Guide

Vad är kryptovaluta? Allt du behöver veta

Tema
Investering
Passar för
Nybegynner
Denna artikel är en introduktion som går igenom och förklarar de viktigaste aspekterna med en kryptovaluta. När du läst den, så kommer du att kunna mer om detta fenomen än de flesta andra.
Jan H

I denna guiden:

Kryptovalutor har blivit ett globalt fenomen som de flesta känner till. Och även om temat ännu uppfattas något ’nördigt’ och de flesta inte förstår vad det handlar om, så har banker, myndigheter och många stora företag insett hur viktigt kryptovalutor har blivit.

Det har faktiskt blivit så viktigt att år 2017 skulle du ha behövt leta länge för att hitta en större bank, en stor revisionsbyrå, ett större mjukvaruföretag eller land som inte tillbringat tid och ansträngning att sätta sig in i kryptovalutor eller börjat med så kallade ’blockkedje’-projekt.

”Virtuella valutor och kanske framför allt Bitcoin, fascinerar en del, framkallar skräck i andra och förvirrar resten av oss.”

– Thomas Carper, senator USA.

Men bakom allt buller och alla pressmeddelanden, så har de allra flesta – även finansiärer, konsulter, forskare och utvecklare – en mycket begränsad kunskap om kryptovalutor, och de förstår ofta inte ens de mest grundläggande begreppen.

Så låt oss gå igenom hela det här ämnet.

Hur uppstod kryptovalutan?

Inte många vet det, men kryptovalutan uppstod som en biprodukt av en annan uppfinning. Satoshi Nakamoto – den okända uppfinnaren av Bitcoin (världens första och fortfarande viktigast kryptovaluta), hade aldrig i åtanke att uppfinna en ny valuta.

I sitt meddelande om Bitcoin under andra halvan av 2008, sade Satoshi att han höll på att utveckla ett ”peer-to-peer” elektroniskt transaktionssystem.

Målet var att uppfinna något som ingen hade lyckats skapa förut.

”Med detta meddelade kungjordes den första versionen av Bitcoin, ett nytt elektroniskt transaktions-system som använder peer-to-peer-nätverk för att förhindra dubbla avgifter. Systemet är helt decentraliserat och har ingen server eller central myndighet.”

Satoshi Nakamoto, 9 januari 2009, i sin tillkännagivandet av Bitcoin på Source.

Den viktigaste delen av Satoshis uppfinning var att han listat ut hur man bygger ett decentraliserad, digitalt transaktionssystem för överföringar av pengar. På nittiotalet var det många som försökte att skapa digitala pengar, men alla försöken misslyckades.

” … efter mer än ett decennium av misslyckade tredjepartssystem (Digi Cash etc.) ser det ut som ett hopplöst fall. Jag hoppas att de lyckas skilja mellan tidigare försök och det nya, och se att detta är första gången någon provar ett icke-förtroendebaserat system. ”

Satoshi Nakamoto i ett mail till Dustin Trammell.

Efter att ha sett alla försök till centralisering misslyckas försökte Satoshi att bygga ett digitalt kassasystem utan en central aktör. Precis som ett peer-to-peer-nätverk för fildelning.

Beslutet var början på vad som kallas kryptovalutor – den saknade pusselbiten för att åstadkomma ett system för digitala pengar. Anledningen till detta kräver en något mer teknisk och komplex förklaring, men när du förstår detta kommer du veta mer om kryptovalutor än de flesta, så låt oss göra det så enkelt som möjligt:

För att lyckas lansera digitala pengar behöver du ett betalningsnätverk med konton, kontosaldo, och transaktions-funktionalitet. Det är inte svårt att förstå, men ett stort problem varje betalnings-system möter är hur man förebygger dubbla betalningar. Kort sagt, är man skyldig att förhindra att en och samma enhet kan använda samma belopp två gånger.

Detta görs vanligen genom att en central server lagrar saldon. Men i ett decentraliserat nätverk har du ingen server, så du måste lita på att varje enskild enhet i nätverket fullgör den uppgiften. Varje användare i nätverket måste ha en lista över alla transaktioner för att kontrollera om framtida transaktioner är giltiga, och förhindra försök till dubbelbetalningar.

Men hur kan dessa enheter vara eniga om alla kontohändelser?

Om användarna i nätverket är oense om bara en enda liten post så kollapsar hela systemet ihop. Det behövs med andra ord absolut konsensus. Vanligtvis har du en central myndighet som kontrollerar allt, men hur kan du uppnå enighet utan en central översynsmyndighet?

Ingen visste detta innan Satoshi plötsligt dök upp. Ja, faktiskt så trodde ingen att detta var möjligt.

Men Satoshi bevisade motsatsen. Hans viktigaste uppfinning var framförallt att kunna uppnå enighet utan en central myndighet som övervakar. Kryptovalutan är del av den här uppfinningen, eller lösningen, och det är denna del som gör lösningen spännande och fascinerande, och som hjälpte till att lansera fenomenet i hela världen.

Vad exakt är en kryptovaluta?

Om du bortser från allt ståhej kring kryptovalutor och förenklar allt till en enkel definition, märker du att det handlar om begränsade poster i en databas som ingen kan ändra utan att särskilda villkor är uppfyllda. Detta kan låta bra och oproblematiskt, men tro det eller ej: Det är bara hur du definierar en ”normal” valuta.

Ta pengar på ditt bankkonto. Vad handlar det om, om inte bara en massa databasposter som bara kan ändras under vissa kriterier? Och du kan använda samma logik på fysiska mynt och sedlar, för vad det egentligen handlar om är bara begränsade poster i en offentlig, fysisk databas som endast kan ändras om du fysiskt äger dessa mynt och sedlar? Pengar är en bekräftad post i en databas av konton, saldon och transaktioner.

Hur digitala ”gruvarbetare” skapar valuta och bekräftar transaktioner

Låt oss titta på de mekanismer som styr databaser för kryptovalutor. En kryptovaluta som Bitcoin består av ett nätverk av användare (peers). Varje användare har en komplett historisk översikt av alla transaktioner och därmed också saldot på alla konton.

En transaktion är en fil som säger ”Knut ge X antal Bitcoin till Kari”, och den här filen signeras med Knuts egna privata nyckel. Detta är en helt normal ”public key kryptografi” med nyckelpar, och inte alls något speciell. Efter att filen / transaktionen signeras blir den offentliggjord i nätverket genom att den skickas från användare till användare. Detta är ganska elementär P2P-teknik, och är inte heller något speciellt banbrytande.

Transaktionen är synligt för hela nätverket nästan omedelbart. Men det tar tid innan den bekräftas.

Och bekräftelse är nödvändig för kryptovalutor. Ja, du kan faktiskt säga att kryptovalutor nästan uteslutande handlar om bekräftelser.

Så länge transaktionen är obekräftad, kan den vara falsk. Men när den bekräftats är den ”huggen i sten”. Då kan den inte längre förfalskas; den kan inte göras ogjord. Den har blivit en del av en oföränderlig samling av data om transaktioner som har inträffat. Och det är det här som kallas blockkjedja (blockchain).

Endast digitala gruvarbetare (miners), eller vad vi kan kalla utvinnare kontrollerar transaktioner. Vad är deras jobb i ett kryptovaluta-nätverk? De tar emot transaktioner, märker upp dem som legitima och sprider dem sedan vidare i nätverket. När en transaktion bekräftas av en utvinnare, kan alla noder lägga till den till deras databas, och transaktionen har därmed blivit en del av blockkjedjan.

För att utföra det här uppdraget får utvinnaren en del av kryptovalutan. Och eftersom denna ”brytning” eller ”utvinning” är den viktigaste delen av ett kryptovaluta-system ska vi ta en närmare titt på just detta.

”Under de närmaste åren kommer vi att se många länder anstränga sig med att införa ett kontantlöst samhälle där människor agerar med centraliserade, digitala valutor. Men vid sidan av detta, så kommer användningen av decentraliserade kryptovalutor att öka inom alla sektorer. ”

– Caleb Chen, London förtroende Media.

Vad håller utvinnarna på med?

I princip kan vem som helst bli en utvinnare. Och eftersom ett decentraliserat nätverk inte har en särskild myndighet som delegerar uppgiften behövs någon form av mekanism som förhindrar missbruk. Föreställ dig att någon skapar tusentals användare och börjar sprida falska transaktioner. Om detta hände, skulle systemet kollapsa direkt.

crypto mining

Därför skapade Satoshi en regel att utvinnarna måste investera en viss mängd arbete   på sin egen dator för att kvalificera sig för uppgiften. Faktum är att de måste hitta en ”hash” – resultatet av en kryptografisk funktion – som förbinder det nya blocket med det föregående. Detta kallas ”proof-of-work” (intyg om utfört arbete), och i Bitcoin är denna process baserad på SHA 256 hash-algoritmen.

Du behöver inte förstå SHA 256 i alla dess många detaljer. Det viktigaste är att förstå att detta är en del av gåtan, i ett kryptografiskt pussel som utvinnarna konkurrerar om att lösa. När de har hittat en lösning kan utvinnaren bygga ett block och lägga till det i blockkjedjan. Som ett incitament för att engagera sig i denna typ av digital gruva har utvinnaren rätten att lägga en så kallad ”coinbase” transaktion som ger honom eller henne en viss mängd bitcoins, om det är den aktuella kryptovalutan. Och detta är det enda sättet du kan skapa giltiga bitcoins.

Bitcoin kan endast skapas om utvinnaren löser krypteringspusslet. Och eftersom detta pusselspels svårighetsgrad ökar ju kraftfullare datorer utvinnarna investerar i, kan bara en viss mängd kryptovaluta genereras under en viss tidsrymd. Detta är en del av den konsensus som ingen användare i nätverket kan bryta mot.

Revolutionerande egenskaper

Om du tänker över det hela, kan du se att eftersom Bitcoin är ett decentraliserat nätverk av användare som håller (konsensus) om konton och deras balans eller status, så kan Bitcoin faktiskt vara en bättre valuta än siffrorna du ser på ditt bankkonto. För vad är i egentligen sådana siffror annat än poster i en databas? En databas som kan ändras av människor du inte ser, och av regler som du inte känner till?

”Det är i den här verkligheten som vi nu har vi andra viktiga strider för att slåss för, främst separation mellan pengar och stater.”

– Erik Voorhees, kryptovaluta-grundare.

 

Kryptovalutor är poster i decentraliserade konsensus-databaser. De kallas kryptovalutor eftersom processen att säkra enigheten och samtycket är säkrad med stark kryptografi. kryptovalutor bygger på kryptografi. Så de är inte säkrade genom människor eller tilltro, utan genom matematik. Det är mer troligt att en asteroid faller på ditt hus än att en Bitcoin-adress äventyras.

För att beskriva egenskaper hos kryptovalutor måste vi skilja mellan så kallade transaktions-egenskaper och monetära egenskaper. Även om de flesta kryptovalutor har en gemensam uppsättning egenskaper är de inte skrivna i sten.

Egenskaper vid transaktioner

  • De är oåterkalleliga:   Efter bekräftelsen kan ingen transaktion göras ogjord. Nånsin. Ingen kan vända en transaktion som redan har bekräftats; inte du, inte din bank, inte USA:s president, inte Satoshi, inte utvinnaren … ingen. När du har skickat pengar, så har du skickat pengar. Punkt. Ingen kan hjälpa dig om du av misstag skickade pengar till en bedragare, eller om en hacker stal dem från din dator. Det finns inget skyddsnät.
  • De är pseudonymstyrt:   Varken transaktioner eller konton är anslutna till någon identitet i den ”verkliga världen”. Du får Bitcoins på så kallade adresser bestående av till synes slumpmässiga kedjor av 30 tecken. Även om det oftast är möjligt att analysera transaktionsflödet är det inte nödvändigtvis möjligt att ansluta användares identitet till dessa adresser.
  • De är snabba och globala:   Transaktionerna fortplantas i nätverket nästan omedelbart, och de bekräftas inom några minuter. Eftersom de är i ett globalt nätverk har din individuella geografiska plats ingen betydelse. För att uttrycka det så här: Om du skickar bitcoins till din granne eller någon som bor på andra sidan av jorden så blir resultatet helt lika.
  • De är säkra: kryptovalutor är låsta i en ”public key”-kryptografiskt system. Endast ägaren av den privata nyckeln kan skicka kryptovalutor. Stark kryptering gör det omöjligt att bryta systemet, så en Bitcoin-adress är säkrare än Fort Knox.
  • De är oberoende av behörigheter:   Du behöver inte tillstånd att använda kryptovalutor, för dessa är beroende av den programvara som vem som helst kan ladda ner gratis. När programmet en gång är installerat så kan du skicka och ta emot bitcoins och andra kryptovalutor. Ingen kan stoppa dig.

Egenskaper för pengar

  • Kontrollerat tillträde / erbjudanden:   De flesta kryptovalutor begränsar utbudet av tokens. Och i Bitcoins universum kommer utbudet att regelbundet gå ner tills det slutliga antalet nås någonstans omkring år 2140. Alla kryptovalutor styr tillförseln av tokens efter ett schema som är inskriven i koden. Detta innebär att en kryptovalutas penningförsörjning vid en given tidpunkt i framtiden redan kan beräknas i dag, så det finns inga överraskningar.
  • Inga skulder: De så kallade FIAT pengarna på ditt bankkonto skapas av skuld och siffrorna som du ser på ditt konto utgör inget annat än bara skulder. Det finns ett ”IOU” (jag är skyldig dig) system. Men kryptovalutor representera inte skuld, de representerar bara sig själva. Och de är pengar lika mycket som ett guldmynt är pengar.

För att förstå den revolutionära inverkan kryptovalutor kan få, måste du förstå alla dess egenskaper. Det faktum att Bitcoin inte behöver tillstånd, att den är ett oåterkallelig och ett anonymt sätt att betala på, är i själva verket ett angrepp på den kontroll som banker och regeringar har över monetära transaktioner mellan medborgare. Du kan inte hindra någon från att använda Bitcoin som betalningsmetod. Du kan du inte hindra någon att acceptera Bitcoin som betalningsmetod. Och du kan inte ångra en transaktion.

Eftersom kryptovalutor är pengar med ett begränsat och kontrollerat erbjudande som inte kan ändras av myndigheter, banker eller andra centrala institutioner, hotar dessa valutor den traditionella penningpolitiken. De tar bort den kontroll som centralbankerna har när de manipulerar penningmängden och påverkar inflation och deflation.

”Även om kryptovalutor är något ganska nytt och instabilt jämfört med guldmynt-standarden, så vinner dessa valutor mer och mer utrymme, och de kommer säkert att bli mer normaliserade inom några år. Just nu ökar intresset med tanke på den osäkerhet som kommer i kölvattnet av resultatet i det amerikanska presidentvalet. Det kommer att vara viktigt att göra det lätt för den stora massan människor att ansluta sig. Detta innebär att man också måste utveckla skyddsnät och skyddsfaktorer för investerare. Jag tror att inom två år kommer vi att se att människor börjar spara mer i kryptovalutor, och de vet med säkerhet att oavsett var de är, så är pengarna med dem. ”

– Sarah Granger, författare och talare.

Kryptovalutor – början på en ny typ av ekonomi

Kryptovalutor har varit en stor framgång tack vare de revolutionerande egenskaperna de har. Och detta är en framgång inte ens Satoshi Nakamoto kunde ha drömt om i förväg. Alla andra försök att skapa ett digitalt transaktions-system innan Bitcoin misslyckades, och ingen lyckades locka en tillräckligt stor massa av användare. Bitcoin däremot skapade entusiasm och fascination, och ibland känns det nästan mer som en religion än teknik.

Kryptovalutor är digitalt guld. Och det är trygga pengar som är säkrade mot politiskt inflytande; pengar som lovar att hålla sig väl med tiden och öka i värde. Kryptovalutor är också en snabbt växande betalningsmetod, med ett globalt perspektiv, och de är anonyma och diskreta nog att fungera som ett bra sätt att betala för den svarta marknaden och andra olagliga marknader.

Men eftersom kryptovalutor används främst som betalningsmedel är spekulationer och investerings-aspekten fortfarande av mindre betydelse. Kryptovalutorna stimulerade en otroligt dynamisk och snabbt växande marknad för investerare och spekulanter. Börser som Okcoin, Poloniex och Shapeshift tillåter handel med hundratals kryptovalutor. Och deras dagliga handelsvolym överstiger många stora europeiska börser.

Samtidigt blev Initial Coin Distribution (ICO) oerhört framgångsrik med crowdfinansierade projekt (crowdfunding), till stor del tack vare Ethereums så kallade ”smarta kontrakt.” En enda idé är tillräckligt för att samla in miljontals dollar. ”The DAO” samlade till exempel in mer än 150 miljoner dollar.

I detta rika ekosystem av valutor och tokens uppleves en extrem volatilitet. Till exempel är det vanligt att en valuta stiger tio procent på en dag – ibland hundra procent – bara för att förlora samma värde nästa dag. Om du har tur kan värdet på din valuta växa upp till ettusen procent på en eller två veckor.

Även om Bitcoin (som är den mest kända kryptovalutan), och de flesta andra kryptovalutor har liten icke-spekulativ attraktion, bör investerare och användare hålla ögonen öppna för flera av de andra kryptovalutorna. Här presenterar vi de för tillfället mest populära kryptovalutorna.

coinmarketcap-090717

Källa: coinmarketcap

Bitcoin

Bitcoin är den första och mest kända kryptovalutan. Bitcoin fungerar som ett slags digitalt guldmynt i kryptovalutavärlden. Den används som betalningsmedel, och är de facto standardvaluta för cyberbrott. Efter sju års existens har Bitcoinpriset ökat från noll till mer än 2,580 dollar, och den dagliga transaktionsvolymen är nu cirka 200 000 transaktioner.

Det finns inte mycket mer att säga: Bitcoin är här för att stanna.

Ethereum

Ethereum är babyn till det unga kryptogeniet Vitalik Buterin och denna valuta har stigit upp till en god andraplats i kryptovaluta-hierarkin. Till skillnad från Bitcoin validerar inte blockkjedjan i Ethereum endast med konton, utan även via så kallad ”status”. Detta innebär att Ethereum kan behandla inte bara transaktioner, utan även komplexa kontrakt och program.

Denna flexibilitet gör Ethereum till det perfekta verktyget som blockkjedje -applikation. Men det kostar. Efter DAO (ett så kallat ”smart kontrakt”) blev hackad bestämde sig utvecklarna för att lansera Ethereum Classic. Dessutom finns det flera Ethereum-kloner och Ethereum är i sig ett slags värd för flera tokens som DigixDAO och Augur. Detta gör Ethereum till mer en familj av kryptovalutor än en enskild valuta.

Ripple

Ripple   är kanske det minst populära – eller mest hatade – kryptovaluta-projektet. Även om Ripple har en egen kryptovaluta som kallas XRP, så handlar även detta mer om ett nätverk av IOU (”Jag är skyldig dig”) än om en oberoende enskild kryptovaluta. Valutan XRP fungerar inte som ett medium för att lagra och utbyta värden, utan mer som en ”token” för att skydda ditt nätverk mot skräppost.

Ripple Labs, företaget som hanterar Ripple, skapade varje XRP ”token” och distribuerade också dessa. Därför kallas Ripple ofta för pre-mined (förhands-utvunna), och är ofta kritiserade för att inte vara en sann kryptovaluta eftersom ”gruvaspekten” saknas. XRP anses inte vara en bra förvaring för värden.

Banker, å andra sidan, verkar gilla Ripple. De antar det här systemet i en växande takt.

Litecoin

Litecoin var en av de första kryptovalutorna som lanserades efter Bitcoin och har kallats ”digitala silvret” för att jämföra den med Bitcoin, som kallas ”digitala guldet”. Valutan är snabbare än Bitcoin. Den har fler tokens och en ny utvinnings-algoritm. Litecoin var något helt nytt; en verklig innovation, perfekt som Bitcoins ”lillebror”. Den här valutan bidrog till att ta fram andra kryptovalutor som använde litecoins kodbas, och gjorde allt lättare och enklare. Två exempel är Dogecoin och Feathercoin.

Även om Litecoin misslyckats med att hitta sin plats, och därmed förlorade sin andra plats efter Bitcoin, så är den här valutan fortfarande under utveckling med aktiv handel, inte minst som en sorts backup till Bitcoin om det skulle misslyckas.

Monero

Monero är det bästa exemplet på den så kallade ”kryptonit” algoritmen. Denna algoritm uppfanns för att förbättra vissa delar av Bitcoins integritet. I Bitcoin är varje transaktion dokumenterad i blockkjedjan, så att du kan följa och spåra alla transaktioner. Men med något som kallas ring-signaturer kunde kryptonit-algoritmen sätta stopp för detta.

Den första användningen av kryptonit – Bytecoin – var helt utvunnet i förväg, vilket innebar att kryptovaluta-kretsarna avvisade det här försöket. Monero var dock den första Bytecone klonen som inte var utvunnen i förväg, vilket skapade en hel del uppmärksamhet. Det finns många andra inkarnationer av kryptonit, och alla har sina egna små förbättringar, men ingen har lyckats uppnå samma popularitet som Monero.

Moneros popularitet planade ut under sommaren 2016. Men då bestämde sig några Darknet-marknader för att acceptera valutan, vilket resulterade i en stadig ökning av priserna – även om den reella användningen av Monero är väldigt liten.

Utöver de listade valutorna finns det hundratals andra, alla i olika kryptofamiljer. De flesta av dessa är inget annat än försök att nå investerare i syfte att tjäna snabba pengar, men många av dem lovar att skapa en sandlåde-miljö för att testa innovationer inom kryptovaluta-teknik.

Vad är framtiden för kryptovalutor?

Kryptovaluta-marknaden är snabb och vild. Nästan varje dag dyker det upp en ny valuta, medan en annan försvinner. De som är med från början blir rika, medan investerarna förlorar pengar. Varje kryptovaluta lanseras med stora löften om att förändra världen, men få överlever de första månaderna. De flesta pumpas upp och punkteras sedan av spekulanter, och de fortsätter mer som någon sorts zombie-valuta till sista innehavaren av valutan förlorar hoppet att tjäna på investeringen.

”I två år tror jag att kryptovalutorna kommer att ha fått legitimitet som protokoll för affärstransaktioner och mikrobetalningar, och de kommer att ta över spelare som Western Union vad gäller överföringar av pengar. När det gäller affärstransaktioner kommer du att se du möjliga riktningar: Finansinstitut kommer att använda dem i syfte att flytta pengar, tack vare frånvaron av avgifter, och dessutom nästan omedelbar överföringshastighet. Den andra gruppen kommer att använda dessa valutor tack vare blockkjedje-tekniken. Blockkjedje-tekniken är en av de största fördelarna med dessa valutor tack vare dess smarta kontrakt, revisioner, enkla sanningskällor och de så kallade ”färgade” mynt.

– Cody Little Wood, grundare och VD för Codelitt.

Marknader är smutsiga grejer, men det ändrar inte det faktum att kryptovalutor har kommit för att stanna och att de är här för att förändra världen. Det håller redan på att ske. Människor runt om i världen köper Bitcoin för att skydda sig mot eventuella devalveringar av sina egna nationella valutor. Vi ser detta särskilt i Asien, som har varit en livlig marknad för Bitcoin-betalningar och en plats där Bitcoin blivit allmänt använt för valutahandel på nätets baksida. Fler och fler företag upptäcker fördelarna med ”smarta kontrakt” eller tokens på Ethereum; världens första riktiga användning av blockkjedje-tekniken.

Revolutionen är redan igång. Institutionella investerare börjar bli medvetna om kryptovalutor och de köper in sig. Banker och regeringar förstår att denna uppfinning har potential att ta bort all kontroll de haft fram tills nu. kryptovalutor är på väg att förändra världen, steg för steg. Du kan sitta på läktaren och helt enkelt följa vad som händer, eller så kan du bli en del av historien som nu skapas.

”Om trenden fortsätter, kan den genomsnittlige personen inte ha råd att köpa en hel Bitcoin om två år. Då världens ekonomier karaktäriseras mer och mer av inflation, och marknaderna visar tecken på recession, kommer världen se Bitcoin som en buffert mot FIAT-kaos, och som en möjlig flyktväg för att undvika kapitalkontroller. Bitcoin är utvägen och kryptovalutor som sådana kommer aldrig att försvinna, men fortsätta att växa i användning, och får en bred acceptans när de blir mer mogna. ”  

– Brad Mills: teknikinnovatör.