Sist uppdaterad: 06. Maj 2018
Bitcoin btc
Marknad

Vad är en fork?

Jan H
Monero forkes nu till MoneroV och i det sammanhänget har vi skrivit en artikel om forks. Vi redogör också vad skillnaden är mellan en soft fork och en hard fork.

Programvaran till Bitcoin och blockkedjan som driver Bitcoin har en öppen källkod. Det betyder att koden är tillgänglig för alla, både för att se på och till att använda. Källkoden fastsätter reglerna och protokollen till den blockkedja, och verkställas av noder (användare) som validerar transaktioner och genererar nya block.

Bitcoin-protokollet innehåller exempel en regel som säger att storleken på varje nytt block i blockkedjan ska vara på 1 megabyte med transaktionsdata. Eftersom en kryptovaluta som Bitcoin utvecklar sig kan det undertiden förekomma ändringar i protokollet. Det kan läggas till ny funktionalitet, eller kärn-parametrar som för exempel att block storleken kan justeras.

En fork förekommer när en grupp med ‘minere’ (noder som miner efter och genererar nya block på kedjan) i ett nätverk eller på en blockkedja antar denna typen ändringar och upprättar en ny blockkedja. Förra sommaren blev exempel Bitcoin ‘forkat’, eller splittat, till Bitcoin Cash. Den nya blockkedjan fick då andra regler och ett annat protokoll än föregångaren Bitcoin.

Två typer forks

SOFT FORKS:

När en grupp med noder blir eniga om uppdateringar till existerande regler på blockkedjan förekommer det som kallas en soft fork. Det betyder att de nya versionen av protokollen är kompatibla med tidigare versioner; äldre versioner av blockkedjan vill alltså känna igen nya block. Protokollen kör på samma sätt som för, och samtliga noder på nätverket fortsätter att känna igen nya block som läggs till blockkedjan efter en soft fork.

HARD FORKS:

En hard fork förekommer när en grupp med noder (användare) inte klarar och nå konsensus – inte klarar av och bli eniga med varandra. Därefter bestämmer varje miner, eller en grupp med minere, sig för att starta och validera block med nya protokollregler. Det är inte kompatibelt med äldre versioner av blockkedjan. Därmed måste alla som kör en nod och jobbar med utvinning av nya block på blockkedjan, och som önskar att validera transaktioner efter de nya reglerna, uppdatera programvaran för att känna igen de nya blocken.

En hard fork resulterar i en splitt i blockkedjan, och skapar en ny blockkedja. Huruvida båda kedjorna fortsätter att existera, både den gamla och den nya, beror på om de båda stöttas av noder och gruvarbetare på nätverket.
Hard forks får vanligtvis en hel del mer uppmärksamhet än soft forks, helt enkelt därför de skapar en helt ny blockkedja.

Det här såg man exempelvis i sommaren 2017, då Bitcoin blev splittet, och Bitcoin Cash föddes. I det här tillfället klarade inte nätverket att bli eniga om blockstorleken, och en grupp noder bestämde sig för att splitta till Bitcoin Cash, med blockstorlek på 8 megabyte.

När en hard fork uppstår, och bägge blockkedjorna fortsätter och stöttas av noder som utvinner block (minere), mottar alla som håller den upprinnliga kryptovalutan en tillsvarande mängd av den nya, splittrande kryptovalutan.

Det är upp till kryptovaluta börserna och avgöra om den nya kryptovalutan ska stöttas eller inte, och eventuellt att distribuera den till användare. Tidigare har många kryptovaluta investorer sätt på hard forks som gratispenger, men denna typen splittelser är avhängiga av att minere har tillräcklig stor tro på den nya valutan till att hålla den i livet. Det har förekommit flera olika Bitcoin-splittelser, men den ursprungliga Bitcoin-blockkedjan med sitt tillhörande protokoll är fortsatt den dominerende.

KORT UPPSUMMERAT

När en teknologisk utveckling eller ändring av en blockkedja förekommer uppgraderas den antingen genom en soft fork eller en hard fork. En soft fork uppstår när det uppnås konsensus bland noderna, alltså när ett flertal av individerna på nätverket är eniga om utvecklingen och de nya reglerna som föreslås, och de implementerar ändringarna tillsammans. Det resulterar i en protokoll ändring i den ursprungliga blockkedjan. En hard fork uppstår däremot när nätverket av noder som utvinner nya block inte klarar att uppnå konsensus och en grupp med minere splittar sig från den första blockkedjan för att skapa en helt ny kedja.