Guide

Smarta kontrakt – Blockkjedje-tekniken kommer att ersätta advokater

Tema
Blockchain
Passar för
Nybegynner
Denna guide ger dig en introduktion till smarta kontrakt. Vad det är och vad det kan användas till.
Jan H

I denna guiden:

smart contract

Bland det bästa med blockkjedjan är att det är ett decentraliserat system, tillgängligt för alla som har tillstånd att delta. Det finns inget tvång eller anledning att betala en tredje part, vilket sparar både tid och pengar, samt eliminerar eventuella konflikter. Blockkjedjor är inte utan problem, men de är snabbare, billigare och säkrare än traditionella system, vilket är en viktig orsak till varför banker och regeringar är intresserade av dem.

År 1994 insåg Nick Szabo (advokat och kryptograf) att en decentraliserad huvudbok kan användas till vad som kallas smarta kontrakt. Ett fenomen som tidigare var känt som självkörande kontrakt, blockkjedje-kontrakt eller digitala kontrakt. Med detta format kan kontrakt omvandlas till datakod, lagras och återskapas i systemet, och övervakas av det nätverk av datorer som kör på blockkjedjan. Systemet med smarta kontrakt kopplas också till huvudboken för att överföra pengar, och ta emot en vara eller tjänst.

Vad är smarta kontrakt?

Smarta kontrakt bidrar till att växla pengar, egendom, lager, eller vad som helst som har ett värde. Och de gör det på ett transparent och konfliktlöst sätt, samtidigt som man gör tredje parts-tjänster onödiga.

Det bästa sättet att förklara vad ett smart kontrakt är, är att jämföra med tekniken som en godisautomat har. Normalt går man till en advokat eller notarie och betalar dem. Sedan väntar man på det dokument som ska stämplas och godkännas. Men genom att reglera detta, ser man till att dessa skyldigheter uppfylls automatiskt. Med smarta dokument, är det som om du sätter en Bitcoin i en godisautomat (vilket motsvarar Bitcoins huvudbok) och det dokument du behöver kommer då att levereras till dig. Smarta kontrakt definierar bara inte regler och böter / påföljder på samma sätt som ett vanligt kontrakt

 

Som Vitalik Buterin (22-åriga Ethereum programmeraren) förklarade vid ett blockkjedje-seminarium i Washington DC: När du använder smarta kontrakt så överförs en tillgång eller valuta till ett program, och detta program kör koden, validerar villkor och bestämmer, helt automatiskt, om tillgången eller värdet i fråga skall överföras till den andra personen, eller om det ska gå tillbaka till den person som skickade det – eller någon annan möjlig kombination av dessa två möjligheter. Samtidigt lagrar och reproducerar den decentraliserade huvudboken dokumentet, vilket ger en viss säkerhet och försvar mot obehöriga ändringar.

Vitalik Buterin Vitalik Buterin – co-founder of Ethereum

Exempel 

Låt oss säga att du hyr en lägenhet. Du kan göra detta via en blockkjedja genom att betala med kryptovaluta. Du får ett kvitto som hålls på plats i vårt virtuella kontrakt. Jag ger dig en digital nyckel som skickas till dig före ett visst datum. Om nyckeln inte kommer till dig i tid så kommer blockkjedjan utfärda en återbetalning till dig. Om jag skickar dig nyckeln före överenskommet datum kommer blockkjedjan hålla på den fram till rätt datum. Hela systemet fungerar på ett ”om-då” sätt, och har hundratals vittnen. Så att du kan räkna med att allt kommer att levereras i tid, och enligt de överenskomna specifikationerna. Om jag ger dig nyckeln, så är jag säker på att få betalt. Om du skickar ett visst belopp av bitcoins, till exempel, så kommer du att få en nyckel. Dokumentet stängs av automatiskt efter denna tid, och koden kan inte ändras av någon av oss utan att den andra parten märker det. Eftersom alla deltagare får alla meddelanden samtidigt.

Du kan använda smarta kontrakt i alla sorts situationer, från finansiella instrument till försäkringspremier, egendomsrätt, inkasso, finansiella tjänster, rättsliga frågor och massfinansieringsavtal (crowd-finansiering).

Exempel på ett smart kontrakt

Här är koden för att mycket grundläggande smart kontrakt som skrevs i Ethereum-blockkjedjan. Kontrakt kan kodas på vilken blockkjedja som helst, men Ethereum är den mest använda eftersom det ger obegränsade möjligheter för bearbetning.

Exempel: www.ethereum.org/token

Detta kontrakt stipulerar att den person som gjort kontraktet ska betalas 10 000 BTC (bitcoins). Det tillåter att vem som helst med ett tillräckligt högt saldo kan distribuera dessa BTC till andra.

Om du vill använda smarta kontrakt

Jerry Cuomo (vice vd för blockkjedje-teknik på IBM) anser att smarta kontrakt kan användas för allt från finansiella tjänster till sjukvård och försäkringar. Här är några exempel:

Stater

Aktörer på marknaden försäkrar att det är extremt svårt för någon att manipulera röstningssystem. Men smarta kontrakt kommer i alla fall mildra eventuell oro genom att erbjuda en oändlig mycket säkrare system. Huvudbokens skyddade röster måste avkodas, och till det behövs en betydande mängd datorkraft. Ingen har den datorkraften ännu, så den enda möjligheten är att Gud hackar systemet. För övrigt så kan smarta kontrakt öka ett eventuellt lågt valdeltagande. En stor del av trögheten som orsakas av ett omständligt system där man måste ställa sig i kö, uppvisa identitetshandlingar, fylla i blanketter, etc. Med smarta kontrakt kan man frivilligt rösta på nätet, och nya generationer av ”millenials” kommer att ge rekordresultat när det gäller valdeltagande.

Administration

Blockkjedjan erbjuder, en enda huvudbok som källa för förtroendet. Men dessutom eliminerar de eventuella brister och problem med kommunikation och arbetsflöde, på grund av den öppenhet och noggrannhet som detta automatiserade system ger. Vanligtvis får affärstransaktioner gå igenom en hel del rundor fram och tillbaka. Och man får vänta på ett slutligt godkännande, även därför att man är beroende av interna eller externa faktorer som måste lösas. En blockkjedje-huvudbok gör den här processen mycket snabbare. Den garanterar också att avvikelser, på grund av skillnader i hur dessa transaktioner behandlas på ett konventionellt sätt, inte förekommer. Det kommer att spara en hel del dyra rättstvister och förseningar.

Exempel

År 2015 använde USA ”Depository Trust & Clearing Corp.” (DTCC) en blockkjedje-redovisning för bearbetning av värdepapper till ett värde över 1 500 miljarder dollar. Handel som representerar mer än 345 miljoner transaktioner.

Distributionskedjan

Smarta kontrakt fungerar på om-då principen. Eller som Jeff Garzik har uttryckt det:

”UPS (den nordamerikanska budfirman) kan behandla kontrakt på detta sätt. Om jag får en produkt via postförskott så kommer denna produkt att sätta en leverantör i arbete som befinner sig på ett helt annat ställe i distributionskjedjan, och på en annan – kanske helt ny marknad – vilket resulterar i att en ny motsvarande produkt skapas bara för att den befintliga produkten levererades till denna nya marknad. Alltför ofta blir distributionskedjor blockerade av pappersbaserade system vars formalia måste gå igenom en nästan oändlig mängd av kanaler för godkännande. Detta är inte bara ett tidsproblem, det ökar även risken för bedrägeri och förlust. Blockkjedjan gör dock detta omöjligt i och med att man ger en säker och tillgänglig digital version till alla parter i kedjan, och att allt är automatiserat, inklusive betalning. ”

Exempel

Banken Barclays använder smarta kontrakt för att logga ägarförändringar och för att automatiskt överföra betalningar till andra finansinstitut.

Bilindustrin

Det råder ingen tvekan om att vi är på väg att gå från att vara pre-homosapiens ryggradsdjur till super-smarta robotar. Föreställ dig en framtid där allt är automatiserat. Google är redan i färd med att uppnå detta tack vare smarta telefoner, smarta glasögon och även smarta bilar. Och det är här smarta kontrakt kommer in i bilden och kan bidra till utvecklingen. Ett exempel är självkörande fordon där smarta kontrakt kan räkna ut vad som gick fel i en olycka. Om det var bilen själv eller föraren som orsakat detta, förutom ett antal andra variabler. Genom att använda smarta kontrakt kan försäkringsbolag erbjuda helt andra priser på sina försäkringar beroende på hur bilar körs, och hur de används.

Egendom

Du kan tjäna mer pengar genom att använda smarta kontrakt. Låt oss ta ett exempel. Om du vill hyra en lägenhet, måste du nu vanligtvis betala en tredje part för reklam, och kanske till och med ett kreditupplysningsföretag för att få upp din betalningsprofil som du kan visa fastighetsägaren. Men huvudboken kommer att minska dessa kostnader.   Det enda du behöver är att betala med bitcoins och koda kontraktet på huvudboken. Alla ser detta, och det genomförs helt automatisk. Mäklare och andra kommer att tjäna på detta

Hälsa

Journaler kan kodas och lagras på blockkjedjan, med en privat nyckel som endast ger tillgång till behöriga personer. Samma strategi kan användas för att se till att forskning utförs enligt gällande regler. Kvitton för eventuella operationer kan lagras på en blockkjedja och skickas automatiskt till försäkringsbolagen, och andra som behöver se den här typen av information. Och systemet kommer att veta att de har tagit del av den. Huvudboken kan också användas för hälsorelaterad administration, likväl för översyn av medicin, testresultat och logistik.

Hur smarta kontrakt fungerar

INFOGRAPHIC

Detta är vad du tjänar på att använda smarta kontrakt

Autonomi – Det är du som skapar, och levererar avtalen. Därför finns det inget behov av agenter, advokater eller andra mellanhänder för att bekräfta att avtalet följs. Detta innebär också att det inte längre kommer att finnas en fara för manipulation av tredje part, i och med att avtalets verkställighet hanteras automatiskt av nätverket. Fel som utomstående kan bidra med kan också helt elimineras.

Tillit – Dina dokument krypteras i en liggare som delas av användarna. Ingen kan säga att de inte har sett avtalen.

Säkerhetskopiering / backup – Tänk vad som skulle hända om din bank plötsligt förlorade all data på ditt konto? Det kan aldrig hända på blockkjedjan i och med att alla dina vänner har kopior. Dina dokument dupliceras många, många gånger.

Säkerhet – Kryptografi, alltså det som handlar om att kryptera webbsidor, för att se till att dina dokument är trygga och säkra. Det finns inga hackers. Du måste faktiskt vara en utomordentligt skicklig hacker för att knäcka koden och infiltrera ditt system.

Hastighet – Vanligtvis så måste du oftast spendera en hel del tid, och behandla en massa papper, om du gör processen på manuell väg. Smarta kontrakt använder programvara för att automatisera uppgifter och sparar dig därmed timmar på ett antal av de affärsprocesser som för närvarande krävs.

Spara pengar – Smarta kontrakt gör att du sparar pengar eftersom de gör mellanhänder onödiga. Bara det faktum att någon styrker din transaktion är i dag något som innebär kostnader.

Noggrannhet – Automatiska kontrakt är inte bara snabbare och billigare, men de ser även till att du undviker misstag som alltid kan uppstå när man måste fylla i formulär manuellt.

 

Jeff Garzik (ägare av blockkjedje-tjänsten Bloq) beskriver smarta kontrakt på följande sätt:
”Smarta kontrakt garanterar mycket specifika resultat. Det kommer aldrig att finnas förvirring, och du kommer aldrig behöva konsultera en advokat eller stämma parterna.”

”Smarta kontrakt är mötesplatsen för företagsverksamhet och blockkjedje-teknik. Några intressanta, mycket specialiserade applikationer har redan skapats, såsom inom finans. Myanmars Yangon-börs använder exempelvis huvudboktjänster på blockkjedjor. I det här fallet löser detta problemet med distribuerade lösningar i ett behandlingsystem som inte förrän nu har synkroniserat alla transaktioner i realtid. Möjligheten med system-autonoma lösningar gör smarta kontrakt intressanta för komplexa situationer. Och det är dessa möjligheter som gör att företag som Amazon, Microsoft Azure och IBM Bluemix är på väg att lansera blockkjedjelösningar som BaaS ( ”block chain-as-service”). ” – Patric Hubbard, Solarwinds.

Men finns det problem?

Smarta kontrakt är inte perfekta. Vad händer om det uppstår buggar och andra fel i koden? Och hur ska regeringar och stater reglera sådana kontrakt? Eller hur ska stater kunna beskatta dessa smarta kontrakt? Låt oss titta på hyres-exemplet vi använde ovan.

Vad händer om jag skickar fel kod? Eller (som advokat Bill Marino påpekade) om jag skickar den rätta koden, men lägenheten är stängd av myndigheterna? Om det handlade om ett traditionellt kontrakt så kan hyresgästen ta hyresvärden till domstol, men med blockkjedjan blir detta annorlunda. Det är avtalet som gäller, oavsett.

Listan över problem är lång. Experter försöker lösa dem, men även om det finns utmaningar saknas det alltså inte företag som vill använda smarta kontrakt.

Framtiden för smarta kontrakt

Framtiden för smarta kontrakt beror mycket på hur de tidigare nämnda problemen blir lösta. Och många arbetar på detta, till exempel vid universitetet Cornell Tech.

Med smarta kontrakt är vi på väg in i en science fiction-värld. IT-resurs-centret Search Compliance menar att smarta kontrakt kan användas framförallt i vissa branscher, som t ex inom juridik. Istället för att använda traditionellt skrivna kontrakt, kommer man att använda smarta kontrakt, och för dessa kommer man också att kunna hitta standardiserade mallar, precis som man gör idag på webbplatser som Legal Zoom. Andra branscher, såsom finansiella institut och revisorer kan också börja använda smarta kontrakt för vissa uppgifter som revideringar i realtid och riskbedömning. Webplatsen Blockchain Technologies förutspår att smarta kontrakt kommer att slås samman till en hybrid som även omfattar papper, där kontrakt verifieras via blockkjedjan, men som backas upp med en fysisk kopia.

Blockkjedjor där du kan bearbeta smarta kontrakt

Bitcoin: Bitcoin är bra på att bearbeta Bitcoin-transaktioner, men har begränsad förmåga att bearbeta dokument.

Sidechains: Detta är ett annat namn för Blockkjedjor som körs parallellt med Bitcoin, och erbjuder flera element som gör hanteringen av kontrakt möjligt.

NXT: NXT är en offentlig blockkjedje-plattform som innehåller ett begränsat antal modeller för smarta kontrakt. Men du måste använda vad du hittar, för du kommer inte att kunna koda eget.

Ethereum: Ethereum är en offentlig blockkjedje-plattform, och en av de mest avancerade för kodning och dokumenthantering. Du kan koda vad du vill, men du måste betala för datorkraft genom att använda ETH-tokens.

 

Potentialen för smarta kontrakt är stora. Det kan komma att påverka alla typer av industrier från hälsa till bil, fastighetsrätt. Listan är nästan oändlig.

Gavin Wood, Ethereum-chefen, säger:

«Det finns potential att de kommer att ändra delar av samhället i stor skala. Detta kan ge en teknisk bas för alla typer av tänkbar social förändring, och det tycker jag är intressant. ”