Guide

Vad är Bitcoin

Tema
Kryptovaluta
Passar för
Nybegynner
I denna guide får du all information du behöver om Bitcoin – både hur valutan fungerar, hur du köper den och hur du kan starta att gräva efter dessa virtuella mynt.
Jan H

I denna guiden:

vad ar bitcoin

Om du följer den tekniska och ekonomiska marknaden så har du säkert hört talas om Bitcoin. Denna valuta har helt klart varit omdiskuterad i både svenska och internationella medier, och är idag en väl etablerad form av betalning.

Bitcoin har även fått utstå en hel del kritik. Valutan är inte knuten till någon centralbank och det är mycket specifika riktlinjer som gäller vid användning av dessa pengar.

I denna guide kommer du få all information du behöver om Bitcoin, både om hur valutan fungerar och hur du kan börja gräva upp dessa virtuella mynt.

Köp bitcoin här

Vad är Bitcoin?

Bitcoins är vad vi kallar en digital, decentraliserad kryptovaluta. Medan traditionell fiat-valuta styrs av ett lands centralbank, som bland annat avgör hur mycket pengar som ska produceras, har inte Bitcoin en sådan central styringsmyndighet.

Detta minskar risken för instabilitet i värde som en följd av ohållbart penningpolitik och liknande. Det finns ingen anledning för bankliknande tjänster som en mellanhand i transaktionen. Detta gör det snabbare och billigare att utföra transaktioner mellan användare.

Tekniken styrs av ett peer-to-peer-nätverk av användarnas data-servrar och alla transaktioner lagras i ett öppet datalager. Nya Bitcoins produceras av datorer för att lösa mer och mer komplexa krypteringsuppgifter. Ju fler Bitcoins som produceras, desto mer datorkraft krävs för att lösa nästa uppgift. Denna process kallas för ”Mining” och ska minska risken för hyperinflation.

Vart fjärde år, kommer antalet bitcoin som man får per block man ”minar” att halveras. Just nu får du 12,5 Bitcoins per block. Vid nästa halvering kommer det att vara 6,25 Bitcoins per block. Detta beräknas ske ungefär år 2021.

Dessutom finns det ett antal bitcoins på 21 miljoner kronor. Det kommer alltså inte produceras något mer bitcoins efter detta belopp är nått, som är beräknad att vara år 2140.

Enklaste möjliga förklaringen på är att Bitcoin är en valutatransaktion där värdet bestäms på samma linje med andra råvaror som guld eller svenska kronor beroende på efterfrågan, tillgänglighet och globala marknaden. Och även om ekonomer förutspått från början att Bitcoin skulle dö ut har valutan bara vuxit och ökat i värde.

Bitcoins historia

Bitcoins såg dagens ljus under 2009 och fram till nu så går den anonym upphovsmanen under pseudonymen Satoshi Nakamoto. Det är fortfarande okänt om Satoshi Nakamoto var en person, eller flera personer som arbetade tillsammans.

De första åren var den digitala kryptovalutan relativt okänd för andra än dem som är särskilt intresserade av, men landade i rampljuset efter den digitala marknaden Silk Road, där Bitcoins används för att köpa droger och andra olagliga varor och fångade medias intresse. Bitcoins används eftersom det var möjligt att göra anonyma transaktioner på den svarta marknaden.

Sedan 2011 har vi sett en enorm ökning av den acceptans som en metod för betalning, transaktioner volym och värde. Från dess blygsamma start år 2009, har värdetstigit från ca. 2 dollar till över 20 000 dollar per Bitcoin som mest.

Bitcoins idag

Bitcoins har bara blivit mer och mer vanligt förekommande som en metod för betalning runt om i världen, men för att det verkligen ska bli ett verkligt alternativ till statens fiatpengar så måste den stabilisera sig, samtidigt som problemet med långsamma transaktionshastigheter och höga transaktionskostnader måste rättas till.

Kryptovalutans volatilitet är fortfarande mycket hög. Detta är normalt för ett nyupptäckt värde, och man kan nog räkna med att marknaden så småningom kommer att bli mer och mer överens om Bitcoins värde. Detta kommer återigen att stabilisera växelkurserna. Bitcoinekonomin i sin helhet värderas idag till ca. 300 miljarder dollar.

Bitcoins idag har blivit en erkänd digital betalningslösning i hela världen, även om det fortfarande finns en hel del skepsis som avser  valutan. Europeiska banktillsynsmyndigheten säger till exempel att användarna av Bitcoin inte skyddas av de vanliga konsumenträttigheterna, som är en orsak till oro.

Flera av världens största banker och finansiella institutioner har också fått ögonen upp för Bitcoins och blockchaintekniken som ligger bakom, och 30 av dem, som till exempel J. P. Morgan och Citigroup har gått samman och bildat bolaget R3, som syftar till att arbeta för genomförandet av blockchaintekniken på den finansiella marknaden. I December 2017 startade även aktiemarknaden att börja handla med Bitcoin, under de så kallade ”futureskontrakten”, där det spekuleras av det framtida värdet på Bitcoin.

Trots mycket turbulens kring Bitcoin har dessa pengar i alla fall skapat ett globalt system för utvinning av valutan. Bitcoin fungerar för närvarande som en decentraliserad digital valuta som kan användas för att handla på webben.

Värdena för Bitcoin

Eftersom det inte finns någon stabiliseringsmekanism för Bitcoin-pengar är värdet mycket turbulent. Mark T. Williams från Boston University, som specialiserat sig på riskanalys, sade att 2014 var bitcoin sju gånger så ostabil som guld, och arton gånger så ostabil som den amerikanska dollarn.

Detta kan förklaras med det faktum att Bitcoin är en valuta i allra högsta grad, där människor fortfarande testar hur bra pengar kan vara för dem. Dessutom har bitcoins otillräcklig likviditet till värdet kan jämnas sig ut helt.

Och med denna bakgrunden har Bitcoin gått igenom stora upp-och nedgångar sedan fonderna lanserades. I juli 2010 ökade priset för en bitcoin med 1000%, från 0,008 till 0,08 dollar för en bitcoin.

Senast i april 2013 hade Bitcoin nått sitt andra prisrekord, där en bitcoin var värtd$266. Men bara en månad senare, störtade valutan ned till 130 dollar igen.

Fortfarande så är det ingen tvekan om att de som har haft is i magen och hållit i sina bitcoins, har tjänat en hel del pengar på det. Idag är priset för en bitcoin ca $20 000, efter att ha varit på ca $700 för bara 11 månader sedan.

De som köpte 100 bitcoins under våren 2011 har tjänat över 15 miljoner dollar på valutan.

Egenskaperna av Bitcoin

1) De är oåterkalleliga: Efter en bekräftelse, kan inga transaktioner ändras. Någonsin. Ingen kan vända en transaktion som redan har skickats, inte du, inte din bank, inte Usa:s president, inte Satoshi, inte utvinnaren…ingen. Har du väl skickat pengar, har du skickat dina pengar. Punkt slut. Ingen kan hjälpa dig om du av misstag skickade pengar till bedragare, eller om en hackare har stulit dem från din dator. Det finns inget skyddsnät.

2) Det är pseudonymstyrt: Varken transaktioner eller konton som är bundna till identiteter i den ”verkliga världen”. Du får Bitcoins på så kallade adresser som är till synes slumpmässiga kedjor på 30 tecken. Även om det oftast är möjligt att analysera transaktionsflytten, är det inte nödvändigtvis möjligt att ansluta användaridentiteter med dessa adresser.

3) Det är snabbt och globalt: Transaktioner sprids via nätverket nästan omedelbart, och de bekräftas inom loppet av några minuter. Eftersom det är i ett globalt nätverk har din individuella positionering inget att säga om. För att uttrycka det så här: Om du skickar Bitcoins till en granne eller en som bor på andra sidan jorden är resultatet det samma.

4) Det är säkert: Kryptovalutor är låst via ett ”public key” kryptografiskt system. Endast innehavaren av den privata nyckeln kan skicka kryptovalutorna. Stark kryptering gör det omöjligt att knäcka systemet, så en Bitcoin-adress är säkrare än Fort Knox.

5) De är oberoende av tillstånd: Du behöver inga tillstånd för att använda kryptovalutor, för dessa är beroende av det program som vem som helst kan ladda ner gratis. När programmet är installerat kan du skicka och ta emot Bitcoins, och andra kryptovalutor. Ingen kan stoppa dig.

 

Bitcoins skapare hittade ett sätt där de två aktörer som handlar direkt med varandra inte behöver använda någon tredje part. Nyckeln här är matematik. Så länge som både är styrda av matematik kan man vara säker på att utbytet sker som förväntat.

Bitcoin använder ”public key” kryptografering och ett innovativt förhållningssätt till bokföringen för att få till det tillstånd, balans bekräftelser, leverera värden och registrera att en förändring inte är möjlig. Och allt detta sker nästan i realtid, utan kostnad.

Fördelarna Med Bitcoin

Det bästa med Bitcoin är att det är decentraliserat. Detta innebär att du kan överföra pengar och utföra handel internationellt utan att behöva bry dig om de olika valutakurser eller avgifter för den delen. Ingen regering styr Bitcoin, och därför kan inte räntorna gå upp, till exempel. Dessutom är allt helt transparent så du vet vad som händer med dina pengar.

Du kan börja ta emot Bitcoin omedelbart utan att behöva spendera tid eller pengar på saker för att få upp en kortterminal eller liknande.

Bitcoins kan inte förfalskas, och dina kunder kan inte be att få pengar tillbaka efter att en transaktion är bekräftad. Bitcoin kallas gärna för ”Pengar 2.0” och experter som Bill Gates har kallat den för ett ”tour de force” för tekniken.

Tyler Winklevoss, som är en av Facebook’s grundare, sammanfattade det med att säga:

”Vi har valt att placera våra pengar, och vårt förtroende i ett matematiskt system som inte innehåller politik eller mänskliga fel”.

Rick Falkvinge, grundare av det svenska piratpartiet, förutspådde att:

”Bitcoin kommer att göra mot bankerna vad e-post gjorde mot posten”.

Enligt John McAfee, grundare av McAfee:

”Du kan inte stoppa saker som Bitcoin: Det kommer att dyka upp överallt, och världen måste anpassa sig”.

Kritik av Bitcoin

På grund av stora svängningar i Bitcoin-värdet har valutan också fått sig en god andel av kritik. Ekonomer världen över ifrågasätter hur Bitcoin ska kunna fungera som en stabil valuta. När antalet bitcoins redan fastställts och det inte finns någon centralbank för att stabilisera svängningarna är dessa medel mycket riskabla.

Det kommer alltid att vara negativt för en råvara eller en valuta att priset både stiger och sjunker så mycket på så kort tid. Detta är enbart ett tecken på instabilitet, och även om vissa kan tjäna bra på plötslig tillväxt, finns det anledning att ifrågasätta Bitcoin.

I tillägg till detta är användningen av bitcoins helt anonym. Köparen och säljaren känner inte varandra, och bortsett från en transaktionslista är utbytet fortsatt hemligt. Detta har lett till oro för att Bitcoin underlättar kriminella transaktioner. När köp och försäljning sker helt anonymt, kommer det att bli enklare att genomföra illegal handeln.

Utan anslutning till en bank eller en regering, är det också svårt för regeringar över hela världen att samla in skatter och avgifter från Bitcoin transaktioner. Dessa pengar fungerar alltså utanför den normala nationella ekonomin, vilket är bekymrande för finansiella institutioner som bidra till att stabilisera den.

Alternativ till Bitcoin

Eftersom Bitcoin har vuxit så enormt i popularitet, har det inte tagit lång tid för de andra aktörer att ta sig in på marknaden. Idag finns det hundratals kryptovalutor (digital valuta) som har ett värde på 1 dollar eller mer.

 

Ethereum

Ethereum är en decentraliserad plattform som kan köra andra decentraliserade appar. Mycket förenklat sagt så är Ethereum en typ av ”app store” för andra kryptovalutor kan använda som en plattform. För närvarande körs 43 av de 100 mest värdefulla kryptovalutorna på Ethereum plattformen. Den mest populära av dessa är EOS, OmiseGo och TRON.

Bitcoin Cash


Bitcoin Cash är en så kallad ”fork” av Bitcoin, alltså resultatet av att blockkedjan till Bitcoin vart delad i två. Detta hände i augusti 2017 på grund av meningsskiljaktigheter kring storleken av blocken. Större storlek på blocket gör att Bitcoin Cash har lägre transaktionstider än vanliga Bitcoin.

Ripple

 

XRP är en digital valuta till bolaget Rippel. Syftet med XRP/Rippel är att öka transaktionshastigheter för utländska överföringar. Med hjälp av XRP,  är det möjligt att överföra beloppet, till exempel, från Sverige till Japan på ca. 5 sekunder.

Litecoin

 

Litecoin är en av de första konkurrenterna till Bitcoin när det gäller digital valuta. Den här säljer sig själv som silver till Bitcoins guld.

Andra kryptovalutor som har kommit ut på marknaden inkluderar IOTA (som har en norsk grundare), Monero, NEO och Cardano, för att nämna några. Det finns dock ingen av dessa som ligger i närheten av värdet på en Bitcoin, antingen i pris eller marknadsvärde.

Precis som med Bitcoin så ser man att decentraliserad digital valuta är instabil. När det inte finns några reguleringsmekanismer på plats kommer värdet på pengarna inte att jämnas ut. Detta blir särskilt problematiskt när den digitala valutan skall räknas om till och användas parallellt med centraliserad valuta som svenska kronor eller amerikanska dollar.

Hur man använder Bitcoin

Hur kan du tjäna pengar på Bitcoins?

Eftersom Bitcoins är en valuta som har bekräftats att den kommer att upphöra vid en tid är dessa enheter mycket eftertraktade.

Därför kan du till exempel tjäna pengar genom att starta din egen Bitcoins-kran, vilket är ganska enkelt att lösa. Du kan göra detta genom att sätta upp en enkel hemsida som ger ut ett litet antal Bitcoins till besökare. Det du däremot tjänar pengar på här är att du kommer att sätta annonser och reklam på webbplatsen. Eftersom Bitcoins är så populär har webbplatser som ger ut Bitcoins mycket och varierad trafik och är därför attraktiva för marknadsförare.

Du kan också tjäna pengar genom att starta din egen Bitcoins-sida som informerar och hjälper användare av Bitcoins. Om du får tillräckligt med trafik till en sådan hemsida kommer du på samma sätt som på sidan med kranen att tjäna pengar på annonser och reklam.

Men om du verkligen vill investera och tjäna pengar på Bitcoins, måste du tänka på valutan som med övriga aktier. Du måste helt enkelt köpa billigt och sälja högt. Det är lyckligtvis något lättare att få till med Bitcoins än med andra pengar.

Eftersom Bitcoins är en digital valuta är den mycket instabil och har stora svängningar i förhållande till andra, mer stabila valutor. Om du följer väl med kommer du att kunna tjäna flera tusen från handel med Bitcoins. Du måste dock vara medveten om att detta är som en högrisk-sport i allra högsta grad, och du får aldrig investera mer pengar än du har råd med att  förlora när du köper Bitcoins.

Alternativt kan du köpa Bitcoins och bara hålla i hopp om att dem går upp i värde, något som de har visat sig göra, historiskt sett.

Varför ska du investera i Bitcoins?

Det är väldigt få människor som har investerat i Bitcoins, och som inte har tjänat pengar på det. Mellan Oktober och December 2013 gick valutan från att vara värd 104 USD per enhet till att vara värd 1152 USD per enhet. Många trodde att något liknande aldrig skulle hända igen, och att tåget därför hade gått för dem, men mellan Oktober och December 2017 gick Bitcoin från att vara värt om 4000USD till 20 000USD.

Eftersom valutan är så dyr per enhet kommer också avkastningen att vara högre om du har möjlighet att investera i några Bitcoins.

Därför måste du väl följa med Bitcoins-marknaden om du ska tjäna pengar på din investering. Men om du har möjlighet att investera med hög risk så har du med Bitcoins en unik möjlighet att dra nytta av världens första digitala valuta.

Brytning av Bitcoins

Så hur får du då tag i bitcoins?

I och med att det endast kommer att vara 21 miljoner bitcoins på den digitala marknaden så släpps det ut pengar med hjälp av ett visst system. Detta säkerställer att valutan är fördelad i en jämn takt, vilket bidrar till en viss stabilitet. Ju fler människor som bryter bitcoin, desto mer stabil kommer Bitcoin-nätverket att vara.

Systemet kallas för utvinning/brytning av bitcoins. Föreställ dig ett bitcoin-mynt som sitter fast i ett stort block av sten. För att få myntet, måste du hacka din väg genom stenen. Digitalt, görs detta med hjälp av matematiska problem, som kallas för bitcoin algoritmer.

När algoritmen är löst får användaren som arbetade på matteproblemet ett visst antal bitcoins. Detta har skapat en hel industri för utvinning av de pengar, som blir allt mer omfattande och komplexa. Svårigheten att matteproblemen ökar nämligen automatiskt efter hur snabbt de blir lösta.

I uppstarten av bitcoins var det möjligt att använda en vanlig dator till att gräva efter bitcoins. Nu har dock algoritmerna blivit så komplexa att det krävs speciella processorer och datorkfraft för att lösa problemen.

Det är också värt att nämna att antalet bitcoin du får för varje block som utvinns, halveras cirka vart fjärde år. Just nu får du 12,5 Bitcoins per block, med nästa halvering som beräknas ske under år 2021.

Det är naturligtvis också möjligt att köpa bitcoins på den digitala marknaden. Här kommer du dock betala marknadspriset för den valuta som styrs av tillgång och efterfrågan.

Valet ligger mellan att spendera tid, pengar på utrustning och pengar på ström för att gräva efter pengar, eller för att köpa dem direkt från någon annan.

För att köpa/handla bitcoins rekommenderas att du skapar ett konto på Coinbase.

Digital plånbok och Bitcoins

För att kunna handla med bitcoins, måste du först och främst skaffa dig en digital plånbok. Detta fungerar precis som med en vanlig plånbok, med undantag av att den används endast till handel med Bitcoin.

Det finns plånböcker för nästan alla digitala betalningslösningar. Du kan få en digital plånbok via din mobil, där det finns applikationer för Android, iOS, Windows Phone och Blackberry.

Utöver dessa kan du även ha en digital plånbok på din dator (Windows, Mac och Linux). Här finns det många olika lösningar, som fungerar på alla tre operativsystem.

Bitcoin ger även dig möjlighet att hantera din plånbok via webben, om du vill behålla den digitala plånboken är det helt webb-baserat. Eventuellt så kan du bara hålla dina bitcoins på den webbplats där du köper bitcoins, även om detta inte rekommenderas om du ofta har planer på att köpa/sälja.

När du erhåller din digitala plånbok, är det viktigt att du läser igenom säkerhetsreglerna till Bitcoin. Så länge du följer dessa kan du känna dig övertygad om att dina bitcoin(s) är säkrade. Det är särskilt viktigt att skaffa en säkerhetskopia av din plånbok, liksom en ordentlig kryptering.

Kom ihåg att en digital valuta är mer utsatt för cyberbrott. Nu när Bitcoin priset har stigit så mycket under de senaste månaderna, är det många som vill ha tag på dessa pengar. Det är därför mycket viktigt att du skaffar så mycket säkerhet som möjligt kring den digitala plånboken.

Ska du förvarar bitcoins på ett säkert sätt, måste man stå för egen lagring och inte förlita sig på tredje part. Det bästa sättet att göra detta på är att köpa en Nano Ledger S via https://www.ledgerwallet.com/

Nano Ledger är precis lika säkra som de andra två hårdvaru-plånböcker. De är populära eftersom de är lågt prissatta ($65) jämfört med konkurrenterna. Detta är en hårdvaru-plånbok som är konkurrenskraftigt prissatt.

Hur köper du Bitcoins

När du vill köpa Bitcoins så behöver du först och främst en personlig, digital och krypterad plånbok.

 1. Klicka dig in på Blockchain. Detta är en av de mest kända leverantörerna av digitala plånböcker (e-plånböcker).
 2. När du har registrerat dig så ska du klicka på ”Security Center” för att säkra ditt konto mot obehörande.
 3. Du bör gå igenom och genomföra alla de olika säkerhetsalternativ som presenteras. Detta för att säkerställa alla dina värden, och det rekommenderas starkt. Du kan bland annat skapa en 2-stegs inloggings bekräftelse, samt blockera IP-adresser som har anknytning till TOR nätverket.

Nu har du en plats att hålla din kryptovaluta på, så nu kan du gå vidare och köpa några Bitcoins.

Det finns flera internationella, digitala marknadsplatser för köp och försäljning av Bitcoins. Här hänvisar vi till Coinbase.com.

 

 1. Klicka dig in på Coin När du registrerar dig måste du ladda upp en bild av ditt pass eller körkort. Bilden måste vara av bra kvalitet och lätt att läsa. Om du inte kan få bilden godkänd kan du inte handla Bitcoins.
 2. Efter att du har legitimerat dig, kan du börja köpa och sälja Bitcoins. Klicka på ”Buy/Sell Bitcoin”.
 3. Här kan du ange hur många euro som du vill köpa Bitcoins för. Välj Visa som betalningsmetod och klicka på ”Buy Bitcoins Instantly”.
 4. När du har köpt Bitcoin, kommer dessa att placeras i den lokala plånboken på Coinbase.com, BTC Wallet.
 5. Tryck på ”Send/Request” och fyll i adressen till den plånbok som du har skapat på blockchain.info/wallet.
 6. För att hitta rätt adress måste du ange i din plånbok på blockchain.info och klicka på ”Receive” och kopiera denna adressen i fältet på Coinbase.com.
 7. Se till att informationen är korrekt och tryck på ”Send Funds”. Du måste nu bekräfta din överföring.
 8. Överföring till plånboken på Blockchain kommer att ske omedelbart, men det tar kanske ett par timmar för blockchain nätverket att verifiera transaktionen.

När du handlar med Bitcoins, är det viktigt att komma ihåg att det är tal om ett finansiellt instrument med hög volatilitet. Därför är det viktigt att du, precis som när du investera i volatila aktier, inte investerar i mer än du har råd att förlora. Det är också viktigt att du inte tar några genvägar när du säkrar dina digitala värden.

Anonym handel med Bitcoin

I denna artikel har vi fokuserat på Coinbase.com som en marknadsplats för Bitcoins. Skulle du vilja handla anonymt, kan du använda localbitcoins. Detta är en peer-2-peer-tjänst som gör det möjligt att agera anonymt om du vill. Det är också en av de mest populära anonyma marknadsplatser. Här är oftast priserna lite högre än de som du hittar på Coinbase.

Vi har här fokuserat på Visa som betalningssätt för att handla Bitcoins. Detta är det snabbaste och enklaste alternativet. Det är värt att notera att det uppstår en transaktionsavgift på 3% vid användning av Visa och relativt låga maxgränser på den dagliga handeln. Det är också möjligt att överföra pengar direkt från bank. Då slipper du 1% i transaktionsavgift och du kan handla för runt 3000 euro per dag.

Vi rekommenderar dig att hålla Bitcoins i din personliga plånbok och inte på Coinbase.com. Tjänsten kommer inledningsvis att vara både säker och stabil, men det är alltid bra att vara på den säkra sidan. Så länge du aktiverar de olika säkerhetsåtgärder och kommer ihåg att hålla dina lösenord på ett säkert ställe offline, är du säker.

Det är också möjligt att skriva ut Bitcoins. Detta ger dig extra säkerhet, men det är viktigt att du sparar pengarna i en säker miljö, som till exempel ett värdeskåp.

Att genomföra en Bitcoin-transaktion

En transaktion med bitcoins fungerar på många sätt som en helt vanlig pengartransaktion. Den stora skillnaden är att köp och försäljning med Bitcoin sker helt anonymt. Det är alltså bara adresser till digitala plånböcker som utbyts.

För att transaktionen ska slutföras måste det finnas information om betalaren och mottagaren, så väl som hur stort beloppet är, precis som med vanlig handel. Det är också till bevis att du som köpare har tagit emot tillräckligt mycket transaktioner in i din digitala plånbok för att kunna täcka beloppet av försäljningen.

Om det är du som kommer att köpa så är det också du som lägger in adressen till mottagarens konto. Detta kallas för den offentliga nyckeln. När pengarna skall överföras måste du även signera  med din privata nyckel, och det måste även mottagaren. Detta kan på många sätt jämföras med kontonummer (allmän nyckel), och säker inloggning-lösenordet (privat nyckel).

Ibland kan det ta lite tid innan Bitcoin transaktion går igenom. Detta beror på att ”gruvarbetarna” vi diskuterade ovan måste godkänna transaktionen. I praktiken innebär detta att du ibland måste vänta tills ”gruvarbetarna” är redo att gräva för bitcoins innan pengarna överförs.

Utöver detta är det också värt att veta att bitcoins fungerar som låsta belopp till låsta transaktioner. Säg att du kommer att få 4 bitcoins i form av en transaktion på 1 bitcoin och en transaktion värd 3 bitcoins. När du ska använda dessa 4 mynt för att betala för allt annat så måste du överföra två transaktioner var för sig.

Transaktionslistan till Bitcoin

Något utav det mest intressanta med bitcoins är att de inte finns någonstans. Inte som specifik kod eller digitala pengar på ett bankkonto. Det enda stället bitcoins är verksamma är genom transaktioner med ett fast antal bitcoins.

Transaktionslistan till Bitcoin uppdateras varje gång ett belopp av bitcoins överförs. Detta är alltså en offentlig lista, och bakgrunden för att handla med bitcoins är i princip helt anonym. Du kan inte se vem som har köpt eller sålt pengar, bara att de har flyttats. Det är värt att nämna att Amerikanska skattemyndigheterna för ett par år sedan offentligjorde att de har helt kartlagt hela transaktionslistan.

Varje gång en transaktion går igenom, vilket betyder att en mängd av bitcoins flyttas, kommer det att leda till att den så kallade bitcoin-blockkedjan växer. I princip är detta en transaktionslista för pengarna. Ju fler bitcoin som är i omlopp, desto längre kommer denna blockkedja att vara.

Det utförs flera hundra tusen Bitcoin transaktioner varje dag. Dessa kommer att läggas in i transaktionslistan, och denna innehåller alla transaktioner sedan Bitcoin kom ut på marknaden. Alltså kan man spåra varenda bitcoin som har grävts upp av ”gruvarbetarna” sedan 2009.

Eftersom Bitcoin transaktioner är offentliga, kan du också hålla jämna steg med marknaden via dedikerade webb-sidor som kontinuerligt uppdateras. Här är det lätt att se hur stor blockkedjan som säljs är, samt hur värdet av bitcoins ser ut från dag till dag.

Använda Bitcoins till handel, överföring och donationer

Bitcoins har sina svagheter som valuta. Detta handlar primärt om att antalet bitcoins-mynt också är låsta till deras respektive transaktion-blockkedjor. Du kan, på många sätt, tänka på detta som sedlar och mynt.

Precis som en 10-krona är värd exakt 10 kronor så kommer en bitcoin transaktion att vara värd exakt x antal bitcoins. Med andra ord är det speciellt vissa former av handel som är mycket svåra att genomföra med Bitcoin.

Detta är särskilt problematiskt när det gäller återkommande betalningar. Till exempel, du kan inte använda bitcoins som betalningsmedel för Netflix eller Spotify-abonnemang. Mynten är inte lösa från deras transaktioner, och kan därför inte användas för att överföra ett fast belopp.

Bitcoins är bäst lämpade för parti-och detaljhandel, transport och donationer. I online-butiker som accepterar bitcoins kommer de transaktionerna att utförs på exakt samma sätt som med kort eller Paypal. Du blir skickad vidare till en applikation där du fyller i din e-plånboks information och ditt köp godkänns.

Som överföring mellan två personer är bitcoins också mycket praktisk. Detta fungerar på många sätt precis som att överföra pengar från ett bankkonto till ett annat. I stället för ett namn har du en plånbok-dress för att relatera till, men annars så motsvarar överföringen på pricken det som motsvarar en banks.

I och med att bitcoins är låsta till deras transaktioner gör det att detta passar väl in för att skänka pengar. Så länge organisationen eller projektet har funktioner för att acceptera bitcoins kommer transaktionen vara enkel att genomföra.

Så gräver du ut din första Bitcoin

Har du lust att börja bryta/gräva efter bitcoins? Som tidigare nämnts, kan du naturligtvis köpa valuta. Men dataentusiaster världen över har bidragit till att skapa ett stort nätverk av dedikerade Bitcoin-gruvarbetare.

Oavsett så behöver du skaffa dig en digital plånbok för att kunna börja bryta bitcoins. När du hittar mynt så behöver ju de en plats att samlas på. Välj den applikationslösning som är rätt för dig, och sedan kan du sätta i gång med gruvarbetet.

Bitcoin har just nu en kurs på runt 8670 miljoner euro per mynt. Med andra ord kan du komma ganska långt med endast en bråkdel av en Bitcoin. I samband med utvinning av bitcoins, är det vanligt att arbeta med alla bitcoins (BTC) och millibitcoins (mBTC).

De algoritmer som måste lösas för att få tag i bitcoins blir allt mer komplicerade. Det innebär att du behöver viss teknik för att gräva efter mynt. Vi kommer att återkomma till detta alldeles strax. Det kan också vara så att du bör tänka på så kallade grupp-grä, särskilt som nybörjare.

Med detta arbetssätt så kan du gå tillsammans med andra gruvarbetare i en så kallad grupp. Här arbetar du tillsammans för att lösa algoritmer. När du får tag i bitcoins är vinningen uppdelad i stigande ordning genom de som bidragit mest till utvinningen av bitcoin.

Nödvändig teknik som krävs för att gräva upp Bitcoins

Även om du arbetar tillsammans med andra gruvarbetare, finns det fortfarande viss teknik som måste vara på plats när du gräver efter bitcoins. Detta handlar om att matteproblemen som måste lösas för att få mynt blir allt mer krävande.

Den första uppgraderingen som gjordes för att snabbare kunna gräva för mynt var att använda sig av grafikkorten som används för dataspel. Dessa sattes in av gruvarbetarna under en period, och resultatet var att algoritmerna blev lösta snabbare.

Grafikkort för spel använder en hel del ström, och så småningom blev dessa långsamma med att lösa matteproblemen. Det var då spm grafikkort blev utvecklade specifikt till att gräva efter bitcoins. Dessa kallas ASIC-kort (Application Specific Integrated Circuit) och finns nu tillgängliga i en mängd olika modeller.

