omisego
Token

OmiseGO

(OMG)
Typ
Plattform
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Vad är OmiseGO?
 • Vilka problem löser OmiseGO?
 • Vilka är dina kunder till OmiseGO och var ska OmiseGO användas?
 • Vem står bakom OmiseGO?
 • Proof of Stake-systemet till OmiseGO
 • Vad är fördelarna med OmiseGO?
 • Vad är nackdelarna med OmiseGO?

Vad är OmiseGO?

OmiseGO är nästa generationens blockkjedje-uppfinning av det sydasiatiska företaget Omise. Med en växande efterfrågan på flexibla betalningar över gränserna och mellan nätoperatörer, finns det växande behov av decentraliserade och tillförlitliga svar på dessa utmaningar. OmiseGO strävar efter att vara ett sådant svar.

Detta är en öppen betalningsplattform som är byggd som en separat blockkjedja ovanpå Ethereums nätverk. OmiseGO är ett ambitiöst projekt med flera mål, men framför allt så syftar det till att skapa en decentraliserad börs och smidig handel över hela världen.

Speciellt för OmiseGO-plattformen är att man även kan växla fiat valuta (dollar, kronor, yen etc) förutom kryptovaluta. Med en storskalig implementering har projektet således potential att fasa ut börser för kryptovaluta som Kraken och Coinbase.

Då kommer det inte längre att finnas behov av mellanhänder vid finansiella transaktioner av valutor, över nätverk eller nationella gränser. Grundarna bakom OmiseGO ser stora problem med dagens betalningslösningar både för banker och på elektroniska betalningsplattformar. De använder blockkjedje-teknik för att lösa dessa.

OmiseGo

OmiseGO-nätverket centraliserar:

 • marknads-likviditet
 • verkställande av beställningar
 • administration av så kallade "clearing houses" (aktörer som agerar som mellanhänder vid finansiella transaktioner)
 • storskaliga betalningar

"Blockkjedjor gör det möjligt för samhällen att flytta världens affärsprocesser från vissa centraliserade aktörer (t.ex. organisationer, föreningar och företag) och in i det fria, decentraliserade informationsnätverket. "

Huvudkomponenterna i OmiseGO-blockkjedjan

Så hur ska OmiseGO revolutionera bank- och betalningssektorn? Projektet har tre huvudkomponenter, förutom sin OMG token. Den senare tar vi en titt på lite senare.

Den decentraliserade börsen (DEX)

En decentraliserad börs har ett antal användbara funktioner som de traditionella bankerna- och börshandlarna inte kan erbjuda. Det viktigaste, som också är en av OmiseGOs riktigt stora säljargument är att genom att använda blockkjedje-teknik så kan den här börsen fungera på tvärsen över betalningsnätverken.

Säg till exempel att du använder PayPal för att göra betalningar utomlands idag. För att mottagaren ska att få sina pengar måste han eller hon också ha ett PayPal-konto, anslutet till sitt bankkonto. Med en decentraliserad börs är inte det här inte längre nödvändigt. Då kan medlen flyttas, oavsett vilket nätverk de kommer från eller går till, från A till B på en mycket kort tid.

Börsen kommer också att vara kompatibel med handel i både kryptovaluta och fiat-valuta. Om du vill skicka norska kronor, men mottagaren vill ha US-dollar, så är detta också möjligt på den decentraliserade OmiseGO börsen.

Även om det inte kommer att vara obligatoriskt, så kan man i sådana fall välja att skicka pengar via kryptovaluta (SEK > ETH > USD i detta exempel) för ökad säkerhet och snabbare behandlingstid. Det ska vara möjligt att handla i alla typer av valutor, liksom digitaliserade värden, på den decentraliserade börsen.

OmiseGO plånboken

I den här plånboken kan du spara, skicka och ta emot pengar och andra värden, och den kommer att vara uppkopplad direkt till OmiseGO-nätverket. När du öppnar programmet som kör plånboken blir också datorn aktiverad som en nod på blockkjedjan. Detta är viktigt i samband med OMG-valutan, som vi kommer att berätta mer om senare i den här guiden.

SDK: Ramverk för plånboks-utveckling

Eftersom OmiseGO kommer att skapa en universell betalningslösning som vem helst kan använda, oavsett nätverk, plånbok, valuta eller nationalitet, så är grundarna intresserade av utveckling på blockkjedjan. Därför erbjuds ett gratis utvecklings-kit för utvecklare.

De här är ett ramverk med delvis fördefinierade ramar, vilket gör det enkelt för intresserade företag och utvecklare att skapa sina egna plånböcker på OmiseGO-nätverket. Resultatet blir att fler drar nytta av plattformen, vilket också gör den tillgänglig för fler kunder.

Vad har Ethereum och OmiseGO med varandra att göra?

Ethereum och OmiseGO hänger tätt ihop, och inte bara för att Vitalin Butarik har varit rådgivare i projektet sedan starten. OmiseGO är byggd ovanpå Ethereums blockkjedja, och flera av de transaktioner som utförs kommer att gå genom Ethereum.

De procedurer som handlar om vilka medel som flyttas vart, samt vilka beställningar som ska utföras, genomförs på OmiseGO-nätverket. Själva överföringen av pengar görs dock på Ethereums befintliga blockkjedja.

Vidare kommer det att vara ETH, dvs Ethereums kryptovaluta, som kommer att användas som referensvaluta, när man överför fiat valuta till en annan fiat valuta via kryptovaluta, på den decentraliserade börsen. På så sätt har både Ethereum-kedjan och Ethereum-valutan en viktig roll i OmiseGOs lösning.

Vilka problem löser OmiseGO?

Om OmiseGO projektet genomförs i sin helhet, kommer det att revolutionera hur e-handel bedrivs. Med en decentraliserad börs kommer det att vara möjligt att driva växlingstjänster och handel med både fiat- och kryptovaluta, samt via flera betalningsnätverk. Detta är i praktiken en helt öppen handelsplattform, som vem som helst kan dra nytta av.

Motto OmiseGO är 'Unbank the banked', som syftar till det här decentraliserade sätt att göra överföringar och aktiehandel på.Istället för att pengar och tillgångar blir låsta under en fördröjning i sina respektive system så kan man på rekordtid överföra dem direkt mellan parterna. Det enda kriterium kommer vara att betalningslösningen 'baseras på' OmiseGO-blockkjedjan.

Dessutom ger projektet människor som inte har bankkonton tillgång till enkla, effektiva och prisvärda betalningslösningar. Det finns hundratals miljoner människor som inte har ett eget bankkonto, så därmed är behovet av enkla plattformar för överföring av medel stort.

Idag är överföring av pengar för dessa människor begränsat till tjänster som Moneygram och Western Union, som båda är dyra och omständiga. Med OmiseGO börsen kommer det inte att finnas något behov av något mer än en smart telefon och tillgång till en OmiseGO-plånbok för att överföra pengar.

omisego-website

Vilka är dina kunder till OmiseGO och var ska OmiseGO användas?

Individer

Det finns faktiskt cirka 2 miljarder människor i världen som kallas för 'unbanked', det vill säga som inte har ett bankkonto. Här finns en enorm marknad för de lösningar OmiseGO som projektet erbjuder, och som initialt riktar sig till individer i Sydostasien.

Detaljister

Med OmiseGO Software Development Kit kommer det vara möjligt för alla återförsäljare, vart som helst i världen, att utveckla en betalningslösning för sina kunder. Så länge den byggs i OmiseGO- nätverket kommer den att integreras på börsen, vilket gör e-handel enkelt och globalt. Betallösningen Omise, föregångaren till OmiseGO från samma företag, har redan använts som en betalningslösning av tusentals återförsäljare i Asien.

Thailand

OmiseGO har fått ett starkt fotfäste i Thailand, där OMI ursprungligen grundades. Projektet har samarbetsavtal med Finansdepartementet i Thailand, samt med flera stora banker i landet. Omise har även också ingått samarbete med McDonalds för att erbjuda betalning med OmiseGO på över 200 restauranger.

Vem står bakom OmiseGO?

OmiseGO utvecklats av företaget OMIS och grundarna är juni Hasegawa (Japan) och Donnie Harinsut (Thailand). Viktiga partners har varit Ethereums ledande utvecklare Vitalik Buterin, Blixt Networks grundare Joseph Poon, och Gavin Wood som också var en av grundarna av Ethereum.

OmiseGO är känt för att ha finansierat hela projektet genom privat ICO försäljning. Valutan och plattformen hade ungefär $ 100 miljoner i ränta innan den offentliga ICO försäljningen startades, men Omise valde att sluta när de 25 miljoner dollar som de behövde hade samlats in.

OmiseGO ägs inte av något enskilt företag. Det är med andra ord inte Omise som sitter med ägandeskap över plattformen. Detta är en plattform med öppen källkod som vem som helst kan utveckla applikationer för, och ägarna är alltså de som sitter med OMG-valuta. Man kan jämföra med ägandet av aktier i traditionella företag. Ju fler aktier du har (dvs ju större värde du innehar), desto större del av nätverket 'äger' du.

Vilken funktion får OMG-valutan OmiseGO?

OMG-valuta i OmiseGO kommer att vara nära kopplad till OmiseGO -plånboken. Som tidigare nämnts gör den här applikationen, när den är öppen, din dator till en nod på blockkjedje-nätverket. När en transaktion skall genomföras måste den bekräftas av ett antal noder, det vill säga ett antal aktiva datorer med OmiseGO-plånboken installerad och öppen, för att transaktionen ska gå igenom.

Men vad händer om din plånbok är tom?

Proof of Stake-systemet till OmiseGO

Det är här det så kallade Proof of Stake systemet eller POS-systemet, till OmiseGO kommer in i bilden. Du måste faktiskt ha ett visst mängd OMG-valuta i plånboken för att kunna bekräfta en motsvarande mängd transaktioner på blockkjedjan.

När det görs transaktioner på OmiseGO nätverket så kommer det att genereras en liten provision för varje transaktion. Och denna intäkt delas ut till dem som innehar OMG-valuta, i i motsvarande belopp till hur mycket valuta de har.

’Stake’ kan översättas till svenska som ’satsa’. Ju mer värde du satsar genom behållning på plånboken, desto mer kan du tjäna på OmiseGO-transaktioner. Och om du missbrukar nätverket på något sätt, till exempel för personlig vinning, kommer du inte bara att förlora rätten att verifiera transaktioner. Du kommer att förlora all din valuta också.

På det här sättet gör OmiseGO det både attraktivt att inneha valutan och ointressant att försöka fuska på blockkjedjan. När du satsar mer OMG-valuta, så har du mer att vinna, men man har också mer att förlora.

Vad är fördelarna med OmiseGO?

Den största fördelen med OmiseGO är att - om projektet lyckas - så kommer det att ha en enorm tillväxtpotential. Med en sådan efterfrågan på enkla betalningslösningar, både bland privatpersoner och återförsäljare kan OmiseGO potentiellt bli en världsprodukt.

Med ett decentraliserat utbyte kommer det att vara möjligt att skicka valutor över fiat och krypto, utan behov av kontroll eller behandling från en traditionell finansiell institution. Transaktionerna kan genomföras på rekordtid, och med hjälp av blockkjedje-säkerheten i stort sett vattentätt. Detta kan vid storskalig implementering vara morgondagens betalningslösning.

Asien är fortfarande en marknad i snabb tillväxt. Eftersom OmiseGO riktar in sig just på denna marknad, så är möjligheterna många och gigantiska. Projektet är redan väl etablerat i Thailand och sprids gradvis i Sydostasien. Här finns många miljoner människor som inte har bankkonton och som OmiseGO därmed kan göra livet enklare för.

Det råder ingen tvekan om att råd från både Vitalik Butarin och Gavin Wood (Ethereum) och direkt anslutning till blockkjedje-nätverket är fördelaktigt för OmiseGO. Ethereum är en av giganterna i blockkjedje-världen, både när det gäller valuta och projektutveckling. Detta ger OmiseGO en fördel i jämförelse med många andra nya liknande projekt och kryptovalutor.

För att OmiseGOs valuta ska öka i värde, är projektet beroende av implementering i stor skala. Men om fler utvecklare, privatpersoner och handlare använder Omise-lösningar så har kryptovalutan stor potential att bli starkare.

Vad är nackdelarna med OmiseGO?

Ambitiösa projekt är alltid riskabla. Genom att skapa en lösning som i praktiken gör både börshandlare och till stor del även banker onödiga har OmiseGO satt ribban högt. Det krävs en hel del för att rubba de redan etablerade institutioner som de vi har i banksektorn, och det kan hända att projektet har tagit på sig mer än det kan hantera framöver.

Trenden går dock i riktning mot att vi kommer att se fler och fler betalningslösningar baserade på blockkjedje-teknik. I vilken utsträckning dessa kommer att samarbeta med befintliga banker och regeringar är oklart. Det är också möjligt att banker och regeringar runt om i världen så småningom börja utveckla sina egna digitala valutor.

Men om vi i framtiden kommer att använda en lösning liknande den som OmiseGO projektet har utvecklat, så betyder det inte att det kommer vara just OmiseGO som är den lyckliga vinnaren att vara leverantör. Det finns flera andra kryptovalutor med tillhörande projekt som syftar mot liknande mål. Det är mycket troligt att någon kommer väl ut från det, medan andra kommer att misslyckas.

Sammanfattningsvis är det värt att nämna att OmiseGO, precis som med andra kryptovalutaprojekt är beroende av tillämpningar för att lyckas. Det ser dock ut som att om bara Omise rör sig i rätt riktning, och om denna trend fortsätter, så kommer OmiseGO att vara en av de riktigt stora handelsplattformarna i framtiden.

mer:

Läs OmiseGOs whitepaper här .

Läs en mer detaljerad guide om OmiseGO projekt här .

0.00
%
 • Marknadsvärde:
  $0.00
 • 24 h trading volym:
  $0.00
 • Cirkulerande tokens:
  $0.00
 • Totala tokens:
  $0.00
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu