Token

Steem

(STEEM)
Typ
Valuta
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Vad är Steem?
 • Föremålet med Steemit
 • Problem, Lösningar och användning
 • Struktur och Organisation
 • Fördelarna med Steem
 • Nackdelarna med Steem
 • Avslutning

Steem - Blogga. Rösta. Publicera. Tjäna.

Under de sista åren har yttrandefriheten vart under stark press från många håll. Publiceringar blir censurerade och borttagna från konton på social media. Så kallad politisk korrekthet har efter vart, i traditionell media och på centraliserade sociala plattformar i stadigt större grad tagit över för äkta individuell yttringsfrihet..

Det kommer klart fram över hela världen att traditionell media inte längre visar oss en realistisk bild av verkligheten, men heller i ökande grad en bild av den versionen av verkligheten som föredras av de som kontrollerar de olika kanalerna och plattformerna.

Steemit power plant

Den sociala plattformen Steemit tar tag i det problemet, och med sin decentraliserade organisation och blockkedje-teknologi ger plattformen en möjlighet för att yttra sig precis som det en gång var. Med sin interna kryptovaluta, Steem, gör Steemit det också möjligt för individer att publicera sina meningar och tjäna pengar på det. Sättet de tjänar pengar på är genom utbetalning av Steem kryptovaluta för sitt åtagande i form av publiceringar, kommentarer och klick.

Vad är Steem?

Steem är mer än bara en kryptovaluta. Det är ett samfund som erbjuder följande till sina medlemmar:

1. En källa för kvalitetssäkrade nyheter och annat innehåll.

2. En källa för goda svar på individuella frågor.

3. En stabil kryptovaluta låst till amerikanska dollarn.

4. Gratis betalingstransaktioner

5. Jobbar med att utföra de tjänsterna ovanför till sina medlemmar

Steem kryptovaluta är en blockkedje baserad kryptovaluta använd för betalningar på den sociala plattformen Steemit, på andra plattformar inom Steem systemet, eller där man annars skulle önska att använda Steem som betalningsmedel. Steem använder Delegated Proof of Stake för produktion av blocken i blockkedjan.  I Steem blir ett nytt block lagt till i kedjan var tredje sekund. Dessa block blir lagat och lagt till i blockkedjan av så kallade “vittnen”. För varje block som blir godkänt och lagt till i blockkedjan blir 15% av nyvunnet STM utdelat till alla som håller Steem Power, 75% blir fördelat på användare som producerar publiceringar och innehåll, och 10% blir distribuerat till så kallade “vittnen” som är har ansvar för att kontrollera blocken i blockkedjan. Varje block är värd 1 Steem (STM), och blir utbetalt i form av Steem Power (SP). I avsnittet under kan du läsa mer om de tre formerna av Steem: Steem (STM), Steem Power (SP) och Steem Blockchain Dollars (SBD).

Steem network asset classes

STEEM (STM)

Det är Steem som bestämmer värdet för de andra tokena som blir använt på Steemit plattformen. Steem kan fritt växlas och kan användas som betalingsmedel både På Steemit plattformen och var som helst. Steem kan också köpas och säljas på flera krypto börser.  Steem kan också omedelbart konverteras till Steem Power.

STM lagas inte direkt. SP och SMD är formerna av STM som lagas konstant genom produktion av innehåll eller genom aktivitet som vittne för blockkedjan. SP och SBD kan därefter konverteras till STM.

Nu för tiden har STM en inflation på 9%. Inflationsnivån vill reduceras med 0.5% per år helt till det stoppar på minimumsnivået som är 0.95% per år.   

STEEM POWER (SP)

STM som är låst in i Steemit systemet och kan växlas ut gradvis över 13 veckor kallas Steem Power (SP). SP har två huvudföremål. Det första är att laga ett incitament för användare till att hålla så mycket som möjligt av valutan inne i Steemit systemet så länge som möjligt.

Mängden SP en använder bestämmer hur stort inflytande en användare har i Steemit systemet genom hur många röster användaren kontrollerar när han stämmer upp eller ned innehåll. Desto mer SP en användare har desto mer vill bli utbetalt till de som publicerade det han röstade på.

Processen att konvertera SP till STM kallas “Powering Down”. Denna process konverterar automatiskt 1/13 av den valda mängden SP varje vecka under 13 veckor. STM kan också omvandlas direkt till SP. Denna process heter "Powering Up".

Genom att hålla SP kan användarna också dra nytta av inflationen. 15% av ny STM som utfärdas i form av inflation varje år fördelas mellan användare som innehar SP. De kommer att tilldelas tokens i förhållande till hur mycket av deras STM de har låst i form av SP.

STEEM BLOCKCHAIN DOLLARS (SBD)

SBD är ett slags obligation som distribueras i samband med betalning för publicering av innehåll. När innehåll publiceras betalar utgivaren 50% i form av SP och 50% i form av SBD. 1 SBD kan bytas ut till STM motsvarande 1USD. SBD bidrar till stabiliteten och finansieringen av Steemit-systemen

För mer detaljerad information om de olika token i Steem systemet, besök Steem whitepaper.

Användare som bidrar med artiklar om Steemit betalas utifrån hur populära deras publikationer är. I Steemit, av det totala värdet av en publikation, delar den som publicerar 75% av värdet och de som kommenterar och röstar på publiceringen delar de resterande 25%. För några av de andra programmen i Steemsystemet kan dessa procentandelar variera. För exempel drar Steem appen Dtube så mycket som 25% från intäkterna till alla bidragstagare på Dtube plattformen.

Föremålet med Steemit

Ett av Steems främsta mål är att skapa ett system som prisar människor för att få de bästa diskussionerna på internet. Enligt grundarna är Steemit ett ekonomiskt system och ett samhälle där alla som bidrar med värderingar förtjänar en del av vinsten. Varje år distribueras 75% av den årliga inflationen som betalning till användare som publicerar, röstar och diskuterar innehåll.

Traditionella plattformar för delning av information som sociala medier kämpar med ökad censur. Ofta kommer censuren i form av minskade inkomstmöjligheter, till exempel reklam, för användare som publicerar innehåll som bryter mot vad som anses politiskt korrekt.

Steemit grundades som en reaktion på ständigt ökande ekonomisk censur i traditionella sociala medier, och försökte stödja sociala medier och onlinesamhällen genom att returnera mycket av värdet till de användare som bidrar med värdefulla publikationer. Detta görs genom att betala dem i kryptovaluta. På ett sätt kan Steemit jämföras med “arbetarklass lön” konceptet för att människor kan få betalt för att göra något annat än att i Steemit, betalas inte användarna om inte andra användare tycker vad de publicerar är användbart eller underhållande.

Problem, Lösningar och användning

Utgivare av diverse typer innehåll sliter idag med att få profit från sitt digitala innehåll. Traditionella utgivare har en stor utfodring till att få en stor nog mängd betalande abonnenter till att betala för driften av för exempel en nätbaserad avis. Ett alternativ är att tjäna pengar på reklam, men de intäkterna har minskat drastiskt i det sista, bland annat på grund av användning av program som blockerar reklam. Nätverk som Facebook och Google tar också i de flesta tillfällen intäkterna själva från reklamen inom sina nätverk. Tips och donationer är heller inte en realistisk lösning eftersom det kostar så mycket att genomföra små transaktioner, och det är heller inte många nog som ger på eget initiativ.

Lösningen enligt steemit är att skapa ett system där en kryptovaluta token blir distribuerat baserat på det värde medlemmarna på plattformen känner att en publicering tillför plattformen.

Censur är ett ökande problem i traditionella sociala medier och på centraliserade plattformar. Traditionella plattformar hamnar på att övervaka publikationer antingen av politiskt motiverade skäl eller av juridiska skäl.

Censuren kan ske i form av direkt censur där innehållet blockeras och tas bort från plattformen. Censuren sker också på ett mycket smartare sätt där publikationens innehåll är märkt som "icke-marknadsförings". Många alternativa nyhetskanaler som levererar innehåll som inte överensstämmer med vilka regeringar och finansiella intressen vill publicera har nyligen fått sina intäkter från reklamintäkter, till exempel Youtube, sönderrivna. Genom att ta bort reklamintäkter från publikationer som inte överensstämmer med de politiska åsikterna hos dem som kontrollerar plattformen, kan alternativa nyhetskanaler effektivt tappas på ett sätt som inte är synligt för tittarna.

Den ökande synliga och osynliga censuren är en av anledningarna till att Steemit grundades 2016. På Steemits plattform lagras publikationer i en blockkedja och kan därför inte censureras. Dessutom är Steemit en decentraliserad organisation. Detta innebär att problemet med lagligt eller politiskt tryck mot plattformens ägare minskas. Varje användare ansvarar för sina egna publikationer, och eftersom systemet inte ägs eller kontrolleras av någon enskild, är det inte heller lätt att hitta någon annan än författaren själv som kan bli stämd vid överträdelser, och i praktiken kan det vara svårt och orealistiskt att genomföra.

Steem comminites

Steemit har haft problem med att det kan vara svårt att konkurrera med andra väletablerade och centraliserad social media precis som för exempel Facebook eller Reddit. Något av problemet är att centraliserade lösningar är mycket lättare att kontrollera och förändra på. Det är en stor fördel när det gäller utveckling av funktionalitet och användargränssnitt. Steemit är ofta sett på som svårt att förstå, och mindre användarvänlig än annan social media. Det är i färd med att förändra sig med introduktionen av Hive Mind.

Hive Mind är en databas som ligger utanför blockkedjan, och vill göra det möjligt för funktioner som för exempel samfund of samfund inne i samfund. Det vill också ge tillgång till en stor mängd data som mycket lättare kan användas för att laga specialiserade appar.

Det är kanske ingen tillfällighet att Hive Mind är förväntat att bli introducerat runt samma tid som en annan och mycket mer omtalad uppdatering kallad Smart Media Tokens(SMT). Funksjonaliteten til SMT ligner funksjonen til Ethereum sine ERC20 smart tokener. Hovedsaken her er at SMT vil gjøre det mulig for hvem som helst å lansere sine egne tokener på Steem plattformen, som betyr at det åpner for ICOer for finansiering av prosjekter.    

Struktur och Organisation

Steemit blev startat av Dan Larimer och Ned Scott. Dan Larimer hade tidigare startat Bitshares och BitUSD. Ned och Dan möttes genom Bitshares projekt och bestämde sig för att starta ett socialt blockkedje projekt. Huvudnätet blev lanserat i Mars 2016.

Steem är en del av steemit systemet och blir styrt som en del av Steemit plattformen. Steemit är en decentraliserad organisation och har därför ingen ledning.

Steem är styrt genom en blockkedja. De som har mest Steem Power har bäst rösträtt, och också mest påverkning när de stämmer på “vittnen” som lagar och godkänner blocken. Varje block måste godkännas av 21 vittnen. 19 vittnen väljs. Ett vittne är valt från en rad "miners" som gör kryptografisk hasher från blockkedjan, och ett vittne väljs från en grupp SP-ägare.

Fördelarna med Steem

Steem är till skillnad från andra Proof of Work kryptovalutor som för exempel Bitcoin, delar inte ut nyligen utvinnad Steem bara till sina “gruvarbetare”, men fördelar också valutan mellan de som lagar artiklar och de som läser och stämmer på dem. Detta innebär ett system där valutan faktiskt stöds av innehåll. Denna metod för att distribuera kryptovaluta kallas ocksåProof of Brain”.

En fördel med Proof of Brain-fördelningen i förhållande till Proof of Work är att istället för att slösa stora mängder el och pengar för att lösa problem som inte spelar någon roll, betalar Proof of Brain-systemet människor att bidra med innehåll som andra kan dra nytta av både nu och i framtiden. Med andra ord skapar Steem värden som varar.

Steemit introducerar smart media Tokens som liknar på ERC20 token. De kan användas för finansiering genom ICOer.

I de flesta kryptovalutor sliter du om du förlorar koden till dina konton. Steemit är en av de få som har klart att göra något med detta. De har nämligen utvecklat en metod för att få tillbaka kontrollen över konton som har blivit hackade. Steemit låter dig också använda ditt konto med ett normalt användarnamn istället för otroligt långa och svåra koder.

Bitcoin fixar runt 7 transaktioner per sekund. Steem är otroligt snabb jämfört och kan hantera flera tusen transaktioner per sekund. För denna tjänst betalar användarna ingenting. Transaktioner på Steem-blocket är gratis.

Nackdelarna med Steem

Steems system för att få pengar att rösta på artiklar tenderar att få användarna att behandla artiklar som transaktioner snarare än att engagera sig i artiklarna. Så småningom handlar det om att göra de mest möjliga artiklarna på kortast möjliga tid för att tjäna så mycket som möjligt.

En annan nackdel med Steem är att modellen med tre versioner av valutan som används i Steemit är komplicerad och lite för svår att förstå. Steem försöker vara ett alternativ för nya användare av kryptovaluta, men ett komplicerat system som är svårt att förstå är ett litet hinder.

Steemit frontar med att det inte kostar något att bli involvert, men om man testar att registrera sig utan och samtidigt investera i Steem tar det många veckor. Processen är också något oklar. Det är lätt att föreställa sig att många ger upp i denna process och förlorar intresse.

Steem coting power

På grund av att Steemit systemet inte har regler är det en del problem med spam och plagiat. Ett annat problem är att ett decentraliserat system där användare som investerar mer har mer makt finns det situationer där maktmissbruk uppstår.  Mycket av Steem Power kontrolleras av några få användare.

Denna ojämnhet i rösträtt gör Steemit på något sätt inte decentraliserat, eftersom en användare med mycket Steem Power effektivt kan censurera innehåll genom att rösta ner det.

Det cirkulerar också rykten om att en del saker blev gjort för att förhindra jämn fördelning då Steem först blev satt upp.  Rykten säger att utvecklarna bakom projektet satte upp projektet på ett sådant sätt att de lätt kunde säkra en stor del av Steem Crypto-valutan själv.

Steemit har ingen intäkt källa. Detta är inte nödvändigtvis ett problem, eftersom det här är överlägset detsamma för många andra kryptovalutor, men om exempelvis Steemit hade en funktionalitet där reklamintäkter kunde hämtas och bidra till användarnas intäkter kunde detta öka utbetalningarna till de som publicerar och gör plattformen ännu mer konkurrenskraftig.

Avslutning

Steem chart
Steem chart

Steemit är ett av de mest intressanta exempel på hur blockkedje teknologi kan användas i praxis för andra saker än bara som en valuta. Plattformen är redan flera år gammal och har haft bra växt över de sista åren både när det gäller användare och investeringar i kryptovalutan. Ökad censur i traditionell sociala media kommer otvivelaktigt till att öka populariteten till Steemit och andra liknande tjänster framöver, så de stora frågorna blir om Steemit klarar att hantera problemet med den olika fördelningen i rösträtt när det gäller att rösta upp artiklar, och om de klarar att rydda upp i anklagelser om orättvisor i startfasen.

0.23
-12.47%
0.00002275
 • Marknadsvärde:
  $79,087,298.00
 • 24 h trading volym:
  $4,045,672.86
 • Cirkulerande tokens:
  $368,333,774.00
 • Totala tokens:
  $0.00
Webbsida:
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu