Guide

Vad är Blockchain-teknik?

Passar för
Nybegynner
Är blockkedje-teknik det nya Internet?
Jan H

I denna guiden:

vad ar blockchain

Blockkedjan är otvivelaktigt en sinnrik uppfinning. Och den uppfanns av en person eller grupp, som kallar sig Satoshi Nakamoto. Men sedan dess har blockkedjan utvecklats till något mycket större än vad det var, och frågan alla ställer sig nu är: Vad blockkedjan?

Genom att låta digital information distribueras, men inte kopieras, skapade blockkedje-tekniken ryggraden till en ny typ av Internet. Ursprungligen användes blockkedjan för att stödja den digitala valutan Bitcoin, men tekniksamfundet hittar nu andra, potentiella tillämpningar för tekniken.

Bitcoin har kallats ”det digitala guldet”, och det finns goda skäl till detta. Det totala värdet av Bitcoin ligger för närvarande på nio miljarder dollar. Och blockkedjor kan även lagra andra former av digitala tillgångar. Precis som Internet (eller bilen), behöver du inte veta hur blockkedjan fungerar för att kunna använda den. En viss grundkunskap hjälper dig dock att förstå varför denna teknik kallas revolutionerande. Därför hoppas vi att du kommer att gilla denna Blockchain-guide.

Vad är blockkedje-teknik?

”Block Chain är en digital huvudbok där finansiella transaktioner kan programmeras för att lista allt av värde, inte bara finansiella transaktioner.”
– Don och Alex Tapscott, författare till boken ”Bitcoin Revolution” från 2016.

En distribuerad databas

Föreställ dig ett kalkylblad som dupliceras tusentals gånger över ett datanätverk. Föreställ dig vidare att detta nätverk är utformat för att regelbundet uppdatera kalkylbladet. Då har du en grundläggande förståelse för vad blockkedjan är.

Information som lagras på blockkedjan existerar som en gemensam och ständigt uppdaterad databas. Detta är ett sätt att använda nätverk på som har klara fördelar. Blockkedje-databasen lagras inte bara på ett, enda ställe. Detta innebär att inlägg i registret är helt offentliga och lätta att kontrollera. Det finns ingen centraliserad version av databasen som en hacker eventuellt kan attackera. Data lagras på miljontals datorer samtidigt, och all data är tillgänglig för alla på webben.

Vad är blockkedjan? – World Economic Forum

För att gå lite längre med kalkylblad-liknelsen, låt oss titta på Google Docs kalkylblad och dess möjligheter. Läs texten nedan från en Blockkedje-specialist.

Blockkedjan som ett Google Dokument

Det traditionella sättet att dela dokument på är att skicka Microsoft Word-dokument till en mottagare, och be dem att göra ändringar. Problemet är att du då måste vänta tills du får en kopia av det nya dokumentet (ändrat), innan du kan läsa det eller göra andra förändringar. Detta innebär att du inte har tillgång till dokumentet förrän den andra personen är klar med det. Det är så databaser fungerar idag.

Två ägare kan inte ändra ett dokument samtidigt. Och det är precis så bankerna gör sina transaktioner idag. De låser åtkomsten tillfälligt eller minskar saldot under transaktionen. Därefter uppdaterar de sedan den andra sidan och öppnar tillgången (eller uppdaterar igen). Med Google Dokument eller Google Kalkylark så har båda parter tillgång till samma dokument, vid exakt samma tidpunkt. Och samma version av dokumentet är alltid synlig för båda. Det är som en delad huvudbok, men det är ett gemensamt dokument. Den distribuerade delen kommer in i bilden när delningen involverar flera personer.

Tänk hur många offentliga handlingar och uppgifter som kan användas på det här sättet. Istället för att låta dokument gå från användare till användare, och riskera att man förlorar koll på de olika versionerna, är det inte bättre att alla affärsdokument är delbara i stället för att överföras fram och tillbaka?  

”Väldigt många typer av juridiska avtal skulle vara perfekta för ett sådant arbetsflöde. Du behöver inte en blockkedja för att dela dokument, men denna analogi är mycket stark. ”- William Mougayar, innovatör, marknadsförare, strateg och Blockkedjespecialist.

 

Blockkedje-hållbarhet och robusthet

Blockkedjeteknologin är som Internet, i den meningen att den har en inneboende robusthet. Genom att lagra informationsblock som är identiska i hela nätverket kan inte Blockkedjan:

 1. Kontrolleras av en enda enhet
 2. Den har inte en enstaka ”point of failure”.

Bitcoin uppfanns 2008. Sedan dess har Bitcoin-blockkedjan använts utan större problem. De enda problemen med Bitcoin fram till idag har orsakats av hackers eller dålig förvaltning. Med andra ord, den mänskliga faktorn eller dåliga avsikter, och inte fel i det underliggande konceptet.

Internet i sig har visat att det är fortsatt stark, och det har det varit i nästan 30 år. Det är ett rekord som bådar gott för blockkedjeteknologin när den nu fortsätter sin utveckling.

”Det kan låta revolutionerande, men blockkedjan är verkligen en mekanism som samlar allt på ett sätt som garanterar full validering. Det finns inga förlorade transaktioner, mänskliga fel, mekaniskt fel, eller en transaktion som inte genomförts med båda parternas godkännande. Det bästa med den här tekniken är att en transaktion listas och spåras inte bara i ett register, utan i ett helt system av poster som är sammanlänkade via en säker valideringsmekanism.”

Ian Khan, författare, TEDx talare, futurist.  

Transparent och okorrumperbar

Blockkedjanätverket existerar i ett tillstånd av konsensus. En konsensus som automatiskt kontrollerar sig själv var tionde minut. Det är en typ av självreviderande system av digitala värden. Nätverket bekräftar varje transaktion med tio minuters intervall. Varje grupp av dessa transaktioner kallas ”block”. Två viktiga egenskaper uppstår tack vare detta:

 1. Transparens: Data lagras publikt i hela nätverket och är därmed per definition offentlig
 2. Okorrumperbar: Att ändra någon del av informationen på blockkedjan skulle kräva enorma dataresurser då det kräver att man skriver över hela nätverket.

Teoretiskt är detta möjligt men i praktiken osannolik. Att ta kontroll över systemet för att förvärva Bitcoins, till exempel, skulle samtidigt radera värdet.

”Blockkedjan löser problemet med manipulation. När jag talar om dessa saker i väst säger många att de litar på Google, Facebook, banker, etc. Men i resten av världen finns inte samma förtroende för organisationer och företag. Platser som Afrika, Indien, Östeuropa och Ryssland, till exempel. Det handlar egentligen inte om platser där människor är rika, men om länder som inte har nått samma nivå.” Vittalik Buterin, uppfinnaren av Ethereum.

Ett nätverk av noder

Blockkedjan består av ett nätverk av så kallade datornoder.

Nod: ”En dator kopplad till ett blockkedje-nätverk kör ett program som validerar transaktioner och skickar dessa vidare.”

Tillsammans utgör de ett starkt sekundärt nätverk, och detta skapar helt andra möjligheter för hur Internet kan fungera.

Varje nod är en slags förvaltare av blockkedjan och kopplas upp till nätverket automatiskt. Det är i denna mening man kan säga att nätverket är decentraliserat. Men var och en har också ett incitament att delta i nätverket så att man kan vinna Bitcoins.

Man säger ofta att noder utvinner Bitcoins, men det är lite missvisande. Vad som händer är att alla tävlar om att vinna Bitcoins genom att lösa uppgifter som pussel eller gåtor. Bitcoin var anledningen till att blockkedjan blev till, men idag ser vi att själva valutan bara är en av många möjliga tillämpningar av tekniken.

Det finns ungefär 700 olika Bitcoinliknande kryptovalutor (växlingsbara värde-”polletter”/tokens). Dessutom finns det många andra potentiella anpassningar av det ursprungliga blockkedjekonceptet. Vissa är aktiva redan, medans andra fortfarande är under utveckling.

”Bitcoin har samma karaktär som faxmaskiner hade. En enda faxmaskin skulle inte ha varit en dörröppnare. Men en värld där alla har en fax, får ett enormt värde.”

Larry Summers, tidigare finansminister USA.  

Förstå Blockchain på två minuter

Decentraliseringsidén

Blockkedjan togs fram för att vara en decentraliserad teknik.

Allt som händer på den är en funktion av nätverket som helhet. Detta ger några viktiga implikationer. Genom att skapa ett nytt sätt att kontrollera transaktioner, så blir delar av de traditionella handelsaktiviteterna överflödiga. Aktiehandelstransaktioner, till exempel, kommer att vara så gott som omedelbara på blockkedjan. Det kommer därför inte att ta timmar eller dagar innan en handelstransaktion är klar. Man kan också göra olika typer av register publika, såsom för tomträtter. Decentraliseringen är redan en realitet.

Ett globalt nätverk av datorer använder blockkedjeteknologi till att samadministrera en databas som loggar Bitcoin-transaktioner. Man kan därför säga att Bitcoin hanteras på och av nätverket, och inte av en enskild aktör. Denna decentralisering innebär att nätet fungerar på en användare-till-användare basis (peer to peer). Den typ av mass-samarbeten som detta möjliggör är något man först nu börjat undersöka.

”Jag tror att decentraliserade nätverk kommer att bli nästa stora våg av teknik.”
Melaine Swan, författare till «Blockchain: Blueprint for a New Economy» (2015)

Vem ska använda Blockkedjan?

Som en del av nätverkets infrastruktur behöver du inte veta någonting om blockkedjan för att dra nytta av den i ditt liv.

Den finansiella sektorn är den industri som kanske tydligast kan utnyttja denna teknik först. Ta internationella penningöverföringar till exempel. Världsbanken uppskattar att över 430 miljoner dollar överfördes 2015. Och nu finns det en stor efterfrågan på blockkedjeutvecklare.

Blockkedjan hoppar över mellanhänder för den här typen av transaktioner. Man kan jämföra med datautvecklingen. Persondatorer blev tillgängliga för massorna först när man tog fram ett grafiskt gränssnitt som liknade ett skrivbord. Således en ”desktop”. Samma sak gäller ”ewallets” som man använder för att kunna köpa saker med Bitcoin, samt spara Bitcoin med andra kryptovalutor.

Nätbaserade transaktioner är nära förknippade med identitets-verifierings-processer. Och det är lätt att föreställa sig att plånboks-appen kommer att förändra framtiden, och även inkludera sätt att hantera identiteter.

”Webidentitet och rykte kommer decentraliseras. Vi kommer att äga de data som tillhör oss». -William Mougayar, författare till «The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology» (2016)

Blockkedjan och ökad säkerhet

Genom att lagra data över hela nätverket eliminerar blockkedjan risker som förknippas med central datalagring.

Nätverk saknar centraliserade sårbarhetspunkter som hackare annars skulle kunna utnyttja. Idag har Internet säkerhetsproblem som alla känner till. Vi är till exempel beroende av lösenord/användarnamn-system för att skydda vår identitet och våra tillgångar online. Blockkedjebaserade säkerhetsmetoder använder krypteringsteknik.

Grunden för detta är de så kallade publika och privata nycklar (nyckelpar). En publik nyckel, är en rad med slumpmässigt genererade siffror. Och detta är användarens adress på Blockkedjan. Bitcoins som skickas över nätverket listas som om de hör till den adressen. Den privata nyckeln är som ett lösenord som ger ägaren tillgång till sina bitcoins eller andra tillgångar. Om du lagrar data på blockkedjan så är de okorrumperbara. Det är också viktigt att skydda dina digitala tillgångar genom att skydda din privata nyckel. Du kan göra detta genom att skriva ut den. Då har du gjort vad som kallas en pappersplånbok.

Ett nätverk på en annan nivå

Med Blockkedjeteknologi får Internet ett nytt lager av funktionalitet.

Redan idag kan användarna handla direkt med varandra. Och år 2016 handlades runt om i världen för mer än 200 000 dollar om dagen. Denna handel kommer att öka tack vare säkerhetsfunktioner. Och finanssektorn är en av de branscher som kommer att påverkas mycket.

Goldman Sachs anser att Blockkedjeteknologin har en stor potential för att optimera provision och betalning, och att detta kan innebära en besparing på upp till sex miljarder dollar årligen.

”2017 kommer att bli ett viktigt år för blockkedjeteknologin. Många av de nya företag man ser i branschen kommer antingen börja tjäna pengar, eller försvinna på grund av att de saknar pengar. Med andra ord bör 2017 vara det år då man ser mer implementering av produkter som använder blockkedjeteknologi, och mindre snack om alla ”magiska” möjligheter av de som använder tekniken mest för syns skull. För konsumenterna vill man naturligtvis inte att blockkedjan ska styra dessa saker, så man kan säga att den här tekniken är osynlig. Jag känner personligen till flera större exempel på blockkedjeprodukter som kommer att lanseras under 2017. Så 2017 är ett viktigt steg mot ökad användning av blockkedjeteknologin. Detta kommer att leda till att skeptikerna kommer att se att det fungerar i praktiken, och inte bara höra om de potentiella möjligheterna.

-George Howard, professor Brown University, Berklee College of Music, grundare av George Howard Strategic.

Är blockkedjan det nya Internet? Internet 3.0?

Blockkedjan ger Internetanvändare möjlighet att skapa värden och autentisera digital information. Vilka nya affärsapplikationer kommer det att resultera i?

 • Smarta kontrakt:
  • Detta är distribuerade huvudböcker/reskontra som gör det möjligt att koda enkla kontrakt som kör sig själv utifrån att vissa kriterier uppfylls. Ethereum är ett open source blockkedjeprojekt som byggdes speciellt för att göra detta. Även om projektet fortfarande är i ett tidigt skede så har den potential att visa världen hur användbar den här tekniken kan vara. Redan nu, kan smarta kontrakt programmeras att utföra enkla funktioner. Till exempel, kan en avkastning på en finansiell investering betalas ut automatiskt när lämpliga förutsättningar infaller.

 

 • Delnings-ekonomi:
  • Med företag som Uber och Airbnb har delningsekonomimodellen redan visat sig vara en framgång. Men idag är det likväl så att den som vill ta en biltur måste använda tjänster som Uber. Genom att använda peer-to-peer-betalningar öppnar blockkedjan dörrar till direkt interaktion mellan parterna. Detta är en verkligt decentraliserad delad ekonomi. Ett tidigt exempel på detta är OpenBazaar. De använder blockkedjan till att skapa en peer-to-peer-version av eBay. Ladda ner appen till din enhet och du kan handla med OpenBazaar-näringsidkare utan att betala avgifter. I denna modell, som har en ”inga regler”-etik, är ditt personliga rykte viktigare än på plattformar som eBay.

 

 • Crowdfinansiering (crowdfunding)
  • Initiativ som kicken och Gofundme går i spetsen för den nya peer-to-peer ekonomin som tar fart. Och populariteten som dessa projekt får visar att kunderna är intresserade av att ha ett ord med i leken kring hur produkter utvecklas. Blockkedjor hjälper till här och kan potentiellt skapa crowd-finansierade kapitalfonder. Ett exempel på detta är Ethereumbaserade DAO (Decentraliserad Autonom Organisation). De lyckades få in otroliga 200 miljoner dollar under drygt två månader. Deltagarna köpte DAO tokens, och dessa tillät dem att rösta för smarta-kontrakt-investeringar i riskkapital. Röstvärdet bestämdes utifrån hur många DAO de hade. Hackers lyckades visa att projektet lanserats utan tillräckliga säkerhetsmekanismer på plats, och det fick katastrofala följder. Oavsett detta så visar DAO experimentet att blockkedjan har potential att skapa ett nytt paradigm när det gäller ekonomiskt samarbete.

 

 • Myndigheter:
  • Genom att göra resultaten transparenta och allmänt tillgängliga så kan distribuerad databasteknologi ge full insyn i politiska val, och annan form av röstning. Ethereumbaserade smarta kontrakt kan automatisera processer. Appen Boardroom låter organisatoriska beslut ske på blockkedjan. Detta innebär i praktiken att företagens ledning är helt transparenta och kontrollerbara när man har att göra med digitala tillgångar, värden eller information.

 

 • Kontroll av leverantörkedjan:
  • Konsumenter är mer och mer intresserade av att veta om de etiska påståendena som företagen hävdar om deras produkter faktiskt stämmer. Distribuerade huvudböcker ger oss ett enkelt sätt att kontrollera sådana saker. Blockkedjebaserad tidstämpling ger insyn om sådana saker, och ger dessutom en bekräftelse om geografisk plats. Diamanter är ett exempel där det är viktigt att veta att den produkt du köper inte kommer från vissa områden. Provenance är ett företag från Storbritannien som erbjuder en översyn av försörjningskedjor för en mängd olika produkter. Till exempel fisk. Genom att använda Ethereum som blockkedja kan man i ett pilotprojekt som bolaget bedriver veta att fisken som säljs i sushirestauranger i Japan har fötts upp på ett ekologiskt korrekt sätt av leverantörerna i Indonesien.

 

 • Fillagring:
  • Decentralisering av fillagring på internet har många fördelar. Och om du distribuerar data över ett nätverk, förhindrar du att filerna försvinner eller hackas. Inter Planetary File System (IPFS) gör det enkelt att konceptualisera hur ett distribuerat Internet kan fungera. Det liknar något hur en BitTorrent flyttar data online. IPFS gör centraliserad klient-server relation onödigt (dvs som Internet är uppbyggt i dag). Ett nytt Internet som består av helt decentraliserade webbplatser har potential att göra fildelning och streaming mycket snabbare. Men denna typ av förbättring är inte bara bekväm, det är en nödvändig uppgradering av nätverkets nuvarande, överbelastade sätt att leverera innehåll.

 

 • Framtidsstudier:
  • Crowdfinansierade framtidsstudier och förutsägelser om framtida händelser har visat sig ha en hög grad av framgång. När man ser ett genomsnitt av vad folk tycker, visar det sig att det raderar ut fördomar och vanföreställningar som vilseleder omdömet. Framtidsstudier som betalar i förhållande till hur framtida händelser utspelar sig existerar redan. Blockkedjor är ett slags ”massans visdoms” teknik som utan tvekan kommer att användas på många olika sätt under de kommande åren.
   Appen Augur är fortfarande i beta, men ger dessa möjligheter. Deltagarna kan tjäna pengar genom att köpa andelar till det resultat som senare visar sig bli verklighet. Ju fler andelar man köper, desto högre blir utdelningen. Men man behöver inte mycket för att skapa sådana marknader. För endast med en liten budget på en dollar, kan vem som helst ställa en fråga, skapa en marknad baserad på framtida händelse, och ta emot avgifter från de som deltar.

 

 • Immaterialrättsligt skydd:
  • Digital information kan kopieras i all oändlighet. Och distribueras, tack vare Internet. Detta har gett nätanvändare globalt en guldgruva med gratis innehåll. De som äger rättigheterna till detta material har å andra sidan inte varit så lyckliga. De har förlorat kontroll över vad de har skapat, och förlorat pengar. Smarta avtal kan skydda rättigheter och automatisera försäljning av immateriella rättigheter på nätet, samtidigt som risken för kopiering och omfördelning elimineras helt och hållet.
   Mycelia använder blockkedjan till att skapa ett peer-to-peer musik distributionssystem. Det grundades av den engelska sångerskan Imogen Heap, och tillåter musiker att sälja låtar direkt till allmänheten samt möjliggör kortare prov som kan skickas till producenterna. Royalties beräknas och betalas automatiskt. Det fina med blockkedjor är att man kan använda mikrobetalningar, vilket indikerar att blockkedjan har en betydande framtid här.

 

 • Internet of Things (IoT)
  • Vad är IoT? I korthet: Administrering av vissa typer av elektroniska enheter över nätverket. Exempelvis temperaturen i ett lager. Smarta kontrakt gör fjärrautomatiserad hantering av system möjlig. En kombination av programvara, sensorer, och nätverk möjliggör utbyte av data mellan föremål och mekanismer möjlig. Resultatet är en ökad effektivitet och även bättre övervakning av kostnaderna. De största företagen inom produktion, teknik och telekommunikation försöker alla kontrollera den här marknaden. Vi talar om storlek Samsung, IBM och AT & T. IoT applikationer kommer att finnas i allt från administration av komponenter för dataanalys och automatiserad systemadministration i en gigantisk skala.

 

 • Grannskaps mikronätverk:
  • Blockkedjeteknik låter en att köpa och sälja förnybar energi som genereras av mikronätverk i en stadsdel. När solpanelerna producerar för mycket energi kan Ethereumbaserade smarta kontrakt distribuera överskottsenergin. I Brooklyn finns ett företag som heter Consensys, ett av de världsledande företagen på att skapa applikationer för Ethereum. Ett av de projekt som de arbetar med är Transactive Grid – i samarbete med LO3. De har redan en prototyp-app, som använder Ethereums smarta kontrakt för att automatisera övervakning och omfördelning av mikronätverks energi. Dessa så kallade ”intelligenta nät”, är ett tidigt exempel på IoT-funktionalitet.

 

 • Identitetsadministration:
  • Det finns ett stort behov av bättre identitetshantering på webben. Möjligheten att verifiera sin identitet är viktigt för ekonomiska transaktioner på nätet. Men nuvarande lösningar är undermåliga. Distribuerade huvudböcker ger bättre metoder för att kunna bevisa vem du är, samt har dessutom förmågan att digitalisera personliga dokument. Att ha en säker identitet är också viktigt, och kommer att bli ännu viktigare, för online-interaktion, såsom delningsekonomin. Ett gott rykte är den viktigaste förutsättningen för att genomföra transaktioner på nätet. Att utveckla standarder för digital identitet visar sig vara en komplicerad process. Förutom de tekniska utmaningarna krävs samverkan mellan privata företag och regeringar i olika länder. Lagar och regler i olika länder kan skapa huvudvärk. E-handel är för närvarande beroende av SSL-teknik för att ge säkra transaktioner. Netki är ett företag som syftar till att skapa en SSL-standard för blockkedjan. Nyligen meddelades finansieringen av 3,5 miljoner, och en produkt väntas lanseras under 2017.

 

 • AML och KYC:
  • Anti-penningtvätt (AML) och ”know-your-customer” (KYC) metoder har en hög potential för anpassning på Blockkedjan. Idag måste du ha arbetsintensiva flerstegsprocesser för varje ny kund. KYC kostnaderna kan minskas genom kontroll på en plattform där många företag deltar och effektiviteten kan gå upp som följd. Polycoin är ett företag med AML / KYC produkt som omfattar analys av transaktioner. Misstänkta transaktioner kan föras vidare till mänsklig kontroll. En annan startup är Tradle, som utvecklar ett program som heter Trust In Motion. Det kallas ”Instagram för KYV” och ger kunderna möjlighet att ta en ögonblicksbild av viktiga dokument som pass, räkningar etc. När dessa verifieras av banken, kan de lagras krypterade på blockkedjan.

 

 • Datahantering:
  • Idag kan man använda sociala medier som Facebook helt gratis mot att man uppger sina personuppgifter. I framtiden kommer användare ha möjlighet att hantera och sälja data som deras online-aktiviteter genererar. Bitcoin är väl lämpad för att betala den här typen av saker, tack vare att man kan betala mycket små belopp. MIT har ett projekt som kallas Enigma, och här kommer du att förstå att sekretess är viktigt för att skapa en marknadsplats för personuppgifter. Enigma använder kryptotekniker för att låta personliga data gå mellan noder, och samtidigt köra huvuddelen massutredningar på datagruppen som helhet. Fragmentering av data gör Enigma skalbar till skillnad mot blockkedjelösningar där data replikeras på varje nod. En beta-lansering förväntas inom sex månader.

 

 • Tomträtter:
  • Blockkedjor kan som offentlig reskontra, göra all möjlig typ av redovisning eller administration av register och dokument effektivare. Som tomträtter. Dessa är relativt lätta att förfalska, dessutom dyra och arbetskrävande att hantera. Flera länder har projekt för att använda blockkedjeapplikationer för att hantera tomträtter. Honduras var en av de första att tillkännage ett sådant projekt 2015, även om den nuvarande statusen för projektet är oklart. Georgien har i år gjort en överenskommelse med Bitfury Group om att skapa ett blockkedjeprojekt för tomträtter. Det sägs att Hernando de Soto (känd ekonom och förkämpe för egendomsrätt) är en av projektrådgivarna. Sverige har nyligen meddelat att de också kommer att starta upp ett projekt som gäller tomträtter.

 

 • Aktiehandel:
 •  Ökad effektivitet i aktiehandel med hjälp av blockkedjeteknologi tyder på att detta också kommer att införas här. Med peer-to-peer-teknik kan man bekräfta ett köp nästan omedelbart (i motsats till i dag, då det kan ta dagar). Detta innebär potentiellt att förmedlare inte längre behövs. Ett antal börser arbetar med prototyper av blockkedjeapplikationer för sina tjänster, däribland ASX (Australian Securitues Exchange), Deutsche Borse (Frankfurt Stock Exchange) och JPX (Japan Exchange Group). Nasdaqs sin Linq är ett av de viktigaste projekten. De samarbetar med blockkedjeorganisationen Chain, och meddelade sin första framgångsrika aktiehandel redan 2015. Nasdaq arbetar också på börsen i Estland med ett liknande projekt.

 

”2016 var det år då blockkedjeteorin accepterades. Men allt förblev teori för de stora aktörerna som satt på läktaren. Idag håller blockkedjeteknologin på att ”vända på allt” och bli kommersiellt. 2017 kommer att bli året då många bra projekt förverkligas, och några av dem kommer att tjäna pengar. Investeringarna kommer att fortsätta, men det totala värdet kommer att vara mindre än 2015 och 2016. Vissa kommer att sälja sina projekt till andra aktörer.”

-Judd Bagley, kommunikationsdirektör Overstock.com och chefs evangelist på t0.com