Guide

Nybörjarguide: Vad är en ICO?

Tema
Kryptovaluta
Passar för
Nybegynner
I denna guide går vi igenom vad en ICO egentligen är, hur du finner de bästa projekten att investera i, samt de viktigaste fallgruvorna du bör tänka på.

I denna guiden:

När man startar och sätta sig in i kryptovaluta och blockkedje-teknologi är det mest troligt att du kommer över många okända begrepp. En av dessa, och speciellt om du är på jakt efter investeringsmöjligheter, är förkortelsen ‘ICO’.

Det är flera saker du ska vara uppmärksam på när du startar som investor i kryptovaluta. Men även om du har lärt dig hur du köper Bitcoin och Ethereum är ICO-er någonting annat. Här förhåller du dig till helt nya projekt, som kan vara både positiva för plånboken, men också luriga och väldigt negativa för plånboken

I denna guide ger vi dig en grundig genomgång av vad en ICO är, viktiga fallgruvor du bör veta om före du investerar, samt exakt hur du går fram för att investera i en ICO. Läs vidare, så blir det enklare för dig och sila de gunstiga investeringsmöjligheterna från de dåliga.

Vad är en ICO?

Vi startar med att ta en titt på exakt vad en ICO är samt lite om grundlaget till denna insamlingsformen.

HAR DU NÅGONSIN FUNDERAT PÅ HUR NY BLOCKKEDJE-TEKNOLOGI FINANSIERAS?

Om du har startat att se på möjligheterna för att investera i kryptovaluta och blockkedje-teknologi har du troligtvis fått med dig en speciell sak. Det är att det finns otroligt många olika projekt du kan investera i. Vi har kommit långt sedan det bara var Bitcoin  som fanns på marknaden.

Så det är naturligtvis roligt att det finns så många projekt som du kan satsa på. Men om du tänker lite längre kanske du börjar undra exakt vad som händer bakom ridån. Den stora majoriteten av kryptovalutor som lanserats är omfattande projektutveckling och ett antal anställda. Även om en hel del blockchain projekt är baserat på volontärarbete, är det omöjligt att komma ifrån att alla dessa kryptovalutor kostar pengar att utveckla.

Hur finansieras egentligen utvecklingen av kryptovaluta och nyskapande blockkedje-teknologi? Som med allt annat inom krypto världen kan man sammanfatta trenden med ett ord: decentraliserat. Och en ICO är precis det: Ett decentraliserat sätt att finansiera nya projekt inom kryptovaluta och blockkedja på.

Hva er en ICO?

ICO: PROJEKT FÖR INNOVATION OCH KRYPTOVALUTA

ICO är en förkortning för ‘initial coin offering’. Det betyder att ett blockkedje- eller kryptovaluta-projekt erbjuder tidiga investorer en möjlighet till att finansiera projektet. Som avkastning får de som investerar ett antal tokens, eller värdebevis, det sätts upp mot hur mycket pengar de satsade på projektet med sina investeringar.

I princip innebär det att de som deltar i en ICO köper ”aktier” i det företag som arrangerar det. Vilket gör det möjligt för människor över hela världen att investera i en ny kryptovaluta, ett nytt blockchain projekt eller båda. När ICOn är över kommer investerare att få sina värdepapper. Vi kommer att titta på hur strukturen tenderar att se ut lite längre ner i den här guiden.

OBS: En ICO är inte det samma som en IPO (initial public offering), och huvudskillnaden ligger i regleringarna av de två insamlingstyperna. En IPO genomgår stränga processer och har tillsvarande stränga regelverk att förhålla sig till för att kunna lanseras. En ICO är på den andra sidan decentraliserad, och följer därför inga specifika lagar eller regleringar. ICO-er oreglerade.

VEM SOM HELST KAN LANSERA EN ICO

Precis som att det finns flera typer finansieringsstrukturer till företag finns det också många typer ICO-er man kan investera i. En ny kryptovaluta är i många tillfällen designet på toppen av en annan blockkedja (exempelvis ERC20-standarden till Ethereum). Andra projekt driftar sin egen blockkedja och är därför mer omfattande.

Oavsett vilket slags projekt det är prat om har de alla gemensamt att vem som helst kan lansera en ICO. Därför det baserar sig på investeringar från folk över hela världen som har tro på projektet. Man är inte avhängig av mycket kapital för att lansera en ICO.

Faktisk kan vem som helst ladda ner en öppen källkod från existerande blockkedjor och starta och designa sitt eget projekt. Det är upp till dig som investor och sila dessa projekt från varandra, så att du gör solida investeringar du kan känna dig helt komfortabel med.

Kom ihåg att ICO-er är oreglerade. När vem som helst i tillägg kan lansera dem, och de är decentraliserade, betyder det att man ska vara försiktig med denna typ av investering. I denna guide visar vi dig vad du bör vara försiktig med, så att du inte förlorar på din investering pågrund  av orsaker som kunde vart undgått.

Hur fungerar en ICO?

För att du ska kunna ta goda beslut är det viktigt att du förstår mer om hur en ICO egentligen fungerar. Här tar vi en förenklad genomgång.

TILLIT OCH SMARTKONTRAKTER I EN ICO

Du har kanske hört att blockkedje-teknologi  är ett förtroende löst system? Man säger det därför man vid decentraliserade blockkedje-transaktioner inte är avhängig av att lita på en annan avtal part eller en tredjepart. Men ändå är det lite felaktigt uttalande, för man är fortsatt avhängig av tillit. Det är bara att man sätter sin tillit till teknologi istället för människor.

När du ska genomföra en transaktion på blockkedjan måste den verifisieras av det decentraliserade nätverket (x antal aktiva noder bekräftar den upp mot föregående transaktioner). Så snart det skjer vill transaktionen låsas in i huvudboken till blockkedjan – och kan därmed inte ändras på. Det finns också transaktioner som heter smartkontrakt, där man i grund och botten skriver ett kontrakt på toppen av blockkedjan. Logisk programmering och kryptografi kör därefter kontrakten.

Det är så här man använder smartkontrakter i en ICO. När du anmäler dig till projektet med din investeringen (som oftast i form av en större kryptovaluta som ether eller bitcoins) ingår du ett smartkontrakt med arrangören. Det betyder att så snart ICO-projektet är över vill enheterna du har till godo automatiskt överföras till dig.

Smartkontraktet följer det som kallas for if this, then that-logik, som egentligen bara betyder att den är sekvens baserad. ‘Om A, så B’ kan man också kalla den. Därmed är din investering säkrad av ett kontrakt på blockkedjan, som inte kan ändras på. Var samtidigt uppmärksam på att det överhuvudet inte är det samma som att du garanteras en avkastning när du investerer i en ICO. Ändå kan du känna dig säker på att investeringsavtalet (x antal värdebevis för x antal kronor) har iakttagits.

Smartkontrakter og ICO-dugnader

OFFENTLIG TRANSAKTIONSHUVUDBOK OCH VÄRDEBEVIS

Samtliga transaktioner som sätts upp på smartkontrakt förknippat med det ICO-projekt du har valt ut skrivs in i den offentliga transaktions huvudboken. Den kallas också för blockkedjans ledger. Kontraktet kan se så enkelt ut som detta:

 • 1: Maja har investerat 1 ether (ETH) i projektet, som tillsvarar 1000 tokens
 • 2: ICO-projektet är över den 5. maj
 • 3: 10 dagar efter den 5. maj ska alla investorer ha fått utbetalt sina tokens
 • 4: Den 15. maj får Maja överfört 1000 tokens till kontot hon har kopplat till investeringen

Hela sekvensen är programmerat in i smart kontraktet, och därmed i transaktions huvudboken. Då är det alltså ingen risk för att din investering försvinner – det ligger digitaliserad automatik i den, och du kommer därför till att få utbetalt det du har blivit lovad.