Om du har för avsikt att gräva efter bitcoins för att tjäna pengar, måste du ha bra utrustning på plats. Detta innebär en stark dator med en snabb processor, och förmodligen bör du även investera i ett ASIC-kort. Tek.no rekommenderar AMD Radeon 7970-kort.

Strömförbrukning, inköpspris och profit

Så kommer naturligtvis den stora frågan: Kan jag bli rik genom att gräva efter Bitcoin?

Här är det viktigt att du beaktar flera faktorer.

Först och främst, måste du titta på hur mycket ström som dras från den utrustning som används för att gräva. Om du inte har den optimala tekniken på plats, är det sannolikt att priset för denna teknik kommer att vara högre än de pengar du tjänar på att gräva.

Men, du måste också ta köpeskillingen för den utrustning du använder i beräkningen. För att ”gruvdriften” ska vara lönsam behöver du förmodligen satsa på teknik som är särskilt utformad för att gräva efter Bitcoin. Då är det också viktigt att titta på lönsamheten i ett långsiktigt perspektiv.

Slutsatsen är att man definitivt inte kommer att bli rik över natten genom att gräva efter bitcoins. Detta är reserverat för de människor som hoppade på Bitcoin trenden tidigt. De sitter nu med enorma vinster. De mynt som var enkla att gräva fram för en 5-6 år sedan har nu kraftigt stigit i värde.

Detta kan också tyda på att Bitcoin priset kommer att fortsätta stiga. Om du har förtroende för valutan, och är intresserad av data, kan detta vara ett bra sätt att tjäna lite extra pengar på. Kom bara ihåg att dina resultat kommer att bero på den utrustning man investerar i, samt den tid du lägger ned på självaste ”gruvdriften”.

Hur Skyddar Du Dina Bitcoins?

Här har du tre tips som kommer att hjälpa dig. Precis som en vanlig plånbok som endast innehåller en liten mängd pengar, är det även klokt att hålla ett mindre Bitcoin belopp på din dator, mobiltelefon eller på en server, som du kan använda för dagliga transaktioner. På detta sätt kommer dina resterande Bitcoins att  förvaras på ett säkrare sätt.

 • Kom ihåg att göra regelbundna säkerhetskopior, och kom ihåg att kryptera plånboken eller din smartphone med ett starkt lösenord för att skydda detta mot tjuvar (även om det dessvärre inte hjälper mot keylogger hårdvara eller mjukvara)
 • Spara några av dina Bitcoin på en plånbok som inte är kopplad till webben. Du kan tänka på detta som om det är en typ av bank, för de flesta går bara runt med en liten summa pengar, samtidigt som de håller resten av pengarna på en bank.
 • Kom ihåg att uppdatera mjukvaran. För ett extra lager av skydd kan du använda Bitcoins multisignatur-funktion som gör att en transaktion kräver att flera oberoende godkännanden genomförs.

Om du spenderar lite tid på ovanstående punkter, kan du lagra dina pengar på ett säkrare sätt.

Bedrägerier Du Behöver Se Upp För

De fyra mest typiska former av bedrägerier är Ponzi, utvinnings-bluff, falska plånböcker och falska börser.

 • Ponzi: Detta kallas också för ”high yield” investmentprogram, och de frestar dig med högre ränta än marknadsräntan (vilket är cirka 1-2% per dag) medans du överför dina pengar till en ”tjuv” plånbok. Dessa typer av bedrägerier tenderar att komma in och ur sin existens, och gärna även byta namn ett antal gånger. Håll dig borta från företag som ger dig Bitcoinadresser för inkommande betalningar i motsats till betalningssystem som BitPay eller Coinbase.
 • Utvinnings-bedrägerier: Dessa företag kommer att erbjuda att utvinna stora mängder Bitcoin för dig. Och för det så måste du betala dem. Men om du gör det, är det här den sista gången du ser dessa pengar, och utan några Bitcoin i dina ägor.
 • Falska börser: Dessa bedrägerier erbjuder ofta saker som vanliga plånböcker inte gör, som till exempel PayPal eller kort-betalning, eller bättre priser än på andra börser. Det känns knappast nödvändigt att säga att dessa bedrägerier kommer att leda till att du blir fattigare.
 • Falska plånböcker: Detta liknar online plånböcker, men det finns en skillnad. Och skillnaden är att dessa bedrägeri-plånböcker kommer att be dig om pengar som en form av deposition. Adressen leder till dem och inte till dig.

Av alla dessa är falska plånböcker de mest utbredda, och bedragarna håvar in miljonbelopp