Guide

Vad är Ethereum? En guide för nybörjare

Tema
Kryptovaluta
Passar för
Nybegynner
Om du undrar vad Ethereum är och hur den kryptovalutan fungerar, och dessutom inte vill bli alltför tekniskt djupgående, så är denna guide perfekt för dig.
Jan H

I denna guiden:

 

Tills relativt nyligen krävdes det stora resurser och en hel del programmeringserfarenhet för att bygga blockkjedje-applikationer. Men tiderna har förändrats. Program som tidigare var nästan otänkbara, som t ex elektronisk röstning är just nu under utveckling. Utveckling är explosivt snabbt. Och genom att erbjuda utvecklare olika verktyg för att bygga decentraliserade tillämpningar så gör Ethereum allt detta möjligt. 

Vad är Ethereum?

Enkelt förklarat, Ethereum är en öppen mjukvaruplattform baserad på blockkjedje-teknik. En plattform som gör det möjligt för utvecklare att bygga och initiera decentraliserade applikationer.

Är ETHERUM lik Bitcoin? Tja, nästan, men inte riktigt.

Precis som Bitcoin är Ethereum ett blockkjedje-nätverk («public blockchain network»). Och även om det finns flera tekniska skillnader mellan dessa två valutor hänger de största skillnaderna fortfarande tillsammans med vad vi kallar syfte och kapacitet.

Bitcoin erbjuder ett specifikt sätt att använda blockkjedje-teknik på, nämligen ett elektroniskt ”peer-to-peer” transaktions-system som gör online betalningar med Bitcoin möjlig. Bitcoin-blockkjedjan spårar ägandeskapet av digitala valutor, medan Ethereum-blockkjedjan fokuserar på att köra programkoden för varje decentraliserad tillämpning.

Utvinnare som arbetar med Ethereum har Ether som mål. Detta är ett slags ”token” som nätverket är beroende av. Tänk på Ether som ett slags bränsle som Ethereum-motorn behöver för att fungera. Förutom att vara en separat kryptovaluta så används Ether också av utvecklare som betalning för avgifter och tjänster inom Ethereum nätverket.

”Bitcoin är i första hand en valuta, och detta är ett möjligt användningsområde för en blockkjedja. Men det är långt ifrån den enda möjligheten. Du kan jämföra det med något som de flesta känner till, nämligen e-post. E-post är ett sätt att använda Internet på, och det hjälpte till att göra nätverket populärt, men det finns många andra möjligheter. ”

– Dr. Gavin Wook, Ethereums grundare.

Vad är ett smart kontrakt?

Smarta kontrakt ”Smart Contracts” är en fras som används för att beskriva datakodning som kan underlätta för att utväxla pengar, innehåll, fastigheter, lager, eller något annat av värde.

När du kör ett smart kontrakt på blockkjedjan blir det som ett själv-exekverat datorprogram som körs automatiskt när vissa kriterier infinner sig. Eftersom smarta kontrakt körs på blockkjedjan så körs programmet precis som det var programmerat, utan möjlighet till censur, bedrägeri, driftstopp eller någon tredje parts påverkan.

Även om alla blockkjedjor har möjlighet att bearbeta koden så är de flesta blockkjedjorna begränsade. Men Ethereum är annorlunda. I stället för att tillhandahålla en uppsättning begränsad funktionalitet, så tillåter Ethereums utvecklare att skapa exakt de funktioner de önskar. Detta gör att utvecklare kan bygga tusentals olika applikationer som kan åstadkomma mycket mer än vad vi har sett hittills.

”Ethereum-blockkjedjan har fantastiska möjligheter. En av dem är smarta kontrakt. Det är precis som det låter. Det är ett avtal som kör sig själv, och kontraktet hanterar allt från att verkställa, administrera och utföra till betalningar. ”

– Don Tapscott

 

Ethereum som en virtuell maskin

Innan Ethereum kunde blockkjedje-program göra mycket begränsade uppgifter. Bitcoin och andra kryptovalutor, till exempel, har utvecklats exklusivt för att vara ”peer-to-peer” digitala valutor.

Utvecklarna stod inför ett problem. Antingen kunde de expandera Bitcoins möjligheter – vilket är mycket komplicerat och tidskrävande, eller så kunde de utveckla ett nytt blockkjedje-program ovanpå en helt ny plattform. När han förstod denna begränsning arbetade Ethereums grundare   Vitalik Buterin fram ett nytt sätt att angripa problemet på.

”Jag tror att Bitcoingruppen inte angrep problemet på rätt sätt. Jag trodde att de skulle satsa på en enskild applikation, men i stället så tillämpade de ett slags schweizisk armékniv-synsätt på det hela. ”

 – Vitalik Buterin, Etehreums uppfinnare

 

Ethereums huvud-uppfinning Ethereum Virtual Machine (EVM), en Turing-komplett programvara som körs på Ethereum-nätverket. Den tillåter vem som helst att köra vilket program som helst oavsett programmeringsspråk, om man bara har tillräckligt med tid och minne. EVM gör det enklare och mer effektivt att skapa blockkjedje-applikationer.

Istället för att behöva bygga en helt ny blockkjedja för varje applikation gör Ethereum det möjligt att utveckla tusentals olika applikationer på en plattform.

Vad kan Ethereum användas till?

Ethereum låter utvecklare bygga och använda decentraliserade applikationer. En decentraliserad tillämpning, även kallad DAPP, tjänar sina användare i ett par specifika sätt. Bitcoin, till exempel, är en DAPP som ger användarna ett elektroniskt ”peer-to-peer” transaktions-system som möjliggör Bitcoin-betalningar. Eftersom decentraliserade program som skapats av kod som körs på ett blockkjedjenätverk, är de inte kontrollerade av varken enskilda eller centrala aktörer.

Alla tjänster som är centraliserade kan decentraliseras om man använder Ethereum. Tänk bara på alla de tjänster som finns i ett hundratal olika branscher. Banklån är ett bra exempel, men andra möjligheter är röstningssystem, offentliga register och mycket mer.

Ethereum kan också användas för att bygga decentraliserade autonoma organisationer (DAO). En DAO är en helt självständig och decentraliserad organisation utan någon ledare. DAOer exekveras av programkod på en uppsättning smarta kontrakt som är skrivna på Ethereums blockkjedja.

Koden är utformad för att ersätta en vanlig organisations regler och strukturer. På det här sättet elimineras behovet av mänsklig och centraliserad kontroll. En DAO ägs av alla som köper tokens, men istället för att varje enskild token liknar ägande och aktieinnehav, beter sig tokens som bidrag som kan ge människor rätt att rösta.

”En DAO består av ett eller flera kontrakt, och kan finansieras av en grupp likasinnade individer. En DAO fungerar helt transparent och helt oberoende av mänsklig påverkan, inklusive av de som skapade den. En DAO finns i nätverket så länge kostnaderna för dess existens betalas, och så länge den erbjuder användbara tjänster till sin kundbas. ”

– Stephen Tual, tidigare CCO i Ethereum.

Vitalik Buterin forklarar Ethereum

 


 

Fördelar och nackdelar med Ethereums decentraliserad plattform

Fördelar med decentraliserade program?

Eftersom decentraliserade applikationer körs på blockkjedjan tjänar alla på dess egenskaper.

Oföränderlighet – en tredje part kan inte ändra data.

Säker mot manipulering – apparna är baserade på ett nätverk som används med konsensus om en allmän princip, vilket gör censur omöjligt.

Säker – eftersom dessa program inte har en central punkt och eftersom de använder kryptografi, är de väl skyddade mot dataintrång och bedrägeri.

Noll driftstopp – appar stannar aldrig, och de kan inte stängas av.

 

Nackdelarna med decentraliserade program?

Trots en rad med fördelar så är inte decentraliserade applikationer helt utan fel eller brister. Eftersom koden bakom smarta kontrakt är skriven av människor så är smarta kontrakt bara lika bra som de som skrev koden. Fel i kod eller faktorer som förbises kan leda till att oförutsedda saker händer.

Och om ett fel i koden utnyttjas, finns det inget effektivt sätt att stoppa en attack eller annan form av utnyttjande utan att man får nätverks samtycke till att skriva om koden igen.

Detta är dock mot själva idén bakom vad en blockkjedja är och att den ska vara oföränderlig. Dessutom så väcker en sådan åtgärd frågan om hur decentraliserad tillämpningen egentligen är.

Vilka appar utvecklas för närvarande till Ethereum?

Ethereums plattform används nu för att skapa applikationer för en mängd olika tjänster och branscher. Eftersom utvecklarna befinner sig i en terräng som ännu inte är kartlagd, är det svårt att förutsäga vilka appar som kommer att lyckas och vilka som kommer att misslyckas.

Här är några spännande projekt.

Weifund erbjuder en öppen plattform för mass-finansierings-kampanjer (crowdfunding) som använder sig av smarta kontrakt. Detta gör att bidrag kan förvandlas till kontrakt-stöd, digitala resurser kan användas, handlas eller säljas inom Ethereums ekosystem.

Uport erbjuder ett säkert och enkelt sätt för användare att ta fullständig kontroll över sin identitet och personlig information. Istället för att förlita sig på regeringar och deras institutioner, och att överlämna sin identitet till tredje part, kontrollerar användarna själva vem som har tillgång till deras uppgifter och personliga information.

BlockApps erbjuder en enkel lösning för företag som vill bygga, hantera och använda blockkjedje-applikationer. Från ”proof of concept” till fullständiga produktionssystem erbjuder BlockApps alla de verktyg man behöver för att skapa privata, halvprivata och offentliga, branschspecifika blockkjedje-applikationer.

Proveniens använder Ethereum för att göra obskyra försörjningskedjor mer transparenta. Genom att spåra ursprunget till en produkt, liksom dess historia, kommer detta projekt att bygga en öppen och tillgänglig ramstruktur av information så att konsumenterna kan göra medvetna val när de köper produkter.

Augur är en opensource-plattform som tillåter vem som helst att förutse händelser, och de belönas om de är korrekta. Förutsägelser som utgår från händelser i den ”verkliga världen” genomförs av virtuella branschaktier. Om en person köper aktier i en förutsägelse som vinner får de betalt.

För att se andra projekt som just nu använder Ethereum kan du kolla in den här sidan .

”Ethereum är ett spektakulärt offentligt experiment som visar oss värdet av smarta kontrakt på en offentlig blockkjedja. Det är ett resultat, förutom en källa till, det vi kallar skrämmande innovation. – Av ett slag som vi inte har sett sedan början av Internet-epoken ”

– Caleb Chen, London Trust Media.

DAO hacken som hotade allt

Vi skrev tidigare i denna artikel om hur Ethereum kan användas för att bygga DAPPer? Således de decentraliserade självständiga organisationerna? Tja, 2016 hände något som inte var så bra. En startup som arbetade med ett DOA projekt kallat ”The DAO”, blev hackad.

DAO var ett projekt som utvecklats och programmerats av ett team som också låg bakom en annan startup, nämligen Slock.it. Målet var att bygga upp kapitalföretag utan människor. Ett företag som skulle göra det möjligt för investerare att fatta beslut med hjälp av smarta kontrakt. Denna DAOen finansierades med hjälp av en token-försäljning, och de lyckades faktiskt få 150 miljoner dollar från tusentals olika människor.

Strax efter att medlen fanns tillgängliga så blev DAO hackat av en okänd angripare som stal Ether till ett värde av 50 miljoner dollar. Trots att attacken var möjligt på grund av ett tekniskt fel i DAO blev Ethereums grundare och utvecklare tvungna att städa upp i röran.

Förändringar i Ethereum koden

Efter mycket fram och tillbaka bestämde Ethereum-organisationen sig för att ta tillbaka de stulna medlen genom att göra vad som kallas en ”hardfork”, som direkt översatt betyder ”hård gaffel.” Med andra ord: En förändring i koden. På detta sätt kunde de flytta stulna medel till ett nytt smart kontrakt som var avsett att få de ursprungliga ägarna att ge upp sina tokens. Men här börjar allt bli komplicerat. Konsekvenserna av det här beslutet är kontroversiellt och debatterats intensivt.

Och här är varför: Ethereum bygger på blockkjedje-teknologi där samtliga transaktioner ska vara irreversibla och oföränderliga. Genom att utföra en ”hardfork” och därmed ändra reglerna för hur blockkjedjan verkar, så sätter Ethereum ett farligt prejudikat som går helt emot andemeningen bakom vad en blockkjedja är. Om blockkjedjan ändras varje gång en stor summa pengar är inblandade eller tillräckligt många människor påverkas negativt av något, så förlorar blockkjedjan sina unika värden som ska vara, anonymitet, manipulerings-fri och oföränderlig.

Även om en mindre aggressiv gaffellösning valdes var Ethereum-organisationen och dess grundare i en farlig situation. Om de inte hade lyckats få tillbaka det investerade pengar som försvann så skulle tilliten skadats. Å andra sidan, var de tvungna att göra saker som gick mot hela idén med decentralisering, och de satte därmed ett riskabelt prejudikat.

Resultatet – Ethereum delat

Slutligen bestämde sig Ethereum för att göra en så kallad ”hardfork” för att få tillbaka pengarna. Men inte alla var överens om denna lösning, och detta ledde till en uppdelning som gör att det nu finns två blockkjedjor. De som inte vill ha någon form av förändring kan använda Ethereum Classic. De som accepterade att delar av blockkjedjan skrevs om kan använda Ethereum.

Båda blockkjedjorna har samma fördelar och egenskaper fram till den händelsen i blockkjedjan där ”den hårda gaffeln” användes. Det innebär att allt som hände på Ethereum före detta förfarande anses giltigt även på Ethereum Classic blockkjedja. Och från den tidpunkt där gaffeln användes ser båda blockkjedjorna helt lika ut.

En framtid med oanade möjligheter för Ethereum

För trots problemen med DAO-hacken är Ethereum framåt, och framtiden ser ljus ut. Genom att underlätta med en lättanvänd plattform, som tillåter människor att använda den kraft som finns permanentad i blockkjedje-tekniken, så hjälper Ethereum till att decentralisera världsekonomin. Decentraliserade applikationer har potential att i grunden förändra hundratals branscher, bland annat finans, fastigheter, den akademiska världen, försäkringar, sjukvård, offentlig sektor, och många andra.

”Om du tror att Internet har påverkat ditt liv, så ska du veta att Ethereum kommer att ha exakt samma effekt på de sätt med vilka vi kommunicerar, och faktiskt hela vår infrastruktur som har att med information att göra. Det kommer att påverka alla aspekter av vår existens. ”

”vad gäller skalning och inställningar för vad man vill ska vara privat och konfidentiellt blir allt viktigare för Ethereum de kommande åren, och man kommer att använda sin blockkjedje-identitet och anslutningspunkt för att interagera med ett varierande utbud av erbjudanden.”

”Detta inkluderar crowdfinansierings-plattformar (Weifund), gruppadmin-verktyg (Boardroom), musik / film / konst innehåll, registrerings plattformar (ujo), marknader för framtidsforskning (Gnosis) och spelapplikationer (Virtue poker).”

– Joseph Lubin, VD Consensys.

 

Stora företag kommer att hantera sina affärsprocesser på privata blockkjedjor

Privata blockkjedjor: Inom två år, så kommer stora företag göra många av sina affärsprocesser på egna privata företags-blockkjedjor. Medarbetare, kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer kommer att kunna ansluta säkert till företagets privata blockkjedjor via hårt krypterade och bestyrkta transaktioner.

”Consorita» blockkjedjor: I två år har många företag börjat använda consorita-blockkjedjor med ett mindre antal motparter i deras ekosystem. De samarbetar där med ett mindre antal fall, och delar på ett betrott ”source-of-truth” utbud av infrastruktur eller värdekedjor.

Kommersiell användning av offentliga blockkjedjor: Vissa företag kommer att använda sig av publik Ethereum för deras ”användningsfall” och de använder samma bunt blockkjedje-komponenter som de som har köpt eller använt för privata Ethereum-baserade implementeringar.

Ethereum-plattformen bidrar också till att förändra hur vi använder Internet. Decentraliserade program försöker ändra nätverket. Från att vara ett informationsbaserat nätverk där man omedelbart kan se, dela och kommunicera, till ett Internet av värden där man kan utbyta värden utan att någon tredje part kommer emellan.

Under det att industrin fortsätter att undersöka blockkjedje-plattformar har det visat sig att Ethereum har blivit en de facto standard. För en kort tid sedan öppnade JPMorgan sin Quorum-plattform, designad och utvecklad med hjälp av Ethereum-klienten (som togs fram av Jeff Wilcke och hans team). Flera andra stora banker använder Ethereum. Och Microsoft har förankrat sin Bletchely-plattform på Ethereum som sin centrala blockkjedja-”stolpe”. Flera branscher fortsätter att bidra till Ethereum, och jobbar med Ethereum och andra för att kodbasen ska bli mer mogen. Det kommer att komma många nyheter om detta så småningom.

”Det krävs en (global) stad för att bygga en blockkjedja. Ett levande nätverk samt en organisation av opensource-utvecklare bidrar i hög grad till detta. De förbättrar Ethereum-plattformen och bidrar till att snabba på utvecklingen så att industrins aktörer som använder Ethereum känner sig bättre tillgodosedda. Alla dessa investeringar av både tid och pengar visar en hel del vilket förtroende Ethereum har fått, och på framtida värdet av verksamheten, som företag och utvecklare ser i dess framtidsmöjligheter.”

– Joseph Lubin, VD för Consensys.

Det är fortfarande tidigt för Ethereum, och det kommer säkert att bli fler hinder, blockeringar som måste elimineras; problem som måste lösas, men likväl verkar det som om Ethereum kommer att lyckas som en verkligt omvälvande plattform. De mest spännande programmen har ännu inte skrivits eller uppfunnits, och vi kan bara fundera över alla oanade möjligheter som väntar oss.