neo
Token

NEO

(NEO)
Typ
Plattform
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Vad är NEO?
 • Vilka problem löser NEO?
 • Vilka marknader riktar NEO in sig mot?
 • Vem ligger bakom NEO?
 • Vad är fördelarna med NEO?
 • Vad är nackdelarna med NEO?

Vad är NEO?

NEO är den första decentraliserade kryptovalutan och blockkjedje-plattformen byggd på ( öppen källkod ) som lanserats i Kina. Många anser att NEO är Kinas svarEthereum då flera av NEOs grundläggande mål liknar dess motsvarighet.

"NEO togs fram för att introducera den nuvarande traditionella ekonomin till den smarta ekonomin"

Syftet med NEO var att underlätta för den framtida ekonomin; det kryptovalutans skapare kallar för en smart ekonomi. En smart ekonomi är en digitaliserad version av ekonomin som vi har i dag, och bygger på en kombination av digitala tillgångar/värden, digital identitet och smarta kontrakt.

Vad är digitala tillgångar / värderingar?

Digitala tillgångar / värderingar är digitaliserade versioner av värden som du redan besitter i dag. Genom att använda blockkjedje-teknik, kan en sådan digitalisering genomföras decentraliserat, men samtidigt helt säkert.

Tänk dig att ditt hus är värt 3,5 miljoner kronor. Genom att digitalisera detta värde får ditt hus ett certifikat på NEO-blockkjedjan, med ett motsvarande värde i den digitaliserade valutan. När tillgångar och värden digitaliseras blir det lätt att sälja och köpa dem säkert, utan behov av mellanhänder.

Vad är digital identitet?

En digital identitet är en elektronisk version av din identitet. NEO kommer att använda autentiseringsmetoder såsom fingeravtryck, ansiktsigenkänning, röstigenkänning och SMS för att säkerställa den digitala identiteter på plattformen.

Organisationer, företag och individer kommer alla behöva en digital identitet som säkerställer förtroende vid digitala transaktioner. NEO kommer att utfärda digital identitet i enlighet med internationell standard för vad som kategoriseras som en digital identitet ( PKI X.509 standarden ).

Vad är smarta kontrakt?

Enkelt uttryckt fungerar smarta kontrakt enligt följande: Om A, då B. Om inte A, då C. Denna typ av digitala kontrakt definierades enligt följande av Nick Szabo redan 1994:

"När ett förprogrammerat villkor infaller så effektueras de smarta kontrakten enligt tillhörande avtalsvillkor"

Genom att använda blockkjedje-tekniken har man fått ett mycket tillförlitligt system för smarta kontrakt. Med hjälp av en decentraliserad bekräftelse från flera oberoende parter är smarta kontrakt så gott som vattentäta. De liknar de funktioner vi redan känner igen från bankvärlden, till exempel AutoGiro.

En smart ekonomi är alltså en decentraliserad, säker och digitaliserad version av den nuvarande ekonomin. Med hjälp av ömsesidigt förtroende mellan handelspartners, transparens, standardiserade kontrakt och reglering strävar NEO efter att bli en plattform för den nya ekonomin.

neo-website

Vilka problem löser NEO?

De flesta kryptovalutorna som finns, och särskilt de äldsta, utvecklades som konkurrenter till traditionella banker och nationella ekonomier. NEO är en plattform som på ett realistiskt sätt försöker kombinera blockkjedje-teknik med en ekonomi som är reglerad av en stat.

I själva verket utvecklas denna plattform för att fungera under kontroll av regeringar. Detta gör NEO till en mycket attraktiv lösning även för traditionella och etablerade företag och organisationer. Alltså inte bara för de som står i opposition till dagens traditionella ekonomiska system och strukturer.

Genom att basera sin plattform på konventionella verifieringsmetoder, som har godkänts av regeringar runt om i världen, skapar NEO förtroende och reglering av digital handel i en decentraliserad ekonomi. Att ge ut digitala identiteter som en del av plattformen är särskilt banbrytande här.

Precis som Ethereum så siktar NEO även in sig på de så kallade dApps eller decentraliserade applikationer som kan utvecklas på plattformen. Utvecklare lockas av att smarta kontrakt till NEO (NeoContract) redan är kompatibla med språk som C#, Java och andra stora programmeringsspråk.

Dessutom är det värt att nämna att NEO har utvecklat sin valuta på ett sådant sätt att det gynnar ägarna att hålla på den. Detta förhindrar en så kallad 'pumpa och dumpa' trend, där investerare avyttrar sina andelar när kursen stiger. Mer om NEO och avkastningsvalutan GAS lite längre ner i artikeln.

Vilka marknader riktar NEO in sig mot?

Plattformen för NEO har kapacitet att stödja 10 000 transaktioner per sekund, vilket är mycket högt jämfört med de flesta andra kryptovalutor på marknaden. I jämförelse, har Visa en transaktionskapacitet på cirka 24 tusen transaktioner per sekund, medan Bitcoin ligger mellan 3,3 och 8 transaktioner per sekund.

I denna mening, kan NEO i teorin implementeras av så gott som alla branscher som bedriver global handel. Plattformen riktar in sig på en ny digitaliserad ekonomi, och gör det möjligt att digitalisera tillgångar och värden, samt genomföra säkra och pålitliga transaktioner direkt mellan tjänsteleverantör och kund.

Det bör nämnas att NEO har sitt fotfäste i Kina, vilket är anledningen till att den kinesiska handelsmarknaden är en naturlig bas i plattformen.

Vem ligger bakom NEO?

NEO bildades av Da HongFei och Erik Zhang 2014. De två grundarna startade också företaget OnChain, som arbetar direkt mot kinesiska företag och Kinas regering. OnChain levererar blockkjedje-lösningar, och även om NEO och OnChain inte är samma företag har de har ett tätt samarbete.

När ett kinesiskt företag använder OnChains DNA-lösning (Decentralised Network Architecture) kopplas de upp till NEO och den decentraliserade ekonomin här. Därmed så leder implementeringen av DNA till ökad användning av NEOs plattform, och därmed även till utvecklingen i riktning mot smarta ekonomi som grundarna arbetar för.

Kärnteamet på NEO är kinesisk, men utvecklare av decentraliserade applikationer och smarta kontrakt bidrar från hela världen. Som en opensource-lösning är NEO intresserad av att så många utvecklare som möjligt utnyttjar plattformen för vidareutveckling.

Vad är syftet med kryptovalutan NEO?

NEO-plattformens token, eller kryptovaluta, kallas också NEO. Dessutom hanterar plattformen även en annan valuta, som kallas för GAS. Tidigare kallades dessa Antshares och Antcoin, vilket gjorde det lite lättare att skilja dem åt, och förstå syftet med var och en av dem.

Kryptovalutan NEO kan jämföras med aktier i ett företag. När du äger NEO-tokens äger du en del av nätverket till NEO-plattformen. Det ger dig rätt att rösta på bolagsstämman, om förändringar i nätverket, mm. Du äger alltså en del av företaget NEO när du har NEO-valuta.

NEO kan inte delas upp som de flesta andra kryptovalutor kan. Andelarna säljs bara i hela delar, vilket innebär att den minsta andelen är 1. Om du äger NEO-tokens får du avkastning på dina "aktier". Avkastningen betalas i kryptovalutan GAS.

GAS fungerar på många sätt som standardvaluta på NEO plattformen. Den används som kurs vid kostnader i samband med transaktioner, lagring av smarta kontrakt och lagring av tokens i stort. Det är också GAS som ägare av NEO-valuta får betalt i, som belöning för att hålla fast vid plattforms tokens. GAS kan delas upp i 0.00000001 enheter.

Under utvecklingsfasen av plattformen och dess tillhörande tokens, genererades 100 miljoner NEO, varav 65 miljoner är i omlopp för inköp och ägarskap. GAS genereras å andra sidan med tiden, och beräknas slutföras inom 22 år.

Vad är fördelarna med NEO?

Kanske den största fördelen med NEO, är att företaget försöker skapa en tjänst för en framtida efterfrågan som förväntas uppstå, men som ännu inte kan anses etablerad. Eftersom fler och fler företag, privatpersoner och regeringar får behov av säker och digitaliserad handel, vill NEO redan stå klara med en plattform på plats.

Skalning är ett stort problem med en hel del kryptovalutor. Om nätverket inte har kapacitet att hantera alla transaktioner som bokas så kommer användare uppleva systemet som långsamt, och kanske till och med råka ut för felaktigheter.. NEO har siktet högt från början, med möjlighet till flera tusen transaktioner per sekund.

Även om NEO på många sätt liknar Ethereum, särskilt när det gäller decentraliserade applikationer, så skiljer sig plattformen på det sättet att man planerar ett system som kan regleras. Regeringar uttrycker redan en önskan om mer öppenhet och identitetskontroll i samband med kryptovaluta-transaktioner. NEO baserar hela sin smarta ekonomi just på denna typ av säkerhet och synlighet.

Det bör vidare noteras att Kina är en av världens största ekonomier och har över en miljard invånare. Traditionellt tenderar landet också att favorisera sina egna lösningar inom teknik, och undvika västerländska motsvarigheter (till exempel Alibaba istället för Amazon etc.). Och då NEO kommit långt på den kinesiska marknaden har de stor potential.

För att valutan ska stiga i värde behöver NEO implementera plattformen i större skala. NEO försöker att underlätta ett skifte från den traditionella ekonomin till en digitaliserad och decentraliserad ekonomi. Om plattformen lyckas med detta så kommer NEO-valutan, det vill säga aktier i bolaget, och GAS-valutan stiga kraftigt i värde.

Vad är nackdelarna med NEO?

Den största utmaningen för NEO som kryptovaluta är att den inte kan delas upp i mer än en heltal (1-enheter). Det är dock möjligt att använda decimaler på handelsplatser, men då riskerar ägaren att förlora en del av valutan när de överför NEO från en kommersiell sida som Kraken eller Coinbase till en NEO-plånbok.

Även om NEO försöker att fylla ett kommande behov i den framtida ekonomin, kan man inte vara helt säker på att NEO kommer att väljas som plattform för den här ekonomin. Att NEO är beroende av en implementering i stor skala för att stiga i värde kan ses som en svaghet i systemet.

Det är också viktigt att komma ihåg att för många handlar kryptovalutor och blockkjedje-teknik om anonymitet. Det finns mycket som tyder på att den framtida ekonomin kommer att bli en blandning av en decentraliserad teknik och regleringar från regeringars sida. Likväl så går NEO på många sätt emot grundfilosofin i kryptovärlden, vilket kan bli en utmaning för plattformen.

NEOs största utmaningen är det ambitiösa målet att bli en plattform för den framtida ekonomin. Det finns många saker som måste gå rätt för att NEO ska lyckas med detta. Samtidigt kan NEO, om de lyckas, bli den första verkligt banbrytande leverantören av en ny digitaliserad smart ekonomi.

Mer:

Läs mer om visionen bakom NEO här .

Läs NEOs White Paper här.

Da Hongfei - Founder of Neo - Blockchain World Conference - Desember 2017

14.70
-2.9%
0.00148328
 • Marknadsvärde:
  $1,037,095,001.00
 • 24 h trading volym:
  $1,173,597,712.21
 • Cirkulerande tokens:
  $100,000,000.00
 • Totala tokens:
  $100,000,000.00
Webbsida:
https://neo.org/
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu