Guide

Vad är en ICO?

Tema
Investering
Passar för
Nybegynner
Du har säkert hört att 2017 var "The Year of the ICO's". I den här guiden kommer vi att gå igenom vad egentligen en ICO är.
Jan H

I denna guiden:

Vad är ICO?

ICO är en förkortning av ”Initial Coin Offering”. På kryptomarknaden pratas det också om ”Token-sale” eller ”Crowd-sale”. En ICO är en metod som blockkedje-baserade företag kan skaffa kapital på, från privata och institutionella investerare. I den här artikeln kallar vi för enkelhetens skull en kryptovaluta för en token.

Ta Facebook som ett exempel. När Facebook börsnoterades 2012 sålde de delägarskap i bolaget i form av aktier. Denna process kallas för en IPO (Initial Public Offering), mer allmänt känd som en börsnotering. Handel med Facebook aktien blev sedan tillgängligt för alla på NASDAQ i USA.

Blockkedjeföretag öppnar upp för investeringsmöjligheter i tokens istället för i aktier. Och i stället för att tokens handlas på NASDAQ sker handeln stället med tokens på kryptovalutabörser.

ICO-initial-coin-offering

Vad är skillnaden mellan en ICO och en IPO:

Det finns huvudsakligen fem stora skillnader mellan ICOer och IPOer och båda har fördelar och nackdelar när det gäller tillsyn, trovärdighet, användbarhet, varaktighet och tillgång.

  • Myndighetstillsyn

För företag som vill ge ut en IPO krävs att ett prospekt (som är ett juridiskt dokument) tas fram, som redogör för syftet och villkoren med börsintroduktionen. Dokumentet ska innehålla detaljerad information för att ge investerarna en grund för rationella beslut kring investeringen.

För ICOer krävs inte något sådant dokument. Det finns få lagar (om någon, väldigt obetydlig) som reglerar sådana handlingar för ICOer. Blockchain-företag som gör en ICO publicerar vanligtvis ett ”Whitepaper” (nedan kallad affärsplanen), men väljer själv vilken information de vill dela och kan därför välja att utelämna väsentlig information.

Det är dock av intresse att sätta ihop en ordentlig affärsplan för att kunna samla in tillräckligt med pengar för att förverkliga planerna. Därför har de bästa ICOerna tydliga affärsplaner som redogör för alla aspekter kring företaget och den produkt som de arbetar med.

  • Trovärdighet och kreditvärdighet

För att en börsnotering ska godkännas av Finansinspektionen måste företaget gå igenom en rigorös process. Alla konton måste verifieras, investmentbanker måste ställas som garanter och ett antal tidskrävande förfaranden måste utföras för att säkerställa att företaget har allt i sin ordning och att det finns en tydlig plan för vad pengarna ska gå till.

ICOer behöver inte gå igenom någon sådan process, vilket gör det svårt att bedöma företagets trovärdighet och hålla någon ansvarig om något går fel. I värsta fall, kan någon smita iväg med pengarna. Men som tidigare nämnts, så kommer företag med seriösa avsikter lägga ner tid på att ta fram ordnade affärsplaner med tydlig information. De företag som inte gör ett tillräckligt bra jobb här kommer förmodligen inte att kunna samla in tillräckligt med kapital.

  • Nytta / användning

Som nämnts säljs aktier till investerare vid en börsintroduktion. Detta ger investerare rätt till betalningar i form av utdelning, medan en aktie ger en röst på bolagsstämman. Aktier kan som bekant stiga och sjunka i värde baserat på faktorer såsom nyhetsinslag om företaget, aktuella händelser, eller beroende på ren spekulation.

Tokens som distribueras av ICO representerar inte alltid ägandet av ett företag, men kan ha ett brett utbud av funktioner. På samma sätt som aktier, kan en del tokens ge utdelning, och gå upp och ner i värde på grund av samma faktorer som för aktier. Men den största skillnaden mellan tokens och aktier är att en token bland annat kan användas som betalningsmedel inom ekosystemet för en viss  block-kedja .

Ta Datum-token som ett exempel. När du ser en video på Youtube, är det gratis för dig. Du betalar ingenting i monetära termer, men du ger bort värdefulla data som Youtube kapitaliserar på i efterhand. Du bjuder på information om ålder, plats, och ditt beteende dokumenteras dessutom. Till exempel kartläggs vilka annonser du klickar på, och vilka annonser du ser på i mer än 15 sekunder.

Detta ger Youtube värdefull information som de säljer till annonsörer och marknadsföringsföretag. Datum försöker revolutionera den här marknaden genom att dina data krypteras och du kan själv välja vilken data som du vill dela, mot betalning. Marknadsförare kommer att bli tvungna att betala dig direkt för att få värdefull information. Betalningen sker i form av Datum-tokens. Detta är ett bra exempel på hur en kryptovaluta kan användas i ett block-kedje-ekosystem. Datum-token är naturligtvis överförbara och kan lösas in i svenska kronor.

Detta är bara ett av många exempel på hur en token har en egenskap på en viss block-kedja.

  • Varaktighet av en ICO

Som tidigare nämnts, måste företag som börsnoteras genomgå en mycket tidskrävande process för att bli godkända. Det kan ta allt från fyra till sex månader innan hela processen är avslutad. ICOer tar mycket mindre tid och det tar i genomsnitt fyra veckor. Lite beroende på uppmärksamheten kring den aktuella ICOn och hur mycket pengar de får.

I vissa särskilda fall, har ICOer slutförts inom bara några minuter, tack vare enorm uppmärksamhet och hype. Några exempel inkluderar Bancor som samlade in $152 miljoner på 3 timmar, och Brave som samlade in $35 miljoner på 30 sekunder.

Detta visar inte bara hur snabbt företagen kan samla in pengar på marknaden, men också hur stor tilltro allmänheten har till kryptovaluta idag och hur acceptansen ökar med en enorm hastighet.

  • Tillgång

Det är normalt att börsintroduktioner garanteras av investmentbanker och investmentföretag. Det innebär att de flesta av aktierna säljs till dessa företag, som säljer dem vidare och distribuerar aktier till andra investerare. Det är ofta mycket svårt för vem som helst att delta i en börsintroduktion. Det innebär att möjligheten endast går till stora investmentbanker eller kända investerare. Andra måste vänta tills aktierna finns på börsen, innan man kan få tag på dem. Som vanligt så har den största vinsten redan tagits ut då, men företag kan givetvis också få en bra värdestegring även på börsen över tiden.

Med ICOer är möjligheten för vanliga privatpersoner att delta mycket större. Ett givet antal tokens ägs ofta av ansedda privata investerare och venture företag och säljs i en pre-ICO. Men ett stort antal sätts också av för försäljning till allmänheten. Det innebär att du och jag kan vara med i nästan varje ICO och att chansen att göra bra investeringar är lättillgängliga. Allt du behöver göra är en del egen forskning, och hitta ett projekt som du tror på, samt sedan köpa Bitcoin eller Ethereum för att delta.

Seed-Investment

ICO-reglering

ICOer har varit oreglerade under lång tid och i många länder finns det fortfarande inga regler som fastställer ramarna för ICOer. Nu ser myndigheterna potential i kryptovalutor och de ser hur lätt det är för vem som helst att genomföra en ICO, samt att vem som helst kan delta i en ICO. Reglerna varierar från land till land och man måste forska på egen hand för varje ICO, för att ta reda på vilka regler som gäller i det aktuella fallet.

I juli 2017 införde SEC (USA) regler som tillåter dem att använda federala lagar för att reglera kryptovalutor. Detta gör det svårt för amerikaner att delta i någon ICO, men samtidigt orsakar ökad reglering att större finansiella institutioner så småningom kan komma in på marknaden, och öka införandet av kryptovalutor och block-kedje-teknik.

  1. September 2017 meddelade de kinesiska myndigheterna att alla ICOer blir förbjudna i landet. Dessutom krävde de att alla medel från tidigare ICOer skulle återbetalas till investerarna. I kölvattnet av detta fick marknaden en ordentlig korrigering. Bara en vecka senare, sade en talesman för de kinesiska myndigheterna att förbudet var tillfällig tills närmare föreskrifter fanns på plats. I efterhand har marknaden återhämtat sig och vuxit till nya höjder.

Varför är ICOer så viktigt?

ICOer möjliggör för block-kedjeföretag att göra ytterligare framsteg. Vissa företag har redan varit i drift i flera år innan de gör sin första ICO och skapar en egen token. Detta har blivit en mycket populär metod för att säkra finansiering och de som tror på tekniken bidrar väldigt gärna med kapital till spännande projekt.

Detta skapar arbetstillfällen, förbättrar tekniken och revolutionerar delar av samhället. Vissa har redan betaversioner ute, medan andra ges möjlighet att gå från en idé till en verklig produkt. I framtiden kommer förmodligen mycket av dagens teknik flyttas över till blockkedjan utan att vi tänker nämnvärt över den.

Detta ger också spännande investeringsmöjligheter för privat-personer som inte tidigare haft möjlighet att investera i nystartade företag, eller i företag som befinner sig i ett mycket tidigt stadium.

Hur kan du delta i en ICO?

Det första du behöver är antingen Ethereum eller Bitcoin. Sedan behöver du en online-plånbok, som är mycket lätt att installera och bara tar några sekunder att skapa. Ethereum / Bitcoin överförs från din online plånbok till en ICO-adress som anges på bolagets hemsida. När ICO perioden är över kommer du att få ut tokens till din plånbok som du skickade pengar från.

Vi har guider om hur man köper Ethereum och Bitcoin första gången genom att skapa ett konto hos Coinbase .

För att delta i en ICO, skicka aldrig Ethereum eller Bitcoin direkt från en börs, inklusive Coinbase. Vi rekommenderar att du skapar en plånbok som heter MyEtherWallet . När du har köpt Ethereum skicka du dina pengar dit, och sänder dessa vidare till en egen ICO adress.

I vissa fall finns det en hel del uppmärksamhet kring en viss ICO. Då måste man skriva på en så kallad ”Whitelist” för att få vara med. Här måste du vara tidigt ute eftersom det ofta finns begränsade platser på den här listan. Om en ICO är mycket populär, och om listan är fylld, kan det nästan med säkerhet sägas att projektet är bra, och att priset kommer att stiga när tokens är noterade på   kryptobörser efter fullbordad ICO.

Vänligen kontakta oss om du undrar kring processen för att delta i en ICO.

Vad ska man tänka på innan du investerar i en ICO?

Vi har skrivit en omfattande guide om vad du ska leta efter när du gör en investering i en ICO. Det finns flera faktorer som spelar in, och många saker du bör tänka igenom noga, innan du placerar pengar i en ICO. Risken är mycket hög, och man kan riskera att förlora alla sina pengar.

Vad är orsaken till de extrema svängningar, och den extrema prisuppgången?

Hittills har kryptovalutor varit kända för att ha hög risk och volatilitet. Det är inte ovanligt att se upp-och nedgångar på 20-30% under en dag.

Det är inte heller ovanligt att priset kan gå upp flera 1000% från ICO kursen under de efterföljande månaderna efter att noteringen på kryptobörserna. Vad beror detta på? Och varför ser vi inga sådana prisuppgångar på aktiemarknaden?

Föreställ dig att du kunde köpa aktier i Facebook när Mark Zuckerberg satt i sitt rum på college och programmerade plattformen? Eller att du kunde äga aktier i Apple när Steve Jobs började bygga företaget i sitt garage? Samma sak med Google, Amazon och Disney? Eller att du kunde ha köpt aktier i ICA AB när de öppnade sin första livsmedelsbutik i 1938? Detta är naturligtvis att dra det till sin spets, men det ger några referenser genom att jämföra ICOer med etablerade aktiebolag.

ICOer och Blockchain-företag ger dig möjlighet att göra just detta. Det är därför vi bevittnar extrema kursuppgångar i de kryptovalutor som verkligen visar sig ha ett värde. På samma sätt kan vi se valutor som förlorar allt sitt värde, när det visar sig att idén som verkade så bra, misslyckats med att leverera vad de hade som mål.

Därför är det mycket viktigt att sätta sig väl in i vad man investerar i, och du bör aldrig investera mer än du har råd att förlora.

Lycka till med din investering!

Coinweb-teamet