara ett bättre alternativ en traditionella banksystem, som oftast är dyra att använda. Litecoin har sedan lansering haft väldigt låga transaktionsavgifter, och det vill vara möjligt för vidare växt.

LITECOIN HAR LÅNG ERFARENHET PÅ KRYPTOVALUTA-MARKNADEN

Med så många nya kryptovalutor som kommer ska man inte underskatta den fördelen. Litecoin har fått etablera sig över flera år, och är därmed en välkänd och ‘trygg’ kryptovaluta som många redan använder till sina decentraliserade transaktioner.

LITECOIN FÖRSÖKER ATT INTE VARA MER ÄN DEN ÄR

‘Ju mer, ju bättre’ verkar och vara slagordet till nästan samtliga nya altcoins-valutor som lanseras. De ska vara ett betalningsnätverk, en källkod, en plattform för applikationsutveckling, och så fortsätter listan. Litecoin har en önskan, och ett fokus: att vara den föredragna kryptovalutan till dagliga transaktioner.

För att Litecoin ska fortsätta och stiga i värde är det prat om större implementering;  flera användare och plånböcker i nätverket. Man kan också fråga sig själv om Litecoin behöver en modernisering eller uppgradering för att inte bli omkört av allt det nya som stadigt kommer på marknaden.

Olämpor med Litecoin

Det är sannsynligtvis också en av de största potentiella fallgruvorna med Litecoin. I en värld som handlar om innovation och teknologisk utveckling kan det vara en utmaninjgatt vara gammal traver. Litecoin-projektet måste därför se till för att de inte faller bakom all nyskapning som föregår runt det.

Sannolikheten är stor för att banktjänster vill fortsätta att vara det riktigt stora fältet för kryptovaluta en god stund till. Andå kan man se för sig en vardag där användaren önskar mer än bara ett betalingsnätverk från sin kryptovaluta. Det är bra att Litecoin fokuserar på att vara bäst på bara en ting; men kanske de också ska komma med något mer?

Den stora prisökningen till Litecoin över den senaste tiden kan också vara ett potentiellt problem. Hur ska en kryptovaluta som i utgångspunkt ha planer om att vara ‘lätt’ kunna f'örsvara en enhetspris på flera hundra dollar? Man kan självklart dela upp Litecoin i flera bitar, men att LTC prismässigt nu är plasserat ett ställe i mellanskiktet behöver inte bara vara positivt.

När dessa sakerna är sagt ser det ut som om Litecoin är här för att bli. Den kör på vågorna bakom Bitcoin-cruiseskipet, och genomgår en kontinuerlig växt. Med enda mer vidstrakt implementering og bruk er det ikke usannsynlig at Litecoin etablerer seg helt og holdent som kryptovaluta-markedets sølvmynt.

KÄLLOR

https://blockgeeks.com/guides/litecoin/

https://www.youtube.com/watch?v=6s74RCgcrG4 Litecoin Explained (David Hay)

https://litecoin.com/

https://www.youtube.com/watch?v=U2KP8koYC3s Charlie Lee, Creating Litecoin

https://blockonomi.com/litecoin-guide/ Beginner’s Guide to Litecoin

https://www.coinpursuit.com/pages/bitcoin-altcoin-SHA-256-scrypt-mining-algorithms/ SHA-256 and Scrypt Mining Algorithms

www.bitinfocharts.com/litecoin Litecoin

75.27
-2.89%
0.0075878
 • Marknadsvärde:
  $4,824,888,513.00
 • 24 h trading volym:
  $6,175,087,663.71
 • Cirkulerande tokens:
  $64,098,084.00
 • Totala tokens:
  $84,000,000.00
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu