Token

NEM

(XEM)
Typ
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Vad är NEM?
 • Proof of Importance-algoritmen
 • Tillit och säkerhet på en anonym blockkedje-plattform: Ryktesystemet till NEM
 • Smart Asset-lösningen till NEM
 • Vem står bakom NEM?
 • Hur fungerar XEM-valutan på NEM-nätverket?
 • Fördelarna med NEM
 • Nackdelarna med NEM

Vad är NEM?

I den enklaste  form är NEM ett blockkedje-nätverk som använder en kryptovaluta. Det är ändå ett projekt som har väldigt mycket mer än bara en kryptovaluta i den stadigt mer överfyllda marknaden. NEM ska komma med nyskapande teknologi, som förbereder de existerande blockkedjorna, samt lansera nya lösningar i ett dynamiskt och demokratiskt decentraliserat system.

«NEM är en rörelse som har som målsättning att ge individer mer makt och kraft vid att skapa en ny ekonomi baserad på decentralisering, ekonomisk frihet och lika möjligheter för alla.»

NEM har som vision att vara grundlaget för ett levande och aktivt ekosystem baserat på kryptovaluta. Blockkedjan blev lanserad redan 2015, men har sedan dess introducerat flera innovativa lösningar till sitt nätverk. NEMs största bidrag till kryptovaluta har vart den unika Proof of Importance-algoritmen blockkedjan körs på. Vi ska snart ta en närmare titt på den.

Flaggskeppet till NEM är projektets Smart Asset-system. Det blev lanserat som en del av Catapult-uppdateringen och är en omfattande lösning för företag som önskar att använda sig av blockkedjan. Här kan man i teori digitalisera och bygga nästan vad som helst på nätverket; vi går igenom komponenterna i detalj lite längre ner i denna guide.

Proof of Importance-algoritmen

De två vanligaste algoritmen för säkring av blockkedje-nätverk kallas Proof of Work (Bitcoin m.fl.) och Proof of Stake (Ethereum m.fl.). Eftersom dessa system har fått fungera i praxis över en längre period har det med tiden blivit identifierat flera fel.. NEM har utvecklat en helt egen algoritm till sin blockkedja, som i kryptovaluta-världen är revolutionerande.

Proof of Importance-algoritmen är designat för att bidra till rättfärdighet och aktivitet på nätverket. Här får du en viktning, en viktighet, som konto, som säger något om hur mycket ‘makt’, eller inflytande, du har på nätverket. Ju bättre viktning, ju större är sannolikheten för att du vill få skörda nya block på kedjan.

«(Proof of Importance) har som mål att belöna aktiva ekonomi-deltagare till fördel för inaktiva deltagare, och hindrar tendensen till att de rikare blir rikare, som är en oundviklig del av (Proof of Stake).»

INTJÄNAD OCH INTE INTJÄNAD KONTOBALANS

NEM-projektet har designat algoritmen på en helt unikt sätt. Ditt konto delas in i det som kallas för Intjänad och inte intjänad balans.  För att du skal kvalificera till vikt-beräkningen, och få en chans till att skörda nya block, måste du ha en intjänad balans på minst 10.000 XEM (NEM-blockkedjans kryptovaluta).

Konverteringen från inte intjänad till intjänad balans förekommer vid hjälp av tid. För varje 1440 nya block (24 timer) på NEM-kedjan blir 10% av din kontobalansen omgjord till intjänad balans. Om du exempelvis mottar 100.000 XEM (som vid mottaget blir en del av inte intjänad balans) tar det 24 timer för du vill kvalificera till viktberäkning.

Proof of Importance-beräkningen tar höjd för följande faktorer:

 • Att du kvalificerar till beräkning (minst 10.000 XEM i intjänad balansa på konton)
 • Hur många transaktioner du har genomfört som var på minst 1000 XEM
 • Hur många transaktioner som förekommer under de sista 43.200 blocken (cirka 30 dagar)

Tillsammans utgör de faktorerna, vid hjälp av en formel, en viktning för varje konto. Genom algoritmen har alltså NEM sett till att användarna måste vara aktiva på nätverket för att kunna skörda nya block. Det räcker inte att bara sitta med pengar; du måste bidra till blockkedjan. Därmed löser algoritmen Proof of Stake sitt huvudproblem: att det bara är storleken på plånboken som räknas.

Tillit och säkerhet på en anonym blockkedje-plattform: Ryktesystemet till NEM

Anonyma P2P-system har flera olika fördeler som blockkedje-teknologin drar nytta av. Ändå vill ett anonymiserat användarnätverk även slita med vissa baksidor och utmaningar. När vem som helst kan bli medlem av nätverket, utan någon identitetskontroll, vill det aktuella nätverket bli sårbart för angrepp. NEM-projektet försöker att lösa den utmaningen vid hjälp av ett så kallat rykte system.