Tokens kan översättas till svenska som ‘värdebevis’. De fungerar som ett löfte som visar hur mycket projektet du har investerat i, är skyldig dig efter det  är över. Dessa värdebevis ger dig mer än bara tillgång på kryptovaluta. Som oftast blir du med delägare av det decentraliserade nätverket, och kan därmed vara med på att ta beslut enligt krypto valutans struktur och regler.

UTBETALNING EFTER EN ICO ÄR GENOMFÖRT

Som vi såg i exempel sekvensen över vill du få utbetalt efter ICO-en är genomförd. Som oftast vill du också motta ett mail där du bekräftar plånboks adressen du önskar att få dina värdebevis överfört till. Kom ihåg att du nu har att göra med en splitter ny kryptovaluta, som troligen inte syns på de stora kryptobörserna.

Du har också blivit den stolta ägaren av värdebevis, eller ”aktier”, i ett helt nytt kryptovaluta-projekt. Även om bevisen kanske inte är så mycket värda i början, eller kan användas till något specifikt, har du fortfarande ett partiellt ägande.

De flesta investerar självklart i ICO-er för avkastningen. Men inte glöm att du som investor vid ett tidigt stadium i tillägg är med på att utveckla ett helt nytt projekt. Därför är det viktigt att du har tro på det du har puttat dina pengar in i. Vi går igenom viktiga saker att komma ihåg i förbindelse med ICO projekt längre ner i guiden.

Blokkjede-teknologi og ICO-er

Fördelar med en ICO

Så varför använder inte nya kryptovaluta-projekt de samma insamlingsmetoderna som traditionella företag? Skulle det inte ha gett dem större fotfäste i en redan etablerad konsumentmarknad? Det är många fördelar med en ICO, och de hänger tätt samman med fördelarna man automatisk får med blockkedjan.

SÄKRAT AV BLOCKKEDJE-NÄTVERKET

För många är det en utmaning att sätta sig in i precis hur en blockkedja fungerar. Det är inte så speciellt konstigt, med tanke på att man har att göra med ett helt abstrakt koncept. Den viktigaste egenskapen till en blockkedja är att den kör ett protokoll som inte kan manipuleras. Det betyder också att blockkedjor, från ett data säkerhetsperspektiv, är så att säga vattentäta.

Man kan säga det med bakgrund i den offentliga transaktions huvudboken alla blockkedjor använder. Tänk på huvudboken som ett Excel-ark med översikt över samtliga transaktioner som någonsin har blivit genomfört på blockkedjan. De är bekräftat med hjälp av konsensus (enighet) på ett decentraliserat nätverk, och kan inte ändras på.

En ICO kör med den samma teknologin, antingen med sin egen, nya blockkedjor eller på toppen av en existerande blockkedja. Smart kontrakten säkras av det världsomspännande nätverket av användare, och när transaktionerna först är verifierade de kan inte ändras. Alla nya block på en blockkedja pekar tillbaka till tidigare block, och det är omöjligt att bryta sekvenseringen.

Med andra ord läggs din transaktion om investering i projektet, samt projektets löfte om antal värdebevis till dig, in i blockkedjans sekvens. Där är den låst till huvudboken, och programmerad till att behandlas oavsett vad som sker. För att en hacker skulle ändra på det kontraktet måste hon eller han ha hackat hela nätverket av noder som bekräftat transaktionen. Det är i princip omöjligt; ingen har lyckas så långt.

DECENTRALISERAT OCH GLOBALT

Den andra viktiga egenskapen till blockkedje-teknologi handlar om att nätverket som driftar teknologin är decentraliserad. Det betyder att det inte finns något centralt kontor, som ett bankkontor eller annan centraliserad instans, som kontrollerer blockkedjan eller information på den. Alla noderna (användarna) på nätverket är en del av blockkedjan, oavsett vart de befinner sig, och transaktions huvudboken är offentlig.

Så det här är det nätverk du litar på när du investerar i en ICO. Din investering är säkerställd både decentraliserat och globalt. Dessutom har ICO:er den fördelen att någon från var som helst i världen kan delta i dem.

Du som investor kan vid hjälp av ICO:er välja att investera i projekt i Asien, Syd-Amerika eller Afrika – Plats har ingenting att säga. I och med att insamlingen körs på toppen av blockkedjan kan hela världen bidra och delta i det nya projektet.

Det är också lite av ideologin bakom just blockkedje-teknologi. Något av motivationen till Satoshi Nakamoto var att överföra transaktionsmakten från centrala instanser till folket. ICO projekt fortsätter i högsta grad detta tänkande.

MÖJLIGHET FÖR ENORM AVKASTNING

Vid sidan av det rent teknologiska och ideologiska ska vi heller inte glömma det enorma ekonomiska potential en ICO-investering ger. Du får möjligheten till att investera i projekt helt från starten. Skulle du vha tur att investera i nästa Bitcoin- eller Ethereum-blockkedjan kan avkastningen bli enorm.

Tänk på att du köper dig in helt i starten av en kryptovaluta. Du är alltså i förkant av prisutvecklingen – även innan valutaenheterna blir tillgängliga för allmännheten på kryptobörser. Se för dig att du köpte aktier i Apple innan företaget blev värt något – eller var en tidig investor i Bitcoin och blockkedjans valutaenheter (BTC).

ICO projekt ger dig en möjlighet till det. Så ska det självklart sägas att tiden där kryptovaluta fortsatt var något nytt är förbi för länge sen. Marknaden startar redan att bli mätt, och det blir därför mer och mer krävande att identifiera vilka projekt som är värda att investera i.

Men som en kryptoinvestor borde du vara medveten om hur fördelaktiga ICO projekt faktiskt kan vara. Det handlar bara om att göra bra research och hålla sig borta från de dåliga projekten.

Avkastning når du investerer i ICO-er

Fallgruvor att vara uppmärksam på när du ska investera i en ICO

Låt oss ta en titt på de vanligaste fallgruvorna du kan möta på när du ska investera i en ICO. Dessa är det viktig at du läser noggrant igenom och kommer ihåg, så att du tar så goda investerings beslut som möjligt.

DOKUMENTATION TILL ICO-EN OCH BLOCKKEDJE-PROJEKTET

Försök att tänka på ICO:n du kommer över och värderar som produkten du tänker att köpa. Hemsidan till de aktuella projekten kan vi sedan jämföra med en säljare som ska försöka att få dig till att tacka ja till produkten. Då säger det sig självt att det är viktigt hur säljaren (projektet) presenterar produkten (kryptovalutan).

En av de viktigaste varningslamporna på en dålig ICO är bristfällig, dålig, saknad eller oförståelig dokumentation. Alla ICO-projekt du investerar i borde ha ett så kallat white papper. Det här är ett dokument som säger något om exakt hur projektet ska fungera – ett dokument som på ett tekniskt men förståeligt sätt förklarar varför projektet är väl värt pengarna.

Du bör definitivt ta dig tid att åtminstone läsa igenom det här dokumentet. Basera inte din investering på någon annans granskning. Tänk på att det här är dina pengar och att du som ansvarig investerare borde veta exakt vad du använder dem. Om det finns ytterligare information om projektet och hur det ska fungera, bör du läsa igenom det här också.

Du kan också få ett bra intryck av ett investeringsprojekt genom att titta över webbplatsen och se till att all fakta är korrekt. Detta är särskilt viktigt med tanke på det samarbete som projektet hävdar att har säkrat, till exempel med banker eller andra etablerade institutioner.

Svindlere og ICO-er

SVINDLARE OCH ICO-ER

Tyvärr finns det ett stort antal bedrägerier i denna kryptovaluta världen. Det är inte heller förvånande med tanke på att det präglas av både anonymitet och decentralisering – och allmänt motstånd mot det etablerade och reglerade. Men du som överväger att investera i ICO-projekt måste vara särskilt uppmärksam i ett tidigt skede av projektet.

Svindlarna blir mer och mer sofistikerade, och många ICO-er som är ren svindel kan faktiskt se ganska OK ut, både med tanke på dokumentation och hemsida. Därför är det viktigt att du ser till att du försäkrar dig om att samtliga projekt du ser på faktiskt är reella. Du kan gå fram på flera sätt för att få till det.

Här är några viktiga frågor att starta med:

 • Kan jag bekräfta identiteten hos alla som hävdar att de står bakom projektet?
 • Finns det information om projektet på andra platser än webbplatsen? (Till exempel, forum som Reddit, Bitcointalk eller Steemit)
 • Är dokumentationen genomgående och välskriven?
 • Har projektet realistiska målsättningar?
 • Lovar projektet avkastning? (OBS! Det är alltid tecken på en svindel – inga seriösa kryptovaluta projekt vill lova sina investorer konkreta avkastningsprocent eller -belopp)
 • Kan jag kontakta projektledaren? Får jag ett svar som är välskrivet och logiskt?
 • Är beskrivningen av hur man investerar logisk och sammanhängande?

Om du är kritisk mot ICO-er och kontrollerar alla dessa saker, borde du kunna hålla sig borta från svindel försök. Tänk dig att alla ICO: er är skyldiga till bedrägeri tills motsatsen bevisas, så du undviker att förlora dina pengar.

VAR REALISTISK MED DINA FÖRVÄNTINGAR

Den sista fallgruvan handlar mest om din egen inställning till ICO-projektet du ser på. Som sagt är det stor möjlighet för avkastning om du investerar tidigt. Ändå är det viktigt att du inte räknar med enorm avkastning. Att investera i ICO-er vill alltid vara riskabelt.

Det är speciellt viktigt att du inte har orealistiska förväntningar till hur snabbt din investering kommer till att löna sig. Kom ihåg att kryptovalutan, och eventuellt ett underliggande blockkedje-projekt, är helt nytt på marknaden. Det vill ta tid för den får etablera sig riktigt. Därmed kan det gott hända att du går i minus en period, även efter du har mottagit dina värdebevis.

Dessutom bör du aldrig ta för givet att du har upptäckt nästa Bitcoin eller Ethereum. Gör noggrann forskning och ta en ordentlig titt på de olika ICO-projekten du är intresserad i. Se till att du har tro på projektet, inte bara efter en trend eller någon annans ord. De bästa investeringarna på  marknaden är de som du har is i magen till att vänta på. Då bidrar det till att få realistiska förväntningar och förtroende för det projekt du investerade i.

Så här deltar du i en ICO

Då återstår det egentligen bara för oss att visa dig hur du deltar i en ICO. Detta kommer att variera något från ett investeringsprojekt till ett annat. Ändå finns det vissa gemensamma funktioner och riktlinjer som du bör följa för dem alla.

FINKAMMA MARKNADEN FÖR POTENTIELLA INVESTERINGSMÖJLIGHETER

Först och främst: Det finns ett helt otroligt utval av ICO-er som du potentiellt kan sätta dina pengar i. Då menar vi inte inkludert alla svindelförsök; det är prat om många tiotals projekt som driver insamling på daglig basis.

Det innebär att det första steget du måste ta för att investera i en ICO är att finkamma marknaden för dina alternativ. Tänk på vad vi har sagt i den här guiden om hur viktigt det är att du faktiskt tror på de projekt du väljer att skicka pengar till. Marknaden är extremt turbulent och det är viktigt att behålla fattningen som investor.

Börja med att bekanta dig med befintliga kryptovalutor och blockchain projekt i det område du vill investera i. Det blir mycket lättare att utvärdera nya lanseringar när du vet vad som redan finns. När du väl är bekant med den här delen av marknaden, börja utvärdera de ICO-projekten som erbjuds.

Icoalert.com är en omfattande hemsida som ger dig översikt över samtliga aktiva ICO-projekt och token-handel. På IcoCrypto-tråden på Reddit finner du också mycket information om aktuella och kommande insamlingsprojekt. Detta är fina ställen att starta din research-fas på. Det är smart att du tar dig god tid, så att du kan känna dig helt trygg på din investering.

Investeringsmuligheter og ICO-er

BÖRSKONTO, PLÅNBOK OCH BRUKSANVISNING TILL ICO-EN

Så hur deltar man i en ICO? Låt oss säga att du nu har kommit dit att du har valt dig ut en tre-fyra projekt som du önskar att investera i. Du har svenska kronor på ditt konto, och önskar att köpa värdebevis från ett ICO projekt. För att komma dig från A till B måste du genom en stegvis process, som egentligen är ganska enkel.

Om du inte har handlat med kryptovaluta tidigare har du troligtvis inget konto där det är möjligt för dig att köpa de digitala värde enheterna. Du startar därför med att upprätta ett konto på en kryptovaluta börs. Här är det viktiga att du öppnar konto på ett ställe som klarar att ta emot fiat-valuta, eller traditionella valutor.

Vi rekommenderar Coinbase till det föremålet. Det är en översiktlig börs som är enkel att komma igång med, och som även ger dig möjlighet att lagra dina medel. Ta en titt i denna guide under delen ‘Ditt första köp av kryptovaluta’ för att se hur du upprättar ett konto på Coinbase.

När du har överfört dina svenska kronor till ditt börs konto måste du sen köpa den kryptovalutan ICO projektet accepterat. Ofta är det antingen bitcoins (BTC/XBT) eller ether (ETH). Efter du har köpt den mängden du ska investera med måste du i de flesta tillfällen öppna en annan plånbok än den du har på krypto börsen.

Det beror på att de olika ICO projekten gärna har olika rättningslinjer för hur de kan ta emot din investering. Se till så att du följer bruksanvisningen till ICO-insamlingen så att det inte blir några tekniska fel. Efter du har flyttat kryptovaluta in i den nya plånboken kan du senda din investering till ICO-adressen.

HÅLL PÅ  INVESTERINGEN EN STUND

Du vill därefter motta en bekräftelse – en kvittering – på din investeringen, samt information om när du kommer till att motta dina värdebevis. Det är oftast inom av 1-3 veckor efter ICO-projektet är över. Då vill värdebevisen skickas till adressen du upprättat för att investera i projektet, efter du har bekräftat att det är här du önskar att motta dem.

Värre än så är det alltså inte att delta i en ICO. De allra flesta investorer vill på detta stadiet självklart vara intresserade i av att finna ut av om de har tagit ett gott val eller inte. Här har vi egentligen bara ett viktigt råd till dig: Håll på din investeringen. Det allra bästa är om du kan lägga den åt sidan och ”glömma bort” den ett tag.

Om du tappar tålamodet kan du tänka hur lång tid det tog för Bitcoin eller Ethereum gick från att vara värt småpengar till miljarder. En sund prisutveckling tar tid. Därför ville det vara dumt att sälja dina värdebevis och i efterhand upptäcka att du kunde blivit rik.

Som med all investering i kryptovaluta och turbulenta marknader: Inte investera mer än du är förbered på och komfortabel med att förlora. Så länge du gör grundig research och tar goda val vill det bidra till att det blir lättare att lägga din investering på is. Så länge du följer stegen i denna guide är du på god väg till att investera i gunstiga ICO projekt.

Källor

Hackernoon.A Beginner’s Guide to ICO. https://hackernoon.com/a-beginners-guide-to-ico-f5713f40db0c

Master The Crypto. Beginner’s Guide to ICO Investing: How to Participate in ICOs. https://masterthecrypto.com/guide-to-ico-investing/

The Blockchain Guys. What is an ICO – Initial Coin Offerings Explained & Simplified. https://www.youtube.com/watch?v=v9uFp_XavVw

Bitcoin Market Journal. ICO vs. IPO: What’s the Difference?https://www.bitcoinmarketjournal.com/ico-vs-ipo/