Token

Zcash

(ZEC)
Typ
Valuta
 • Överblick
 • Coindata
 • Marknader
 • Full anonymitet för transaktioner
 • Vad är Zcash?
 • Föremålet med Zcash
 • Problem, Lösningar och användning
 • Struktur och Organisation
 • Fördelarna med Zcash
 • Nackdelarna med Zcash
 • Tjuveri av kryptovaluta med $5 kofot

Full anonymitet för transaktioner

Bitcoin är en testad och pålitlig teknik som har revolutionerat hur vi ser på betalning och finansindustrin. Trots sina fördelar har Bitcoin haft en seriös svaghet som kanske är mer seriös än skaleringsproblemet alla är upptagna av. I Bitcoin blockkedjan kan du, vid att känna till en persons offentliga nyckel, se alla hans eller hennes transaktioner, inkluderat mottagaren av betalningar, summan av betalningen, och hur mycket pengar du har. Teamet bakom Zcash identifierade denna svaghet och utvecklade teknik baserad på Bitcoins kod, men med skillnaden att de har lagt till funktionalitet som tillåter både avsändare, mottagare och summan att döljas.

Vad är Zcash?

Zcash är en decentraliserad Proof of Work kryptovaluta med öppen källkod baserad på Bitcoins publicerade källkod. Proof of Work är den ursprungliga algoritmen som använts för att bekräfta transaktioner i en blockkedja. I Proof of Work konkurrerar så kallade gruvarbetare med varandra om att först lösa matematiska problem för att producera block i blockkedjan.

how the bitcoin blockchain works
Zcash är inte en förgrening av själva Bitcoin blockkedjan. Bitcoins källkod är öppen och publicerad så att vem som helst kan använda den.
Zcash-versionen av Bitcoin erbjuder några viktiga förbättringar när det gäller integritet och säkerhet för privat information. Användare av Zcash kan välja att göra allt eller delar av sin transaktionsinformation privat. En kryptografisk teknik kallad Zero-knowledge Proofs, lar Zcash garantera att transaktionerna är autentiska utan att avslöja mer information om dem. Zcash använder en avancerad version av Zero-knowledge proof kallad “Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge”. På grund av det långa namnet är tekniken oftast bara kallad zkSNARK.

Zcash transaction

Föremålet med Zcash

Bitcoin transaktioner kan bli avslöjade vid hjälp av spårning och analys av pengarströmmen. Zcash har därför lagat ett decentraliserat och anonymt betalingssystem uppe i Bitcoins grundläggande system vid hjälp av zk Snark teknologin. Zcash kan därmed erbjuda anonyma transaktioner som tar vara på integriteten till användarna, och förhindrar oönskad insyn i de privata transaktionerna till användarna.

Problem, Lösningar och användning

Bitcoin där transaktioner inte är privata, men öppna för alla som vill ladda ner dem. Denna förbättring gjordes med användning av den relativt nya zkSNARK-tekniken som gör det möjligt att verifiera transaktioner utan att avslöja någon av de känsliga uppgifterna i transaktionerna.

Bitcoin sliter med skalbarhet och har nyligen genomfört uppgraderingar för att bygga det som heter Lightning Network. Detta är ett system där transaktionskanaler ställs in utanför själva blocket. När en kanal är stängd skickas en transaktion till blockkedjan för uppgöret. Problemet med Lightning Network-transaktioner är att de inte heller är privata. Zcash har byggt sin egen version av betalningskanaler utanför blockkedjan kallad Bolt. Dessa betalningskanaler är krypterade.

Struktur och Organisation

Zcash är en decentraliserad organisation, och därför finns det ingen ledning som kontrollerar Zcash. Liksom Bitcoin har Zcash en organisation, Zcash Foundation, som tar sig av rättningen för Zcash.

zcash team

Teamet bakom Zcash har också företaget ZcashCo. Det är ett företag som bidrar med utveckling av och uppgraderingar till Zcash. De bestämmer inte vilka uppgraderingar eller förändringar som blir utfört, och de har inga garantier för att arbetet de gör blir godkänt av Zcash-samfundet genom Zcash Foundation. I slutändan bestämmer Zcash-samfundet genom sina röster i Zcash-stiftelsen den fortsatta utvecklingen av Zcash.

Zcash Monetary Base

Projektförslag godkända av Zcash-samfundet betalas genom Zcash-stiftelsen. Zcash Foundation finansieras av donationer. Några av dessa donationer kommer för närvarande från laget bakom Zcash.

Det är värt att nämna att fördelningen av Zcash såkallade Founders’ Reward eftersom det har vart mycket förvirring och felaktig information angående detta. Den totala mängden av Zcash är, i likhet med Bitcoin, begränsat till 21 miljoner. Founders’ Reward vill bli utbetalt över de fyra första åren. Fördelningen av den totala pengamängden kan bli uppsummerat enligt följande:

 • 90% till gruvarbetarna som utför utvinningen av block
 • 5,7% till grundläggarna, ansatta och rådgivare
 • 1,6% till investorer
 • 1,2% till drift av Zcash Co för finansiering av nya kommersiella projekt
 • 1,4% till Zcash Foundation för att stötta teknologin på alla användares vägnar

Fördelarna med Zcash

Zcash är känt för att vara en av de bästa kryptovalutorna på marknaden, och är mer avancerad än de flesta valutor med avseende på integritet på grund av det framgångsrika genomförandet av zkSNARK. Dessutom är Zcash baserat på Bitcoin, vilket är den mest testade valutan på marknaden. Zcashs utveckling stöds för närvarande av ett motiverat och kompetent team, som enligt Google grunnleggeren Sergey Brin uttalade att det nästan var otroligt att Zcash teamet hade klarat att implementera zkSNARK teknologin som är så ny.

I April 2016 introducerade Zcash Equihash. Equihash är en algoritm som gör det svårt att använda ASIC miners. ASIC miners är datautstyr som är lagat speciellt för att utvinna en eller några få typer kryptovaluta. Bakgrunden för att göra det är att i så stor som grad som möjligt undgå användning  av denna typ av utrustning. Det har en tendens till att föra till centralisering av utvinningen bland några få företag som har råd till att investera i denna typ av specialiserad utrustning.

zcash miner

I tillägg till det har Equihash också väldig effektiv verifisiering. Det är något som Zcash ser som viktigt för planlagd implementering av lätta noder. Planen är att göra gruvdriften av Zcash så lätt att folk för exempel vill kunna utvinna Zcash med sin mobiltelefon när den är in pluggad och ligger på laddning under natten. Det vill potentiellt bidra till den starka decentraliseringen av Zcash.

Implementeringen av Equihash gör det också möjligt att öppna för använding av Zcash inne i Ethereums smartkontrakter. Det vill verka på ett liknande sätt som BTC Relay. Ethereum kontrakt vill kunna bidra med säker verifiering av Zcash transaktioner utan mellanled. Du vill med andra ord kunna betala med Zcash för att använda Ethereum-baserade decentraliserade appar.

Zcash introducerade initialt en 2MB blockstorlek, vilket är dubbelt så stor som Bitcoin har använt för att lösa problemet med lång kö för transaktioner. I tillägg har Zcash nu introducerat giltighetstid för transaktioner som läggs in i kön för godkänning. Det betyder att en transaktion för exempel kan bli ogiltig och avslutas efter 20 block, eller ca. 50 minuter.

Nackdelarna med Zcash

Eftersom Zcash är baserat på samma källkod och samma Proof of Work-system Som Bitcoin är det naturligt att Zcash också kämpar med några av samma problem som Bitcoin när det gäller centralisering genom grupperingar av gruvarbetare. Centraliseringen av gruvarbetare är ett ideologiskt problem, men det har också eftersom visat sig att vara ett växande säkerhetsproblem.

zcash miners

Stora mängder datorstyrka, som kan hyras till ett billigt pris, är nu ute på marknaden, eftersom intäkterna från minersarbeten fortfarande faller som ökningen av svårigheten hos Bitcoins Proof of Work-algoritmer. För Zcash är detta för närvarande ett ännu större problem än Bitcoin. En av grupperna av gruvarbetare som extraherar Zcash kallas Flypool. Flypool är mer än dubbelt så stor som den näst största aktören kallad F2pool. Det är absolut möjligt att Flypool kan ha kapacitet nog till att genomföra ett 51% angrepp.

51-Attack-Becoming-Regular

Miners blir alltmer frestade att missbruka sin datorkraft till andra mer lönsamma och mer skumma aktiviteter. En av dessa aktiviteter förefaller alltmer vara 51% attack.Så långt är över 4 miljoner dollar stulna i denna typ av angrepp. Ett av de senaste offren för ett sånt angrepp var Zencash, som är en mindre förgrening av Zcash. Angreppet på Zencash är antatt och ha kostat 5,237 USD för att utföra ett angrepp på en timme. Tjuvarna kom undan med en halv miljon dollar. Ett liknande angrepp på Zcash är estimerat till att kunna kosta 37,859 USD per timme. Det är mycket pengar att investera, men det börjar och bli fristande när tjuvarna kan försvinna med miljoner av dollar. Zcash, med sin anonymitet, är ett speciellt frestande mål eftersom det är omöjligt att veta vem som stal pengarna i efterkant.

Ett annat område som diskuteras är betalningen av nödvändig utveckling och underhåll av systemen. I teorin kommer detta att utföras av oberoende utvecklare baserat på demokratiska beslut i Zcash-samhället. Detta har mycket gemensamt med det system som Bitcoin använder. Bitcoin har nyligen fått mycket kritik för sitt växande engagemang med Blockstream, och det har varit mycket prat om Blockstream har tagit kontroll över Bitcoin för att genomföra sin egen agenda och implementera Lightning Network.

Det är oklart om Bitcoins engagemang i Blockstream är lika allvarligt som det påstås, men det är uppenbart att Blockstream bidrar med 16-20% av utvecklarna till Bitcoin-projektet. Det kan vara möjligt att Zcash-projektet utan egen egen finansieringskälla skulle komma i en liknande situation där en eller flera ekonomiska bidragsgivare gradvis ökar inflytande över utvecklingen av kryptovalutan

Som tidigare nämt har Zcash en så kallad Founders 'Reward på 20% under de första fyra åren. Det här har blitt sett på som grådigt av vissa, men när man tittar på distributionen i detalj visar det sig att det här är en ganska balanserad lösning och att den i slutändan är cirka 10% distribuerad till alla som är involverade i utvecklingen av Zcash. Man bör komma ihåg att Zcash aldrig hade en ICO för att finansiera projektet. Vad som kanske är mer allvarligt i detta sammanhang är att på grund av valutaens anonymitet kan detta arrangemang missbrukas av det faktum att de som kontrollerar valutan avsiktligt eller under press sätter ett oändligt införande av ny valuta.

Tjuveri av kryptovaluta med $5 kofot

Kryptovaluta-relaterad brottslighet som inkluderar fysiska attacker är på väg upp. Med Bitcoin kan transaktioner spåras eftersom alla transaktioner lagras i ett offentligt block. Vem som helst kan hämta den här fullständiga transaktionshistoriken. Baserat på uppgifterna i den här stora databasen är det teoretiskt möjligt att exempelvis kriminella handlingar identifierar personer som har stora mängder Bitcoin. Därifrån är det inte svårt att föreställa sig chanserna att den så kallade "5-uppdelningsattack" kan hända är ganska realistisk. Denna korta teckningen nedanför är lite humoristisk, men allvarlig, påminnelse om hur viktigt Zcashs bidrag till kryptovaluta teknologin är.

theft of crypto

102.29
7.29%
0.01100596
 • Marknadsvärde:
  $693,279,771.00
 • 24 h trading volym:
  $387,605,645.47
 • Cirkulerande tokens:
  $6,777,319.00
 • Totala tokens:
  $0.00
Webbsida:
Köpa Bitcoin, Litecoin og Ethereum: Få 10$ startbonus! Köp på coinbase nu