Det körs i tillägg till Proof of Importance-algoritmen, och är lagt in i NEM-programmeringen för att förebygga mot angrepp och försök på att svindla nätverket. Till det föremålet använder NEM en variant av EigenTrust-algoritmen, som är speciellt utarbetat för P2P-nätverk och rykte-administrationen på denna typen nätverk.

Enklast förklarat ser algoritmen till att kommunikation med noder som skickar ut felaktig information beräknas så mycket som möjligt. Under flera transaktioner och förfrågningar mellan noderna utvecklas det en trovärdighets score för varje nod. De får alltså ett rykte på sig som goda eller dåliga noder att kommunicera med.

Med många transaktioner och flera tusen av noder betyder ett sånt här system att det vill gå relativt kort tid för man identifierar angrepps noder eller grupper av angrepps noder.

Smart Asset-lösningen till NEM

NEMs Smart Asset-lösning blev lanserad som en del av Catapult-uppdateringen till nätverket. Med den funktionaliteten har projektteamet i praxis gjort det möjligt för vilket som helst företag att använda NEM-blockkedjan till vad som helst. Smart Asset, eller smart-ägarandelar, är en 100% flexibel blockkedje-lösning som gör det enkelt att integrera existerande teknologi med den decentraliserade blockkedjan.

SMART ASSET-LÖSNINGEN BESTÅR AV FYRA KOMPONENTER:

Adressen: Container för smarta-tillgångar

Adress-komponenten är den delen av Smart Asset-lösningen som huserar smart-ägarandelarna. Objektet adressen representerar måste vara unik och kunna uppdateras. Här är det möjligt att använda sig av multisignaturfunktionen till NEM-blockkedjan för att laga regler om hur de olika adresserna ska kommunicera med varandra.

En adress på NEM-nätverket kan vara en plånbok som innehåller kryptovaluta. Men den kan också representera en packe som ska levereras, eller papper på vem som äger ett hus, för att nämna några potentiella användningsområden.

Mosaikbitarna: De digitala byggblocken till smart-tillgångarna

Mosaikbitarna är de digitala byggblocken, eller objekten, i Smart Asset-lösningen. De kan representera ett sätt med identiska saker som inte ändrar på sig, som för exempel tokens till en kryptovaluta. Mosaikbitar kan ibland också exempelvis representera flygbonuspoäng, signaturer, aktieandelar eller stämmor.

Namnplatser: Ditt företagskonto på NEM-blockkedjan

Din namnplats blir som ett företagskonto i NEMs nätverk. De har ett unikt namn som hänger samman med ditt företag, och kan husa både adresser och mosaikbitar. Det kan jämföras med ett domännamn till en nätsida, där du själv bestämmer underdomänerna, som i NEMs  tillfälle då det är smart-värden på blockkedjan.

Transaktioner: Smart-tillgångarna sätts i rörelse

För att smart-tillgångarna ska kunna göra något i praxis, alltså utföra olika funktioner, är man avhängig av transaktioner. De genomförs på lik linje med andra transaktioner på blockkedjan och kan vara med och skicka mosaikbitar mellan adresser, konfigurera ägarskap av adresser (exempelvis med multisignaturfunktion) eller att skicka meddelanden.

Tillsammans ser de komponenterna till för en vattentät och skalbar lösning för företag över hela världen – till alla typer av föremål. Smart Asset-lösningen till NEM, om den blir implementerad i tillräcklig stor grad, har den potential till att etablera sig och bli en av de största.

Vem står bakom NEM?

Utvecklarna av NEM har sedan uppstarten jobbat under pseudonymer, och är så långt inte identifierande. Det var avnändaren UtopianFuture från Bitcoin Talk-forumet som startade NEM, och utvecklingen har vart anonym och baserad på frivilligt arbete. I utgångspunkten var tanken att köra NEM som en fork av Nxt, som är inspirationen till NEM kommer ifrån, men utvecklarna bestämde sig för att utveckla sin helt egna källkod.

Lon Wong har blivit ett ansikte utåt för NEM, då han är grundläggaren och ledaren av NEM.io-stiftelsen. Den blev startad för att promotera implementering av NEM-blockkedjan internationellt, och Wong har hand om utveckling och strategisk växt i stiftelsen. Han ser ett stort potential för NEM både i privat och offentlig sektor, med växtmöjligheter inom flera olika industrier.

Hur fungerar XEM-valutan på NEM-nätverket?

XEM-valutan är en viktig del av NEM-nätverket. Alla former för transaktioner som genomförs på blockkedjan kräver XEM. Det gäller vid överföring av XEM från ett konto till ett annat, samt viktighetstransaktioner (där man lånar bort sin viktningen till ett externt konto) och transaktionerna för att laga multisignaturkonti.

Avgifterna ser ut som nedan:

 • 0.05 per 10.000 XEM överfört (maks 1.25 XEM)
 • 0.15 XEM per viktighetstransaktion
 • 0.5 XEM för att laga multisignaturkonti
 • 0.15 XEM per multisignaturtransaktion

NEM-projektet har designat motivationsfaktorerna för att skaffa sig XEM på en smart och genomgående sätt. För att så hög chans som möjligt till att skörda ett nytt block behöver man 10.000 XEM i intjänad balans. Alltså är det smart att upparbeta sig XEM, men också att använda dem, som vi såg tidigare. När man skördar, eller ‘vinner’, ett nytt block, mottar skördaren samtliga transaktionsavgifter från den blocken.

I och med att det är plats till upptill 120 transaktioner per block på NEM-kedjan är det både motiverande att:

 1. lägga så många transaktioner som möjligt i varje block
 2. upprätthålla en god kontoviktning, därför det ger dig bättre odds för att skörda ett nytt block

Så till det rent praktiska är XEM också en viktig del av Proof of Importance-algoritmen. En sak är minsta beloppet du måste ha för att kvalificera. Men mängden XEM har också något att säga för beräkningen. Det vill vara gunstig för en som skördar block att behandla och godkänna så många transaktioner som möjligt och sitta med så mycket XEM som möjligt på konto.

Fördelarna med NEM

NEM-projektet har flera olika fördeler som gör det till en intressant investering. Det är speciellt fyra av dem som gör att NEM skiljer sig ut i mängden.

Enkelt, men kraftig

NEM är fördelaktigt därför projektet har jobbat mycket med sin grundmur, och lagat en solid blockkedje-plattform i utgångspunkt. Därför är NEM enkelt, samtidig som det är väldigt kraftigt. En solid grundmur ska så absolut inte undervärderas, då det är viktigt för god skalning av blockkedjan.

Smart Asset-lösningen

Denna funktionaliteten är speciellt gunstig därför den gör NEM användbar i alla tänkbara industrier, värden över. Vid hjälp av ett omfattande och gott designat system är det möjligt för vilket företag som helst att använda sig av blockkedjan. Integrering mellan existerande system och nätverk har vart i fokus, som betyder att Smart Asset-lösningen också har hög användarvänlighet.

Proof of Importance-algoritmen

Glöm inte att NEM har lagat en helt ny algoritm för säkring av nätverket på sin blockkedja. Det är speciellt, och banbrytande, innanför kryptovaluta och blockkedje-teknologi. PoI-algoritmen ser till både för ett rättfärdigt och ett aktivt nätverk. Det rekommenderar användarna till att använda sig av NEM-blockkedjan i vardagen, därför det vill löna sig med hänsyn till skörd av nya block.

Möjlighet för implementering i olika industrier

NEM har inte begränsat sig till finans sektorn eller en annan uppenbar industri. Med en solid blockkedja i botten och Smart Asset-lösningen är det egentligen bara fantasin som sätter gränser för hur NEM kan implementeras. Om denna plattformen blir en rekommenderad lösning bland företag har NEM potential att växa enormt i värde.

Nackdelarna med NEM

Man ska vara uppmärksam på att projekt som inte är specialiserade alltid har en viss baksida. När det inte defineras i mer detalj precis vad man skal vara bäst på är det fort gjort att fokuset blir för brett. NEM-projektet måste se att blockkedje-lösningen är både användarvänlig och brukbara, oavsett vilken industri de implementeras i.

De fastsatta transaktionsavgifterna kan också bli ett potentiellt problem för NEM. Om XEM ökar mycket i värde kan dessa snabbt bli för höga till att användarna önskar att använda sig av dem. 0.15 XEM är inte mycket när 1 XEM är värt $0.40, men om 1 XEM är värt $250 är det något annat.

Avslutningsvis ska det också sägas att NEM har många konkurrenter på marknaden. Stadigt flera blockkedje-projekter försöker att skapa den föredragna plattformen för konvertering av existerande teknologiska lösningar till decentraliserade blockkedje-lösningar. Ändå ska man inte undervärdera möjligheterna till NEM, då speciellt med tanke på deras Smart Asset-lösning. Om den implementeras på tillräckligt stor skala är det inte helt omöjligt och tänka sig att NEM kan bli det nästa Ethereum.

KÄLLOR

NEM, Technical Reference
https://nem.io/wp-content/themes/nem/files/NEM_techRef.pdf

EigenTrust
https://en.wikipedia.org/wiki/EigenTrust

What is Proof-of-Importance (POI) and Why Is It Better, and What Is Vesting?
https://blog.nem.io/what-are-poi-and-vesting/

NEM, Technology
https://nem.io/technology/

Interview with Lon Wong
https://nemflash.io/interview-lon-wong-president-nem-foundation/

0.09
1.07%
0.00000964
 • Marknadsvärde:
  $808,152,511.00
 • 24 h trading volym:
  $30,604,551.39
 • Cirkulerande tokens:
  $8,999,999,999.00
 • Totala tokens:
  $0.00
Webbsida:
https://nem.io/
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu